Nieuws over corona

Over het algemeen tevredenheid over naleven maatregelen

mondkap 2Met strikte handhaving door boa’s en politie wordt in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) gecontroleerd of de coronamaatregelen worden nageleefd. Waar het voorheen voornamelijk bij waarschuwen bleef, wordt nu sneller beboet of een aanvullende maatregel opgelegd. De beslissing om strakker te gaan handhaven is het rechtstreekse gevolg van de koers die premier Rutte vorige week bekend maakte. Er zijn tot nu toe in oktober 45 boetes uitgeschreven op basis van de geldende noodverordening. “Gelukkig houden de meeste mensen zich aan de maatregelen”, aldus Ton Heerts, voorzitter VNOG. 

Tijdens controles in de afgelopen week was te zien dat de meerderheid van mensen en bedrijven in onze regio zich goed aan de maatregelen houden. In het weekend was het in de Achterhoek niet extreem druk met Duitsers, in tegenstelling tot andere delen van het land. Ook is gecontroleerd op de verkoop van alcohol in Duitsland die na 20.00 uur naar Nederland zou worden vervoerd op de openbare weg. Hierbij zijn geen bijzonderheden aangetroffen.

Willens en wetens regels overtreden
Op enkele plekken in de regio werden afgelopen weekend de regels willens en wetens overtreden. In Zutphen heeft de politie direct een eind gemaakt aan een feest in een loods. Aan alle 24 aanwezige personen is een boete uitgedeeld voor het niet naleven van de coronavoorschriften. In Apeldoorn bleek dat bij controle voor een ander feit ook teveel mensen bij elkaar waren. In de Achterhoek zijn 9 boetes uitgedeeld aan een groep jongeren bij het station die eerder waren gewaarschuwd.

Jongerenketen
Bij controle langs een aantal jongerenketen in de Achterhoek werd geconstateerd dat deze keten dicht waren of dat er maximaal vier personen aanwezig werden. Ook hier is de indruk dat de urgentie gevoeld wordt om nu met elkaar de goede dingen te doen. Een compliment voor de jongeren is hier op zijn plaats. Hoe beter de maatregelen nu worden nageleefd, hoe meer straks weer kan, zoals bijvoorbeeld amateur sportwedstrijden of een bezoek aan de horeca.

Supermarkten
Ook blijkt uit controles dat supermarkten in de regio de coronamaatregelen goed naleven. De meeste kassa’s zijn zo ingesteld dat na 20.00 uur geen alcoholhoudende producten kunnen worden afgerekend. Als in een supermarkt de maatregelen niet worden nageleefd, kan tijdelijke sluiting van twee weken volgen.
Voorzitter van de VNOG Ton Heerts: “Ik merk dat de meeste mensen de maatregelen serieus nemen. Dat nu het aantal besmettingen heel iets minder hard oploopt, wil nog niet zeggen dat er sprake is van een ombuiging. Het aantal besmettingen is helaas nog steeds veel te hoog. Ook in onze eigen regio. Het is goed om te zien dat iedereen de zeilen bijzet om het virus terug te dringen, zodat de zorg het aan blijft kunnen en een volledige lockdown voorkomen kan worden.”

Samenwerking boa’s en politie
De samenwerking met boa’s en politie verloopt uitstekend. Met alle 22 burgemeesters in de veiligheidsregio is afgesproken om qua handhaving een stap naar voren te doen. Daarvoor worden extra veiligheidsmedewerkers ingehuurd. Bijvoorbeeld beveiligers die normaal in de horeca of bij evenementen werken.

Naleven basisregels
Alleen samen houden we het coronavirus onder controle. Het naleven van de basisregels is daarom nodig.
• Klachten? Blijf thuis en laat u testen;
• Houd 1,5 meter afstand van anderen;
• Was vaak uw handen;
• Hoest en nies in uw elleboog;
• Ga weg als het druk is;
• Werk thuis, behalve als het niet anders kan;
• Draag een mondkapje in publieke binnenruimtes.

Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen

istock 1206872303 coronavirusHet coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft op 13 oktober besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Vanaf woensdag 14 oktober 2020 om 22.00 uur geldt een nieuwe noodverordening in de regio Noord- en Oost-Gelderland. Hiermee wordt regionaal invulling gegeven aan de landelijk bepaalde regels die gelden per 14 oktober 2020.

