Disclaimer

Ontwikkeling

Deze website is ontwikkeld door de afdeling communicatie van de VNOG met behulp van Joomlahelpdesk.nl

Fotografie: Nicolaas Kerkmeijer, Pim Velthuizen, VNOG, e.a. © VNOG

Met vragen over de site kunt u terecht bij: Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aansprakelijkheid

Hoewel de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland de grootst mogelijke zorg betracht bij de samenstelling van deze website, aanvaardt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie. Toegang tot en gebruik van de website en de daarin opgenomen verwijzingen geschieden voor risico van de bezoeker ervan.

De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Hoewel uiterste zorg is besteed aan de correctheid, accuraatheid en actualiteit van de op deze site opgenomen informatie, kan niet worden ingestaan voor eventuele fouten of onvolledigheden. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Copyright

Deze site dient als informatiebron, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en / of het printen van een enkele hardcopy voor eigen gebruik. Ook op de geplaatste foto's is copyright van toepassing. Het is verboden foto's van deze site over te nemen tenzij hiervoor schriftelijk, toestemming is verleend door de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Alle rechten voorbehouden. De gehele inhoud van www.vnog.nl (teksten, afbeeldingen, foto's, ontwerpen en andere zaken) zijn eigendom van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland