FacebookTwitterLinkedin

Nieuws

Nieuwe blusvoertuigen brandweer NOG

Met trots presenteren wij de nieuwe blusvoertuigen voor de brandweer Noord- en Oost-Gelderland.  
Onze nieuwe blusvoertuigen worden een combinatie van Ziegler Brandweertechniek (opbouw) en Volvo (chassis). Ziegler en Volvo gaan een zogenaamde ‘Basis 4x2’, een Basis 4x4 en een Combi-voertuig leveren. In totaal gaat het om 75 voertuigen.
Het eerste voertuig zal in 2023 worden geleverd en het laatste voertuig in 2026. Dit is een mooi gezamenlijk resultaat waarin collega’s van de 56 brandweerposten hebben meegedacht in de ontwikkeling van de voertuigen.

Passend in Toekomstvisie
De (financiële) situatie van de VNOG heeft in 2018 geleid tot een bestuursopdracht aan de nieuwe directeur. Op basis hiervan is een Toekomstvisie ontworpen en vastgesteld op 15 januari 2020. Conform deze Toekomstvisie streeft VNOG naar een compacte en slagvaardige brandweerorganisatie, gericht op de veel voorkomende risico’s, met minder, maar beter passend materieel. Zo is er een optimale voorbereiding op onze kernactiviteiten brand en hulpverlening.

De brandweerzorg in VNOG is opgebouwd vanuit een fijnmazig netwerk van 56 brandweerposten. Al het materieel op onze brandweerposten is opgenomen in het meerjareninvesteringsplan (MJIP). Het materieel en de bepakkingsonderdelen kennen nu nog een grote diversiteit in merk, type en uitvoering. Het uitwisselen, uniform opleiden, optimaliseren van de processen voor technisch onderhoud en logistiek worden hierdoor bemoeilijkt. 
De wens om meer eenheid te creëren in het materieel, het feit dat veel materieel nu of binnen afzienbare tijd aan vervanging toe is en de bestuurlijke opdrachten hebben gezamenlijk geleid tot de aanschaf van deze nieuwe voertuigen. De blusvoertuigen zijn afgestemd op de huidige risico’s in onze regio en ingericht naar de laatste inzichten in de incidentbestrijding en hulpverlening. Onze brandweercollega’s kunnen zo veilig, efficiënt en effectief hun werk uitvoeren.

In onderstaand filmpje met de hologrammen van de voertuigen, dat tot stand is gekomen in samenwerking met MediaHologram en Ziegler Brandweertechniek, lichten we de nieuwe voertuigen toe. 

Acute crisisnoodopvang asielzoekers tijdelijk in Apeldoorn

Conform afspraak met het Rijk zijn vanaf aanstaande zondag 225 crisisnoodopvangplekken voor asielzoekers beschikbaar binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland (VNOG). Hiermee draagt de regio bij aan het verlichten van de huidige problematische situatie rondom de opvang van vluchtelingen in het AZC (asielzoekerscentrum) in Ter Apel.

Vanwege deze acute en onhoudbare situatie in Ter Apel heeft het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) via de VNOG aan gemeente Apeldoorn gevraagd om 150 personen eerder op te vangen. Gemeente Apeldoorn heeft afgelopen woensdag (24 augustus) gehoor gegeven aan deze noodoproep. Apeldoorn heeft twee sporthallen beschikbaar voor de opvang van ontheemde Oekraïners. In deze sporthallen zijn nog niet alle bedden bezet waardoor er tijdelijk ruimte is voor 150 personen. Het gaat om maximaal 4 nachten. De asielzoekers worden tijdelijk ondergebracht in sporthal Mheenpark en sporthal Zuiderpark. Na hun korte verblijf in Apeldoorn worden de mensen naar een andere opvanglocatie in Nederland gebracht waar zij langer kunnen verblijven. Mogelijk is dit ook naar Doetinchem.

Crisisnoodopvanglocatie Doetinchem

Vanaf 28 augustus tot eind 2022 vangt gemeente Doetinchem ongeveer 225 vluchtelingen op in een crisisnoodopvang (CNO). Zie ook: https://www.doetinchem.nl/crisisnoodopvang. Voor de tweede vraag vanuit het Rijk voor 225 crisisnoodopvangen onderzoeken we de mogelijkheden in de regio. Daarvoor is op dit moment nog geen concrete locatie bekent.

