FacebookTwitterLinkedin

Veiligheidsregio richt zich op de toekomst

Gemeenten VNOGDe 22 burgemeesters die samen het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland vormen, hebben met elkaar besproken wat er nodig is om een toekomstbestendige veiligheidsregio te realiseren. Dit is van belang om in te spelen op demografische en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op hedendaagse en toekomstige veiligheidsrisico’s van de regio. Gezien het beperkte budget van de VNOG moet duidelijk zijn waarop de VNOG zich richt. Meer inzet op preventie, compacte en slagvaardige posten met goed getrainde vrijwilligers en een versterkte informatievoorziening moeten leiden tot een solide veiligheidsregio voor de lange termijn. Eind van dit jaar wordt hierover een definitief besluit genomen. 

Financiën in control
In 2018 bleken financiële problemen bij de VNOG. Bij ongewijzigd beleid zou het financieel tekort structureel opgelopen zijn. Daarom is direct een aantal beheersmaatregelen genomen om financieel ‘in control’ te komen. Sinds september 2018 zijn alle geldkranen van de VNOG dichtgedraaid. Interim-directeur Diemer Kransen: “Ondanks de huidige financiële situatie is de veiligheid niet in het geding en is dat ook nooit geweest. Wel zijn keuzes voor de lange termijn noodzakelijk om de VNOG toekomstbestendig te maken.” De VNOG is geen zwaar gefinancierde regio.

Past bij de regio en maatschappelijke ontwikkelingen
Het bestuur heeft, tijdens de bestuurlijke tweedaagse op 18 en 19 september, heldere richtingen aangegeven. Hierbij is rekening gehouden met wat past bij de regio. De regio kent veel natuur, agrarisch en recreatief gebied. Ook worden veel (grote) evenementen georganiseerd, zijn er veel recreatieparken, ligt het aan de landsgrens en telt het veel zorgorganisaties. Daarnaast zijn demografische en maatschappelijke ontwikkelingen van invloed. Bijvoorbeeld vergrijzing, meer beroep op zelfredzaamheid en digitalisering. Ook moet de VNOG ten aanzien van veiligheidsrisico’s voorbereid zijn op de toename van het aantal toeristen op het water en in de natuurgebieden. Ook hebben de energietransitie en klimaatverandering impact. Er zijn bijvoorbeeld vaker overstromingen en er is meer kans op natuurbranden. 
Preventie
Naast (brand)bestrijding ligt een stevige nadruk op preventie. Instellingen, bedrijven, inwoners en bezoekers van de regio worden gestimuleerd tot zelfredzaamheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Een goed voorbeeld hiervan is het stimuleren van slimme rookmelders.

Goed getrainde medewerkers
Het bestuur wil een compacte en slagvaardige brandweerorganisatie. Minder, maar beter passend materieel met bijbehorend goed opgeleide en getrainde medewerkers moeten zorgen voor een optimale voorbereiding op de kernactiviteiten brand en hulpverlening. Kransen: “Het fijnmazige netwerk van brandweerposten en onze vrijwilligers vormen hiervoor de basis. De interne inzet is gericht op het versterken van vakbekwaamheid en professionaliteit van de (vrijwillige) medewerkers. We zorgen ervoor dat wat je vaak doet, goed doet.”

Sterke informatiepositie
Door het verstrekken van duidelijke informatie worden veiligheid en zorg verbeterd. Voor inwoners betekent dit dat zij weten waar zij de juiste informatie over veiligheid kunnen vinden en wat zij zelf kunnen doen. Ook kunnen hulpdiensten sneller en adequater optreden als zij over de juiste informatie beschikken, zoals een brandrisicoprofiel en inzicht in de beschikbare zorgcapaciteit.

De bestuurlijke visie op de VNOG wordt uitgewerkt in een concreet voorstel. Kransen: “De inzet is om de kosten deels te financieren met geld dat bespaard wordt op andere terreinen en door efficiënter te werken op de (middel)lange termijn.”

Proces
Tijdens verschillende raadsinformatieavonden wordt de aangegeven richting van het bestuur toegelicht aan de gemeenteraden van de 22 deelnemende gemeenten. Op basis hiervan kunnen raadsleden hierover in gesprek met hun burgemeester. Op 12 december neemt het Algemeen Bestuur een definitief besluit.

pdfSamenvatting tweedaagse 18 & 19 september 2019 en richtinggevende uitspraken bestuur VNOG

pdfPresentatie raden VNOG op 24 en 25 september en 1 oktober