Text Size
FacebookTwitterLinkedin

Nieuws

Hoe zit het met de RI&E?

RIEDe uitvoering van de RI&E (RisicoInventarisatie en -Evaluatie) nadert de laatste (van de vijf) fases. Wat is de stand van zaken? De eerste vier fases betroffen vooral het ‘warme deel’ van de organisatie, waarbij de focus dus lag op de mensen die operationeel werken. Op dit moment zijn we bezig met de laatste fase, de RI&E voor het kantoorpersoneel en hun werkplek.
Hoe zit het met de resultaten van de eerste vier fases? Daarover kunnen we pas een volledig overzicht geven als de RI&E door een externe deskundige beoordeeld is. Die kan dat alleen als hij alle delen ziet en de onderlinge samenhang kan beoordelen. Pas dan kan het geheel naar het MT voor vaststelling en daarna nog naar de OR voor instemming. Nog even wachten dus.

Lees meer...

Trots op samenwerking

WeteringdijkEmst 300Bij veel incidenten werken we goed samen, niet alleen binnen de VNOG, maar ook met buurregio's. Een goed voorbeeld was de brand in een woonboerderij aan de Weteringdijk in Emst.
De alarmcentrale meldde een middelbrand voor het korps Oene bij een rietgedekte woonboerderij n.a.v. brand in een wasmachine/droger. Het korps van Oene rukte uit samen met de meegealarmeerde ploegen van brandweer Vaassen, de hoogwerker van het korps Apeldoorn, de nieuwe waterwagen (15.000 liter) van het korps Epe en de OVD Wilco Westhuis.

Lees meer...

Maak kennis met het team Safety

HTas aangepastet zijn geen mensen van vlees en bloed, maar wel vier geanimeerde collega’s die voor team HRM bepaalde thema’s en dilemma’s in de organisatie zichtbaar gaan maken. Dit ‘team Safety’ staat enerzijds voor de passie binnen de VNOG, anderzijds zijn de teamleden de waakhond van onze organisatie. Je komt ze allemaal tegen: de brandweerman/-vrouw, de adviseur en de leidinggevende.

Lees meer...

MT-secretaris april

van de secretaris aangepast formaalBegin april vond er een tweedaagse van het MT plaats. Hierover heeft Aart Schoenmaker in diezelfde week een terugkoppeling verstuurd aan iedereen. Eén van de grootste uitdagingen die we zien is de onrust binnen de organisatie en dan ook specifiek op een aantal posten.

Lees meer...

Total Loss...

CB bij defensie"In de vroege morgen van dinsdag 25 april trok een delegatie VNOG-ers richting de Oranje Kazerne in Schaarsbergen om een kijkje te nemen in de wereld van Defensie. De dag begon voor de ‘groentjes’ met een rondleiding over de kazerne door onze zeer gewaardeerde (inmiddels ex) collega Bert van de Vegte. Vervolgens werd er ontbeten volgens militair regime. Iedereen ontving een pakket met daarin etenswaren waar een militair zich 24 uur mee moet redden en kon kiezen voor crackers met pate of pate ;)

Lees meer...

Vakbekwaam worden in de nieuwe VNOG

vakbekwaam worden aangepast formaatTeam Kennis & Ontwikkeling (K&O) is in samenwerking met opleidingsinstituut BOGO een pilot ‘Aanbodgericht Opleiden’ gestart. Het doel van deze pilot is om
aspirant brandweercollega’s vlot te laten starten met hun opleiding. Lange wachtrijen zijn verleden tijd!
De opleidingscoördinatoren VNOG hebben een jaarkalender ontwikkeld waarin alle opleidingen die in 2018 starten zijn opgenomen. Het aantal en de soort opleidingen zijn bepaald op basis van de verwachting van het aantal op te leiden mensen in 2018. De afdeling Incidentbestrijding (IB) heeft deze inschatting gemaakt
Er zijn heldere werkafspraken gemaakt over het proces van aanmelding, voorbereiding, coördinatie en realisatie. De winst is duidelijkheid voor K&O, IB, BOGO en zeker ook voor de ondersteunende afdelingen zoals Materieel & Logistiek (M&L).

Lees meer...

Informatieveiligheid en gegevensbescherming onder de loep

loepDoor de toenemende digitalisering is het zorgvuldig omgaan met informatie en
gegevens van burgers, bedrijven en ketenpartners, maar ook van medewerkers voor de VNOG van groot belang. Uitval van computers of het door onbevoegden kennisnemen van bepaalde gegevens kan ernstige gevolgen hebben voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Een betrouwbare, beschikbare en correcte informatiehuishouding is essentieel voor de dienstverlening van de VNOG.

Lees meer...

Inloopbijeenkomsten VP

inloopavond vpHet werken met Veiligheidspaspoort vraagt op dit moment veel inspanning- en aanpassingsvermogen van ons allemaal. Daarom gaan we op werklocaties inloopbijeenkomsten organiseren voor postcommandanten, medewerkers vakbekwaamheid, medewerkers bedrijfsvoering, officieren/teamleiders IB en ROF-medewerkers. Dit met als doel uitleg geven over het gebruik, antwoord geven op veelal vragen van praktische aard en inventariseren van de complexere vraagstukken.

Lees meer...