FacebookTwitterLinkedin

Nieuws

Digitale toegankelijkheid en de toegankelijkheidsverklaring

evaluatieWebsites en apps moeten zó ontworpen zijn dat iedereen ze kan gebruiken. Dat noemen we digitale toegankelijkheid. Projectteamleden van de VNOG zijn hiermee bezig. In een toegankelijkheidsverklaring geven ze weer in hoeverre onze site digitaal toegankelijk is. Onze site moet ook digitaal toegankelijker worden. Daarom moeten we voor 23 september 2020 een toegankelijkheidsverklaring invullen en publiceren. In Nederland zijn er ongeveer 4.5 miljoen mensen met een beperking. Zij moeten meer moeite doen websites en online tools te gebruiken.

Onderbouwing bij de toegankelijkheidsverklaring
Collega’s van het projectteam onderzoeken in hoeverre onze site al toegankelijk is. En wat wij gaan doen om de site op dat punt te verbeteren. Dat is input voor de toegankelijkheidsverklaring. Je moet ook aantonen dat wat je in de verklaring aangeeft, dat je daar bewijs voor hebt. Dat kan middels onderzoek.

Vervolgstap: alle applicaties van de VNOG zijn digitaal toegankelijk
Na de 1e deadline dit jaar volgt een tweede stap. Alle mobiele applicaties van de VNOG moeten voldoen aan de richtlijnen. Denk dan aan ons intranet, alle cloudapps, digitale nieuwsbrieven en pdf bestanden op onze site. Deze tools moeten op 23 juni 2021 digitaal toegankelijk zijn.
Wil je meer weten, kijk dan op www.digitoegankelijk.nl

 

Proef met bodycams bij brandweer

download 1Het takenpakket van de brandweer in Nederland is divers en dynamisch. Nieuwe innovaties, zoals drones, blusrobots en het gebruik van helmcamera’s/bodycams zijn ontwikkelingen die worden gebruikt om de brandveiligheid te verbeteren. De inzet van bodycams behoort ook tot een ontwikkeling die de vakbekwaamheid en deskundigheid bevordert. De brandweer in de VNOG gaat daarom een pilot doen met bodycams. Het dragen van bodycams heeft voor de brandweer van de VNOG een tweeledig doel. Het belangrijkste doel van deze pilot is om een aanvulling te hebben op de After Action Review (evaluatie om te leren van incidenten) met beeldmateriaal. Met een goed beeld van het verloop van de oefening of de inzet wordt de evaluatie verbeterd.

Het tweede doel is een bijvangst. Uit ervaringen van verschillende handhavingsorganistaties (politie, gemeente/boa’s) blijkt dat het inzetten van een bodycam de-escalerend werkt. Het kan een belangrijk middel zijn bij het voorkomen van agressie/geweld op straat. Hierdoor zullen brandweercollega’s zich veiliger voelen op straat.
In de VNOG gaan de beroeps van post Centrum Apeldoorn, de vrijwilligers van post de Maten en de Officieren van Dienst Apeldoorn deelnemen aan de pilot. De pilot start op 1 september en eindigt op 1 maart.

Lees meer...

Is de Veiligheidsregio al voldoende digitaal toegankelijk?

2020 digitale toegankelijkheid aangepast formaatWebsites en apps moeten zo ontworpen zijn dat iedereen ze kan gebruiken. Dat noemen we digitale toegankelijkheid. Het is een wettelijke verplichting voor 
alle overheidsinstanties. Dus ook voor de VNOG.

In Nederland zijn er ongeveer 4.5 miljoen mensen met een beperking. Denk dan aan blind, doof, laaggeletterd, kleurenblind, minder begaafd of dyslectisch. Deze groep moet meer moeite doen om websites en apps te gebruiken. Daarom is het nodig websites en online tools goed in elkaar te zetten. Dan kan iedereen het gebruiken. Oók bezoekers met een beperking.

Toegankelijkheidsverklaring

Onze site moet ook digitaal toegankelijker worden. Daarom moeten we voor 23 september 2020 een toegankelijkheidsverklaring invullen en publiceren. Het doel is dat we de website zo inrichten dat iedereen op onze website geen belemmeringen heeft om de informatie te bekijken. In de verklaring geven we aan in welke mate de site al toegankelijk is. En wat wij gaan doen om de site op dat punt te verbeteren.

Overleg met boerenorganisaties leidt tot goede werkafspraken

- Dinsdag 14 juli 2020 - 

logo voor websiteAfgelopen maandag was er een overleg tussen de voorzitter van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, de politie en vertegenwoordigers van boerenorganisaties. Het was een goed gesprek, waarin de boeren hun hart hebben kunnen luchten en waarin de voorzitter van de VNOG, burgemeester Ton Heerts, heeft onderstreept dat het recht om te demonstreren een grondwettelijk recht is, dat hij altijd zal verdedigen. Tegelijkertijd heeft hij aangegeven dat de wet voor iedereen geldt en dat demonstranten nooit de veiligheid in gevaar mogen brengen. Met trekkers op de snelweg rijden is en blijft overal verboden.

