Risico Analyse Monitor

Filosofie Risico Analyse Monitor (RAM)

De brandweer heeft een unieke en exclusieve positie in de advisering van gebouweigenaren en –gebruikers over brandrisico’s. Geen enkele andere adviespartij kan beschikken over de combinatie van kennis, ervaring en adviesmogelijkheden op de onderwerpen; ontstaan van brand, brandverloop en rookverspreiding (TBO), repressieve interventie (IB), vluchtmogelijkheid, -gedrag en brandpreventieve maatregelen (bouwbesluit en Basis voor brandveiligheid). De RAM is een instrument om deze unieke positie van de brandweer te ondersteunen; advies op basis van de hierboven beschreven brandrisico context. Die context geeft ook direct aan dat het gebruik van de RAM niet een ‘platte invul sessie’ met de klant kan zijn. Het vergt professionaliteit van onze collega risicobeheerders om het instrument op de juiste wijze in te zetten.

De RAM is een ondersteunend instrument voor een adviesgesprek dat plaatsvindt tussen een gebouweigenaar, -beheerder en de collega Risicobeheersing. Het adviesgesprek staat in het teken van de risico’s bij brand, bedoeld voor dát gebouw gecombineerd met de gebruikersgroep van dát moment. Het doel van het gesprek is om op basis van een voor de klant herkenbaar brandscenario de bewustwording van risico’s te stimuleren en hem/haar te bewegen tot het nemen van maatregelen. De RAM ondersteunt de collega Risicobeheersing door op een interactieve manier gebouw-, mens- en omgevingskenmerken te benoemen vanuit een samen bepaald brandscenario. De RAM biedt tijdens het adviesgesprek direct inzicht in de brandrisico’s. Daardoor is het mogelijk voor de collega Risicobeheersing om direct de mogelijke en meest relevante maatregelen met de klant te bespreken. Via een mailfunctionaliteit in de RAM kan de collega Risicobeheersing ook direct na het gesprek een samenvatting en overzicht van de besproken maatregelen achter laten bij de klant.