De maatregelen grijpen in op plaatsen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is en zijn erop gericht het aantal contactmomenten te verminderen en de reisbewegingen te beperken. Voorzitter VNOG Ton Heerts: “Alle 22 burgemeesters in onze veiligheidsregio staan vierkant achter de nieuwe landelijke maatregelen. Nog steeds leven gelukkig veel mensen en bedrijven de basisregels na, dát willen wij ook benadrukken. We begrijpen dat voor hen de maatregelen extra vervelend zijn. Bijvoorbeeld de horeca doet in meerderheid echt ontzettend hun best. Maar je ziet dat het een plek is waar veel mensen samenkomen. We moeten nu echt allemaal samen de zeilen bijzetten om het virus terug te dringen."

Lees meer...

Sinterklaas in de VNOG

sinterklaas 1Ook dit jaar wordt Sinterklaas door de allerkleinsten weer welkom geheten in Noord- en Oost-Gelderland. In de 22 gemeenten hebben ondernemers en vrijwilligers van de ontvangstcomités al veel creatieve oplossingen bedacht om Sinterklaas gastvrij te kunnen ontvangen. De lokale comités en ondernemers die betrokken zijn bij het verwelkomen van Sinterklaas denken op dit moment na hoe dit corona-proof kan. De gemeenten zijn met hen in gesprek.

Lees meer...

Ontheffing voor zeer beperkt aantal theaters in Noord- en Oost-Gelderland

In Noord- en Oost-Gelderland is op de regels met betrekking tot samenkomsten een uitzondering gemaakt voor een zeer beperkt aantal theaters met een regionaal belang. In deze theaters mogen in een ruimte binnen meer dan het maximaal toegestane aantal van 30 personen aanwezig zijn. Aan alle eerder geldende coronamaatregelen moet strikt en blijvend worden voldaan. Het is nog steeds van het grootste belang dat de 1,5 meter afstand tussen aanwezige personen wordt nageleefd en dat drukte wordt vermeden. In de zalen en daarbuiten. Ook is het dringende advies om, net als in andere publieke binnenruimtes, niet-medische mondkapjes te dragen met uitzondering van mensen op een zitplaats en de optredende artiesten. Dit geldt zowel voor medewerkers als bezoekers van deze theaters.

Theaters waarvoor ontheffing is verleend op basis van de geldende noodverordening zijn:

Schouwburg Amphion                                             Doetinchem
Theater Harderwijk                                                  Harderwijk
Schouwburg Lochem                                               Lochem
DRU (Theater functie)                                             Ulft
Theater De Storm                                                    Winterswijk
Theater Orpheus                                                     Apeldoorn
Theater Hanzehof                                                   Zutphen
Theater Veluvine                                                     Nunspeet

Lees meer...

Toename coronabesmettingen in Noord- en Oost-Gelderland

Test websiteHet aantal coronabesmettingen is de afgelopen week flink toegenomen, ook in onze regio. Het is van groot belang dat iedereen alert blijft. Het virus is niet weg en verspreidt zich makkelijk wanneer we niet voldoende afstand houden. Het is en blijft van belang dat iedereen de basisregels naleeft. Alleen zo kunnen we voorkomen dat aanvullende regionale maatregelen in de nabije toekomst nodig zijn.

De toename zien we vooral ontstaan bij privé feestjes, familieaangelegenheden, werk, door buitenlandse besmettingen en in de sport- en verenigingssfeer. We doen de dringende oproep om de maatregelen acht te nemen. Dus:

  • blijf thuis bij klachten en test zo snel mogelijk;
  • houd 1,5 meter afstand van anderen;
  • was vaak uw handen;
  • werk zoveel mogelijk thuis;
  • vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits

Lees meer...

Grip op coronavirus met lokale maatregelen

EewcUKLX0AMfVSeDe Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te krijgen, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. In de aanloop naar de zomerperiode hebben we gezien hoe belangrijk het is om ons aan de maatregelen te blijven houden. De besmettingen liepen terug en hierdoor konden we geleidelijk aan de maatregelen versoepelen. Op donderdag 6 augustus vertelden premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge op televisie over corona en de extra regels. 

Nog steeds leven gelukkig veel mensen de basisregels na. Maar wat ons zorgen baart is dat er ook heel veel mensen zijn die dit niet doen. Dat zien we terug in de recente uitbraken. Als we het tij met elkaar niet keren, dan dreigen we de grip op de verspreiding van het coronavirus weer te verliezen. En verspelen we de winst die we met elkaar in de afgelopen maanden hebben geboekt.

Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

 

200806 VeilighRegios 1080x1350 def

Updates situatie slachthuizen

2 juli 2020 - 14:30 uur

Nauwe grensoverschrijdende samenwerking

Eind juni is bij medewerkers van een vleesverwerkend bedrijf in Nordrhein-Westfalen (Duitsland) het coronavirus vastgesteld. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen worden medewerkers in de vleesverwerkende industrie in Duitsland preventief getest door de Duitse overheid. Omdat er ook medewerkers zijn die werken in de vleesverwerkende industrie in onze regio (NL) en in Duitsland wonen, heeft de regionale Duitse overheid onlangs aan Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland gevraagd om medewerking te verlenen aan het testen van deze medewerkers. Tot nader order zal de GGD NOG wekelijks steekproefsgewijs 20 medewerkers testen van de VION locatie in Groenlo. Dit past binnen het risicogerichte testbeleid van de GGD. Naast het steekproefsgewijs testen monitort de arbodienst van VION zelf ook continu de gezondheidstoestand van het personeel. De VNOG en de GGD NOG zien hierop toe. Dit betekent dat de gezondheidstoestand van het personeel continu wordt bewaakt en dat direct gehandeld wordt bij een eventuele besmetting. Dit gebeurt in nauwe afstemming met Duitsland als het mensen betreft die in Nederland werken en in Duitsland wonen, of andersom. Alles is erop gericht om het coronavirus onder controle te houden.

De afgelopen dagen zijn medewerkers van vleesverwerkende bedrijven in Kreis Borken getest. Alle monsters waren negatief. Dat is goed nieuws.

Nauwe grensoverschrijdende samenwerking
Er is, mede door de komst van de ‘Taskforce Duits-Nederlandse samenwerking COVID-19 besmettingen arbeidsmigranten’ een nauwe samenwerking tussen Kreis Borken, Kreis Kleef en de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en de Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden. (inclusief de GGD’s). Zowel VNOG voorzitter Ton Heerts alsook de directeur Publieke Gezondheid, Jacqueline Baardman, en bestuurlijk voorzitter van de Taskforce Annette Bronsvoort, zien dit als een bijzondere uitdrukking van goede nabuurschapsbetrekkingen over de Duits-Nederlandse grens, waarbij ook de directie van VION alle medewerking verleent.

Meerdere instanties betrokken
De situatie rondom besmettingen en risicofactoren bij arbeidsmigranten hebben betrekking op verschillende onderwerpen. Deze vallen niet allemaal binnen de bevoegdheden van de VNOG. Daarom zijn meerder instanties betrokken, zoals bijvoorbeeld de inspectie SZW of NVWA. De VNOG en GGD NOG hebben de noodzaak en urgentie rondom de situatie van arbeidsmigranten in relatie tot het onder controle krijgen van het coronavirus, bij verschillende instanties onder de aandacht gebracht. Ook bij het onderzoek van het Aanjaagteam Beschermingsteam Arbeidsmigranten zijn zowel de VNOG als de GGD NOG betrokken.

25 juni 2020 - 13:00 uur 

Enkele dagen geleden is bij medewerkers van een vleesverwerkend bedrijf in Nordrhein-Westfalen (Duitsland) het coronavirus vastgesteld. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen worden medewerkers in de vleesverwerkende industrie in Duitsland preventief getest door de Duitse overheid.
Omdat een aantal van deze medewerkers ook werken in de vleesverwerkende industrie in onze regio, heeft de regionale Duitse overheid vandaag aan de Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland gevraagd of wij medewerking willen verlenen aan het testen van deze medewerkers en willen meedenken hoe wij hier op praktische manier invulling aan kunnen geven. Dit wordt binnen de recent ingestelde Taskforce uitgewerkt, waarin Kreis Borken, Kreis Kleef en onze regio samen optrekken in de bestrijding van het coronavirus.