Om demonstraties voor iedereen goed te laten verlopen en escalaties te voorkomen, is het van belang dat de boeren hun acties vooraf melden, zodat gemeente en politie kunnen meedenken over hoe de demonstratie veilig kan plaatsvinden. De zes boerenvertegenwoordigers uit de veiligheidsregio die bij het gesprek aanwezig waren, hebben toegezegd zich daarvoor in te zetten. De voorzitter van de veiligheidsregio heeft beloofd zich in te zetten voor het uitbreiden van het aantal vaste contactpersonen bij de politie zodat de boeren weten met wie ze kunnen overleggen. Ook krijgen ze een overzicht met waar ze de demonstraties kunnen melden.

Bijna 25.000 kilometer aan bijzondere ritten

Onze collega’s van Vakbekwaamheid hebben de afgelopen maanden veel zorgverleners en coronapatiënten geholpen. Ze hebben handschoentjes, maskers, brillen, bijzondere ritten1
spatschermen, schorten, overalls, alcohol en testmonsters vervoerd. Bijna 25.000 kilometer aan bijzondere ritten hebben zij erop zitten.

“Ik ben vooral trots op de chauffeurs. Zij hebben geheel belangeloos een flinke periode in een rooster gewerkt en veel lange ritten gemaakt,” vertelt collega Mark Oost, medewerker Vakbekwaamheid. “ Daar waar het niet lukte een contactpersoon op het afleveradres te vinden, bleven de chauffeurs zoeken naar mogelijkheden om het af te leveren. Dit was soms een aardige uitdaging. Vooral omdat iedereen zich bewust was van de noodzaak van deze spullen voor de gebruikers.”

Lees meer...

Nieuw voertuig voor de OvD-G

foto voertuig OVDGDe OvD-G (Officier van Dienst Geneeskundig) rijdt binnenkort in een nieuw voertuig naar een incident. De Volkswagen Tourans zijn aangekocht vanuit de Landelijk Aanbesteding Dienstvoertuigen Brandweer (LADB). De vier voertuigen zijn er voor de zomervakantie. Het coronavirus en leveringsproblemen hebben helaas tot vertraging op de levering geleid.

Lees meer...

VNOG sluit zich aan bij samenwerkingsverband tegen cyberincidenten

Onze Veiligheidsregio is aangesloten bij een samenwerkingsverband van het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV).  Samen willen we voorkomen dat cyberincidenten
de maatschappij Ebru9NfXQAEO Avontwrichten. Informatiespecialisten uit diverse veiligheidsregio's en het IFV delen in het samenwerkingsverband kennis en expertise op het gebied van digitale dreigingen en incidenten. Diemer Kransen heeft het lidmaatschapsreglement virtueel ondertekend.

Lees meer...

Eén duikteam voor de VNOG in Harderwijk

Duiken siteDe Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) heeft momenteel twee vrijwillige duikteams. Eén in Harderwijk en één in Heerde. Het algemeen bestuur van de VNOG heeft op 15 januari jl. haar Toekomstvisie vastgesteld. Deze visie gaat uit van één vrijwillig duikteam. Het bestuur heeft een extern bureau de opdracht gegeven om, op basis van vooraf vastgestelde criteria, met een advies te komen over de locatie het duikteam het best gepositioneerd kan worden: in Harderwijk of Heerde. Uit dit onderzoek blijkt Harderwijk de meest logische vestigingslocatie voor het duikteam te zijn.

Onderzoek
In het onderzoek worden verschillen tussen de locaties geconstateerd ten aanzien van de criteria toekomstbestendigheid en maatschappelijke impact. Beide duikteams bestaan uit gemotiveerde, gedreven, goed opgeleide en geoefende personen en zijn voorzien van materialen die op orde zijn. Voor de ploegen geldt dat werving en opleiding van nieuwe mensen nodig is om ook naar de toekomst toe de beschikbaarheid van het team (met name overdag op werkdagen) te kunnen garanderen. De werving van potentieel is in Harderwijk echter groter, zowel binnen de brandweerpost als binnen het wervingsgebied rond de post. Voor wat betreft maatschappelijk impact is de inschatting van de onderzoekers dat deze in Harderwijk groter zal zijn dan in Heerde, omdat Harderwijk meer inwoners, meer bedrijven, meer toeristen en meer activiteiten op of bij het water zijn dan in Heerde, dat een dorp, een gemeenschap is. Voor het afbouwen van de activiteiten van het duikteam in Heerde wordt een overgangsperiode genomen.
Het algemeen bestuur zal in haar vergadering van 25 juni a.s. een besluit nemen over de locatie van het duikteam.

Lees meer...