Risicomodule

Eenduidige risicoadvisering

risicomodule 3De risicomodule is een instrument waarmee medewerkers risicobeheersing op één of meerdere onderdelen kan adviseren naar klanten. De risicomodule bestaat uit een aantal submodules, die een medewerker van risicobeheersing naar eigen inzicht kan inzetten om, samen met de klant, het restrisico te bepalen dat na brandpreventieve maatregelen overblijft. Op basis van de ingezette module wordt waardevolle informatie gegenereerd over de risico’s van de gebouwen en met welke aspecten incidentbestrijders rekening moeten houden. Deze gegevens kunnen voor incidentbestrijding essentieel zijn om een brand in het desbetreffende gebouw te bestrijden.