VNOG werkt nauw samen met de gemeenten in de regio met een crisisnoodopvanglocatie ten aanzien van beveiliging en ondersteuning. Een eventueel nieuw of aanvullend verzoek van het COA zal per situatie opnieuw worden bekeken.  

Gezamenlijk statement: stop met onveilige acties

Namens: Politie Oost-Nederland, Rijkswaterstaat, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, Veiligheidsregio IJsselland, Veiligheidsregio Twente

GEZAMENLIJK STATEMENT: Stop met onveilige acties

Afgelopen nacht zijn op verschillende plekken in onder andere Oost-Nederland onveilige situaties gecreëerd door een aantal boeren. Wij begrijpen dat zij een signaal willen afgeven en respecteren dat zij uiting geven aan de zorgen die zij hebben. Dat recht hebben zij, net als ieder ander. Maar met het bewust in brand steken van strobalen, het dumpen van afval waaronder ook asbesthoudende materialen en het uitrijden van mest veroorzaken zij schade en onveilige (verkeers)situaties. Door de politie wordt onderzocht wie hiervoor verantwoordelijk zijn.

Demonstreren is een grondrecht en zolang het binnen de grenzen van de wet blijft, is veel mogelijk. Gemeenten, provincies en kabinet zijn ook hierover in gesprek met boeren. Maar acties zoals vannacht brengen de verkeersveiligheid ernstig in gevaar kunnen en leiden tot levensgevaarlijke situaties voor weggebruikers. Het kan ongelukken en brand veroorzaken en dat laatste kan vooral met deze droogte vergaande gevolgen hebben, ook belemmert het de hulpdiensten bij het uitvoeren van hun taak.

Onze oproep aan de betreffende boeren is dan ook: Stop met acties die gevaarlijke situaties opleveren!

Nieuwe kleding voor collega’s Geneeskundige zorg

Alle Officieren van Dienst-Geneeskundig (OvD-G) en Algemeen Commandanten Geneeskundige zorg (ACGz) in onze regio Noord- en Oost-Gelderland hebben nieuwe kleding. Zij gaan voortaan gehuld in turquoise shirts, polo's, truien en jassen met verschillende kleuraccenten. Een OvD-G is de hoogste leidinggevende van de geneeskundige hulpverlening op Plaats Incident bij een ramp of crisis. De ACGz adviseert de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) ten aanzien van dilemma’s en besluiten op strategisch niveau en geeft leiding aan het actiecentrum GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio). Met deze mooie kleding zijn zij nog beter herkenbaar. Daar zijn we trots op!

Wil je meer weten over de operationele functie in de geneeskundige zorg? Bekijk dan: Operationele functionarissen (vnog.nl)remy gieling ku3E2W fVqA unsplash

Rampbestrijdingsplan Benegas Zutphen vastgesteld

20-7-2022

Het Algemeen Bestuur van de VNOG heeft het rampbestrijdingsplan van Benegas Depot Zutphen vastgesteld.

Sinds 1 juli 2021 is Primagaz Zutphen onderdeel van Benegas. Dit heeft tot gevolg dat het rampbestrijdingsplan van Primagaz wordt omgezet naar Benegas depot Zutphen. Vanuit de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) is in het Besluit veiligheidsregio’s vastgesteld dat de Veiligheidsregio verantwoordelijk is voor de vaststelling van een rampbestrijdingsplan.

pdfRampbestrijdingsplan Benegas Depot Zutphen

Rookmelders in huis verplicht vanaf 1 juli 2022

Denk je dat je ’s nachts wakker wordt van de rook die vrijkomt bij een brand? Dat is begrijpelijk, want overdag kun je rook ruiken. Maar ‘s nachts niet! In je slaapSocial Stories Diemer Kransen
ruik je namelijk minder goed. Hierdoor word je niet wakker van rook. Waar je wél wakker van wordt, is het geluid van een rookmelder. Een rookmelder slaat alarm als er brand is, zodat je tijdig en veilig kunt vluchten.   

