FacebookTwitterLinkedin

Meldkamer Oost-Nederland

Meldkamer Oost-Nederland

20201027 c01 parkeerzijde watermerkNieuwe meldkamer Oost-Nederland
Begin 2023 is de nieuwe Meldkamer Oost-Nederland (MKON) operationeel. Deze nieuwe meldkamer is een samenvoeging van de meldkamers van vijf veiligheidsregio's: Gelderland-Zuid, Gelderland-Midden, Noord- en Oost-Gelderland, IJsselland en Twente. Momenteel opereren deze vanuit drie meldkamers: in Arnhem (Meldkamer Arnhem-Nijmegen), Hengelo (Meldkamer Twente) en Apeldoorn (Meldkamer Oost-Nederland). Dat wordt straks één nieuwe moderne locatie in Apeldoorn.


Tien identieke meldkamers
In Nederland werken ambulancezorg, brandweer, politie en Koninklijke Marechaussee 24/7 straks samen in tien meldkamers. De Wijzigingswet Meldkamers is de basis voor een efficiëntere inrichting en werking van het meldkamerdomein. Deze tien nieuwe meldkamers worden gefaseerd gerealiseerd door samenvoeging van de huidige meldkamers. Een overzicht van de meldkamers bij de start van de samenvoegingen en de tien nieuwe meldkamers is te vinden op de website van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). Deze tien meldkamers werken straks op uniforme wijze samen en zijn aan elkaar gekoppeld, waardoor zij elkaar geheel of gedeeltelijk kunnen overnemen als dat nodig is.

‘Een kijkje in de nieuwbouw van Meldkamer Oost-Nederland i.o.

Op een zonnige dag in april hadden Alex Berendsen (centralist brandweer MAN), Kirsten Trip (centralist ambulancezorg MON) en Anne Scholten (centralist politie MK Twente) de eer om als eerste meldkamermedewerkers een kijkje te mogen nemen in het nieuwe pand van Meldkamer Oost-Nederland i.o. in Apeldoorn. Een filmploeg volgde de rondleiding die zij kregen en filmde hun reacties. De komende maanden komen deze drie centralisten nog twee keer terug in het pand om de voortgang te zien, hun eerlijke reactie te geven en vragen te stellen. 

Deze film is de eerste in een serie van drie. Drie films, over hoe Alex, Kirsten en Anne de beweging naar één grote meldkamer ervaren en over de gezamenlijke toekomst. Die gaan over wat zichtbaar is: de inrichting, het gebouw en hoe ‘ver’ we zijn. En over wat niet of minder zichtbaar is; het gevoel bij de nieuwe werkplek, wat het met je doet.

Je kunt de eerste film bekijken door op deze link te klikken. Laat je rondleiden door het prachtige nieuwe meldkamergebouw!’ 


De Meldkamer Oost Nederland (MON) is de meldkamer voor de Veiligheidsregio IJsselland en Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland (VNOG). De meldkamer voorMeldkamer_Oost_Nederland politie,brandweer, ambulance én politieservicecentrum is gevestigd in Apeldoorn.

In de uitvoering is de VNOG samen met Veiligheidsregio IJsselland verantwoordelijk voor de brandweer en de multidisciplinaire opschaling. De politie is verantwoordelijk voor de aansturing en uitvoering van de politietaken op de meldkamer en Ambulance IJsselland en het Witte Kruis voor de coördinatie van de ambulancezorg op de meldkamer.  

Functies
De meldkamer vervult vier hoofdfuncties: 
1. Het aannemen van de hulpvragen die binnenkomen
2. Inzetten en aansturen van hulpverlening 
3. Het organiseren van hulpverlening bij grotere incidententen, zoals rampen en crises
4. Ondersteuning van hulpverlening op straat. Als vraagbaak, maar ook actief in het meedenken met de eenheden en deze   voorzien van relevante informatie

Bereikbaarheid
Spoed: 112
Geen spoed, wel politie: 0900-8844.
Bij geen gehoor of niet urgente melding brandweer: 0900-0904.
Beide 0900 nummers vragen geen extra belkosten.

1-1-2 niet bereikbaar
De betrokken partijen doen er alles aan om de bereikbaarheid van noodnummer 112 te garanderen, maar het kan onverhoopt voorkomen dat 112 tijdelijk onbereikbaar is. Klik hier voor een handelingsperspectief indien 112 niet bereikbaar is.

Zelfmoordpreventie
Denk je aan zelfmoord? Praat erover. Bel 0800-0113 of chat via 113.nl.

Dier in nood
Ziet u een dier in nood of is een dier gewond? Bel dan meteen 144.