Text Size

Risicogericht

7 2 4298 img 1436 small slide slide

Het Algemeen Bestuur van de VNOG heeft de opdracht gegeven om de brandweerorganisatie gereed te maken voor de toekomst. Lees meer

Voorlichtingsfilmpjes

Rookmelder2

Om mensen bewust te maken van de gevaren van rook en vuur zijn er interactieve films ontwikkeld.
Lees meer

Twitter

Meer veiligheid in de regio, dat is onze ambitie

In de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland werken GHOR en brandweer nauw samen. Wij werken ieder vanuit een eigen invalshoek, maar met een gezamenlijke missie: een veilige leefomgeving.

De brandweer Noord- en Oost-Gelderland is één van de 25 regionale brandweren in Nederland. In de regio zijn in de 22 gemeenten 56 brandweerposten actief. Zij dragen zorg voor de dagelijkse gang van zaken. De brandweer op regioniveau zorgt onder andere voor de voorbereiding op rampen en calamiteiten. Zij doet dit met de GHOR (geneeskundige hulpverlening in de regio), politie en gemeenten. Er werken zo'n 1500 brandweervrijwilligers en 300 beroepskrachten in onze regio. 

Kaartje Gemeenten Homepage