Rookmelders worden verplicht   
“Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om op iedere verdieping van je woning minimaal één werkende rookmelder te hebben hangen, bij voorkeur in de vluchtroute” vertelt Dick de Vries, districtscommandant van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). “Deze verplichting bestaat al langer voor nieuwbouwhuizen, maar de regelgeving gaat ook voor bestaande bouw gelden. Het invoeren van deze nieuwe wet heeft als doel levens te redden".   

Gelukkig hebben de meeste mensen al één of meerdere rookmelders in hun woning, zo blijkt uit regionaal onderzoek van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. "Zo'n 85% van de inwoners in onze regio heeft al rookmelders hangen en bijna driekwart van hen test de rookmelder regelmatig", aldus Leonie Webbink, gedragspsycholoog bij VNOG. 

Hoeveel rookmelders heb ik nodig? 
We hebben steeds meer elektrische apparaten in huis, waardoor het risico op brand toeneemt. Daarom is het belangrijk om stil te staan bij je eigen brandveiligheid. Naast het nemen van de maatregelen om brand te voorkomen is snelle alarmering bij brand cruciaal. Rookmelders zorgen hiervoor. Er worden 3 veiligheidsniveaus gehanteerd: voldoende, beter en best. Het veiligheidsniveau voldoende houdt in dat je ten minste één werkende rookmelder hebt hangen op iedere verdieping in de vluchtroute. Vaak is dat de hal of de overloop. Je bent nog beter beschermd wanneer er ook rookmelders worden opgehangen in de slaapkamer. Voor de beste veiligheid plaats je ook rookmelders in alle overige ruimten waar brand kan ontstaan.  
 
Veilig vluchten bij brand 
Daarnaast is het belangrijk dat je veilig naar buiten kunt als er brand is. Met deze tips ben jij beter voorbereid: 
 

  1. Oefen je vluchtplan
    Oefen regelmatig je vluchtplan met eventuele huisgenoten en/of kinderen. Zo weet je hoe je snel en veilig naar buiten kunt bij brand. 
  2. Hang een vluchtsleutel op een vaste plek
    Door het ophangen van een vluchtsleutel op een vaste plek op de vluchtroute, verlies je bij een brand geen kostbare tijd met zoeken. Zorg dat de sleutel op een plek hangt waar je snel bij kunt, maar buiten het zicht en bereik van buitenstaanders.
  3. Sluit binnendeuren
    Door ‘s nachts binnendeuren te sluiten, verspreidt brand en rook minder snel. Hierdoor heb je meer tijd om veilig te vluchten. Sluit bij het vluchten bij brand ook de deuren achter je en blijf laag bij de grond bij rook. 

Voor meer informatie of persoonlijk advies over rookmelders: www.rookmelders.nl  

Open dag - kazerne Didam

Geheel volgens planning is in januari de kazerne opgeleverd, en daarmee is dit de eerste die volgens de blauwdruk voor nieuw te bouwen kazernes gereed is.
Op 12 februari gingen de voertuigen van de oude locatie over naar deFoto Flyer nieuwe kazerne, en uiteraard ging dat volgens traditie met de nodige toeters en bellen. Vanaf die datum rukken de collega’s uit vanaf de Doetinchemseweg. Op donderdag 24 februari heeft de burgemeester van de gemeente Montferland de nieuwe brandweerkazerne
van Didam officieel overgedragen aan de VNOG.
 
De  vrijwilligers van brandweerpost Didam hebben inmiddels hun intrek genomen in hun nieuwe kazerne. Neem een kijkje in de nieuwe kazerne en bij de diverse demonstraties. Zaterdag, 21 mei, ben je van harte welkom vanaf 11.00 uur t/m 15.00 uur. Aan de Vincwijcweg 1c, 6941 CK Didam.

Informatie 4 en 5 mei voor Oekraïense vluchtelingen (український переклад)

Українська нижче

Informatie over Dodenherdenking en Bevrijdingsdagremy gieling ku3E2W fVqA unsplash

Begin mei staat in het teken van herdenken en het vieren van onze vrijheid. Om vluchtelingen in de regio Noord- en Oost-Gelderland te informeren is een uitleg beschikbaar in het Oekraïens en Russisch. Hieronder vind je het bericht en de verschillende vertalingen. 

