FacebookTwitterLinkedin

VNOG

Meer veiligheid in de regio, dat is onze ambitie.

In de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland werken GHOR en brandweer nauw samen. Wij werken ieder vanuit een eigen invalshoek, maar met een gezamenlijke missie: een veilige leefomgeving.

De VNOG bestaat uit 22 gemeenten. Het bestuur van de VNOG, het Algemeen Bestuur, bestaat uit de 22 burgemeesters van de gemeenten. Hieronder is het zorggebied van de VNOG te zien. In het gebied wonen op een oppervlakte van 3.000 km2 ruim 812.000 mensen.

(klik op het organogram voor een vergroting)

Organogram oktober2020 minder witruimte rondom

 

 

 

 

 

 

 


4 thema's

De organisatie werkt vanuit de volgende zes thema’s, die tevens de afdelingen van de VNOG vormen (klik op het organogram voor een vergroting):

1. Risicobeheersing en Crisisbeheersing

2. Brandweerzorg

3. GHOR

4. Bedrijfsvoering 

De missie van de VNOG is “Samen werken aan veiligheid”. Dit wordt bereikt door ons samen sterk te maken voor de kwaliteit en efficiency van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, bevolkingszorg en crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Hoofddoelstellingen VNOG

De VNOG heeft 3 maatschappelijke doelstellingen:

1. Het voorkomen en beperken van incidenten, rampen en crises.

2. Het bestrijden van incidenten, rampen en crisis.

3. Herstel na een ontwrichte situatie.

Dit willen wij bereiken met een risicogerichte en informatiegestuurde werkwijze. Ook wordt er gebruik gemaakt van het zelforganiserend vermogen van de maatschappij.

Ook zijn er 2 organisatorische doelstellingen:

1. Doelmatige bedrijfsvoering. Een organisatie waarbij sprake is van eenduidigheid in beleid en aansturing, een solide financiële positie en beheersing en een rechtvaardige en transparante financiering.

2. Mensgericht werken. De VNOG is een organisatie waarin met passie, plezier en ambitie samengewerkt wordt aan de veiligheid van de samenleving. De medewerkers (beroeps en vrijwilligers) staan centraal in de organisatie en krijgen de ruimte om te leren en te ontwikkelen.