Regionaal Crisisplan

Regionaal Crisisplan

17 Regionaal CrisisplanIn het crisisplan is vastgelegd wie waarvoor verantwoordelijk is tijdens een crisis en hoe de informatielijnen lopen. Dit plan beschrijft de hoofdstructuur, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van functionarissen en instanties ten tijde van een crisis.

pdfRegionaal Crisisplan 2016-2019