Dodenherdenking en Bevrijdingsdag

Nederland staat begin mei in het teken van herdenken en het vieren van de vrijheid. Op woensdag 4 mei is het Dodenherdenking. We herdenken dan alle Nederlandse oorlogsslachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Inwoners hangen de Nederlandse vlag halfstok en zijn om 20.00 uur 2 minuten stil. Na de stilte worden er vaak bloemen en kransen gelegd. In elke gemeente is een herdenking bij het plaatselijke oorlogsmonument. De Nationale Herdenking is in Amsterdam op de Dam.

Een dag later, donderdag 5 mei, vieren we de bevrijding van Nederland en het toenmalige Nederlands-Indië in 1945. Ook op 5 mei wordt de Nederlandse vlag uitgehangen, maar dan in de top. Er wordt op Bevrijdingsdag stilgestaan bij vrijheid, democratie en mensenrechten. Er zijn diverse festiviteiten in de regio. De knallen en lichtflitsen van bijvoorbeeld vuurwerk kunnen ook elders in de regio te horen en te zien zijn.

День пам’яті та День визволення

На початку травня Нідерланди відзначають та святкують свободу. Середа 4 травня — День пам’яті. Ми вшановуємо всіх голландських жертв військових дій з часів Другої світової війни. Мешканці вивішують приспущений прапор Нідерландів та о 20:00 годині проводиться 2-хвилинне мовчання. Після хвилини мовчання відбувається покладання квітів та вінків. У кожному муніципалітеті біля військових меморіалів проводяться пам’ятні заходи. Національна церемонія пам’яті проходить в Амстердамі на площі Дам.

Через день, у четвер 5 травня, ми відзначаємо звільнення Нідерландів та колишньої Голландської Ост-Індії у 1945 році. У цей день, 5 травня, національні прапори майорять вже на вершині флагштоків. У День визволення ми згадуємо про свободу, демократію та права людини. У регіоні проводяться різноманітні святкові заходи. Крім того, у Слідрехті з 22:00 відбудеться феєрверк. Вибухи та спалахи також можна буде почути та побачити в інших місцях регіону.

 День поминовения и День освобождения

В начале мая Нидерланды отмечают и празднуют свободу. Среда 4 мая — День памяти. Мы поминаем всех голландцев, павших во время военных действий, начиная со Второй мировой войны. Жители вывешивают наполовину приспущенные флаги Нидерландов и в 20:00 проводится 2 минуты молчания. После этого состоится возложение цветов и венков. В каждом муниципалитете у военных мемориалов проводятся памятные мероприятия. Национальная церемония поминовения проходит в Амстердаме на площади Дам.

На следующий день, в четверг 5 мая, мы отмечаем освобождение Нидерландов и бывшей Голландской Ост-Индии в 1945 году. В этот день, 5 мая, национальные флаги развеваются уже на вершине флагштоков. В День освобождения мы вспоминаем о свободе, демократии и правах человека.  В регионе проводятся всевозможные праздничные мероприятия.  Кроме того, в 22:00 в Слидрехте начнётся фейерверк. Хлопки и вспышки можно услышать и увидеть в других местах региона.

Remembrance Day and Liberation Day

During the first week of May, the Netherlands commemorates its fallen and celebrates its freedom. Wednesday 4 May is Remembrance Day. This is when we honour all Dutch victims of war since World War II. The Dutch flag is flown at half-mast and a two-minute silence is observed at 8 pm. Afterwards, flowers and wreaths are often laid. A commemoration takes place at the local war monument in every municipality. The National Remembrance Ceremony is held on Dam Square in Amsterdam.

The following day, Thursday 5 May, we celebrate the liberation of the Netherlands and former Netherlands East Indies in 1945. The Dutch flag is also flown on 5 May, but this time at full mast. On Liberation Day, the country unites to reflect on freedom, democracy and human rights. Various festivities are organised in the region. These include a fireworks show most of the time. The popping sounds and flashes of light may also be seen and heard elsewhere in the region.