FacebookTwitterLinkedin

Nieuws

Landelijke TBO database van start!

TBO 2 siteVanaf 1 juli vullen de brandonderzoekers van alle veiligheidsregio’s na afloop van een brandonderzoek dezelfde vragenlijst binnen een landelijke database in. Op deze manier ontstaat er een verzameling van data en statistiek op het gebied van brandonderzoek. Deze data kunnen vervolgens door afdeling risicobeheersing worden gebruikt in de risicogestuurde advisering en door de afdeling incidentbestrijding om te leren van inzettechniek en tactiek.
Er wordt nog onderzocht of deze vragenlijst breder kan worden ingezet dan alleen dataverzameling in het kader van brandonderzoek.

Een dikke pluim voor onze collega's Mike Mulder en Richard Scheerder; zij hebben samen met een aantal brandweercollega’s uit het land deze database gerealiseerd!

Toegang tot werklocaties

Knipsel 3Toegang tot werklocaties moet voor het personeel goed geregeld zijn. Maar dat wil niet zeggen dat we automatisch alle collega’s tot álle locaties toegang geven. Binnen de VNOG wordt hier nu naar gekeken. Een voorbeeld: zo is het in verband met grootschalig onderhoud en beveiligingsredenen belangrijk dat iedereen die op dit moment toegang heeft of wil tot Post Zuid in Apeldoorn, opnieuw zijn/haar toegangstag laat autoriseren.

Inmiddels weet iedereen wel dat in heel de Europese Unie de AVG, alias de Privacywet, in werking is getreden. Maar wat heb ik ermee te maken zul je je misschien afvragen? Nou, de toegang tot gebouwen is zo’n onderdeel. We kennen allemaal de verhalen van kazernes waar redgereedschap is gestolen. Stel iemand verliest zijn toegangspas dan is het wel fijn dat die ook meteen geblokkeerd kan worden en dat wildvreemden geen toegang tot de kazerne kunnen krijgen.

Lees meer...

Signaal op Veilig nr 51

SOV 51 aangepastSignaal op Veilig
De 51e editie van de Signaal op Veilig lees je hier!

Nieuwe directeur publieke gezondheid

jacqueline baardmanPer 1 oktober is Jacqueline Baardman benoemd tot nieuwe directeur publieke gezondheid (DPG). De DPG is verantwoordelijk voor twee organisaties: GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio). In die laatste hoedanigheid is de DPG lid van de directie van de veiligheidsregio, in ons geval dus de VNOG. Baardman is benoemd door het bestuur van de GGD; het bestuur van de Veiligheidsregio heeft ingestemd met de benoeming.

Lees meer...

Besluiten Algemeen Bestuur 27 juni

logo voor websiteOp 27 juni stelde ons algemeen bestuur de financiële stukken definitief vast. De belangrijkste besluiten:

• Het negatieve jaarresultaat 2018 van € 2.854.917 wordt ten laste gebracht van de deelnemende gemeenten, conform de percentages van het verdeelmodel 2018.
• Met een begrotingswijziging wordt voor 2019 (incidenteel) een reparatieslag uitgevoerd.
• De VNOG moet blijven inzetten op efficiency en bezuinigingsmaatregelen. Ook de komende periode blijft het ingezette financiële beleid gehandhaafd en wordt verder nagedacht over mogelijke besparingen op basis van de eerder geleverde input van de medewerkers. Dit betekent dat de middelen tot het eind van het jaar beperkt beschikbaar zijn. Ook de vacaturestop blijft van kracht; alleen vacatures die nodig zijn voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en de operationele organisatie worden ingevuld.

Lees meer...

112 storing vakkundig afgehandeld door collega's

bedankje postenAlle 56 kazernes in onze regio waren maandag 24 juni tijdens de 112 storing bemenst met minimaal 2 vrijwilligers. Inwoners konden in geval van nood een melding doen bij de post in hun woonplaats.
Er zijn gedurende de storing in totaal 13 meldingen voor de brandweer in onze regio geweest. Hiervan zijn er 2 bij brandweerkazernes gemeld, de overige 11 op andere manier (via bijvoorbeeld alternatieve telefoonnummers of politie).

Omdat de collega's toch op de kazerne waren werden er meteen wat nuttige klusjes opgepakt, zoals bij brandweerpost Laren het wassen van de wagens.

We danken alle collega's op de posten, maar ook de collega's aan de Europaweg, van de gemeenten en andere hulpdiensten voor hun inzet. We waren met z'n allen een topteam! 

Word jij de DUFF?

DUFF illu kleinOp 7 en 8 september wordt in Rotterdam voor de derde keer het nationaal kampioenschap Dutch Ulitmate Fire Fighter gehouden tijdens de Wereld Havendagen. Ultimate Fire Fighter is een typische brandweersport en bestaat uit meerdere brandweerbehendigheidsoefeningen, zoals brandslang rollen en klim- en krachtoefeningen. De winnaar krijgt een wildcard voor deelname aan het wereldkampioenschap Ultimate Fire Fighter van 2021, ook in Rotterdam. 
Kijk  hier voor meer info .

Overlegvergadering OR 25 juni a.s.

teamwerkKomende dinsdagavond - 25 juni -  overleggen de ondernemingsraad (OR) en de bestuurder (Diemer Kransen) met elkaar.

In het overleg gaan we het onder andere hebben over de Agenda voor herstel VNOG. Tijdens dit agendapunt zal er gesproken worden over de vlootschouw personeel, de randvoorwaarden voor de nieuwe werkorganisatie en de kaders voor de inzet van budgetten voor vrijwilligers.

Lees meer...