10 juni 2020 – 13.00 uur

Taskforce Duits-Nederlandse samenwerking COVID-19 besmettingen arbeidsmigranten

De grootschalige coronabesmettingen van arbeidsmigranten in de vleesverwerkende industrie (VION Groenlo/Apeldoorn) aan de Duitse en Nederlandse kant is aanleiding geweest om een Taskforce Duits-Nederlandse samenwerking COVID-19 besmettingen arbeidsmigranten in het leven roepen. Deze grensoverschrijdende taskforce richt zich op de informatie-uitwisseling die cruciaal is bij een Covid-19 uitbraak onder arbeidsmigranten. Goede facilitering hiervan draagt bij aan het indammen van het coronavirus bij migranten in het grensgebied.
Onder bestuurlijk voorzitterschap van Annette Bronsvoort, burgemeester van gemeente Oost Gelre, is de taskforce vooralsnog gestart vanuit Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) en de GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG). In recente overleggen tussen de VNOG, GGD NOG en de Duitse Kreisen, Borken en Kleef, hebben de Duitsers hun zorgen kenbaar gemaakt over de ontstane situatie. De aanpak in Nederland en Duitsland verschilt op een aantal onderdelen. Kennisdeling tussen betrokken instanties is noodzakelijk om bij gebleken uitbraken snel te kunnen schakelen en om de onderliggende problematiek rondom arbeidsmigranten te kunnen adresseren op de juiste bestuurlijke tafels in Duitsland en Nederland.

De taskforce richt zich specifiek en uitsluitend op het faciliteren en organiseren van informatie- en gegevensuitwisseling in geval van een (vermoeden van) een COVID-19 besmetting onder arbeidsmigranten/seizoenarbeiders in de grensstreek. Deze uitwisseling is bedoeld om bestuurlijk vanuit de veiligheidsregio en de Kreisen de (betreffende) GGD’n te kunnen ondersteunen in het bron- en contact onderzoek zodat mensen zo snel als mogelijk getest kunnen worden. Bron- en contact onderzoek is in het kader van testen, traceren en isoleren immers cruciaal.

De taskforce kent een bestuurlijk deel en een operationeel deel. Op dit moment wordt de taskforce verder ingericht. Ook wordt bekeken welke veiligheidsregio’s en partijen hierin nog meer zullen deelnemen en van welke bestaande structuren en netwerken, zoals de Euroregio, gebruik gemaakt kan worden.

Deze aanpak moet leiden tot een verdere bestrijding van het coronavirus en bijdragen aan de manier waarop invulling wordt geven aan testen, traceren en isoleren.

Info Rijksoverheid Arbeidsmigranten:
Arbeidsmigranten in de coronacrisis - informatie voor werkgevers
Veilig en gezond wonen en werken tijdens de coronacrisis

 

3 juni 2020 - 16.30 uur

Opstart productielocatie VION Groenlo

Test websiteNa definitieve instemming van de directeur publieke gezondheid Jacqueline Baardman, mag de productielocatie van VION in Groenlo morgen (4 juni 2020) weer opstarten van de voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).

Er zijn vandaag nadere afspraken gemaakt zodat er vanaf morgen, 14 dagen na het gebiedsverbod voor de productielocatie Groenlo  en oplegde quarantaine voor de 657 medewerkers, weer kan worden gestart. Met VION zijn afspraken gemaakt om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. In een protocol heeft VION de  aanvullende maatregelen verwerkt. Hiermee geeft VION aan de overheidsregels en RIVM richtlijnen die van toepassing zijn te volgen en de risico’s -voor haar eigen medewerkers- te beperken.

De belangrijkste aanvullende maatregelen hebben betrekking op:

  • het nemen van extra bescherming van medewerkers (o.a. vervoer, persoonlijke beschermingsmiddelen en desinfectie).
  • het voorkomen van introductie van het virus in het bedrijf (o.a. gezondheidscontrole en desinfectie).
  • het aantoonbaar inbouwen van extra controlemechanismen in processen (o.a. triage van medewerkers, uitvoeren van bron- en contactonderzoek door bedrijfsarts, bemonsteren van lucht voor onderzoek en hygiëne en schoonmaak).

VION heeft met een schriftelijk garantie aangegeven alle aanvullende maatregelen per direct in alle Nederlandse vestigingen door te voeren.

Bron- en contactonderzoek
Het bron- en contactonderzoek bij de positief geteste VION-medewerkers is door de GGD NOG uitgevoerd. Het betreft met name arbeidsmigranten welke voor een groot deel in Duitsland wonen. Dat maakte het onderzoek ingewikkeld. Aanvullend wordt in samenwerking met het RIVM en Erasmus MC onderzoek gedaan om meer zicht te krijgen op de besmettingsweg (in de fabriek, tijdens het vervoer of in de woonsituatie).

Zowel VION alsook betrokken uitzendorganisaties blijven de plicht houden om bij uitbraken direct en onverwijld gegevens aan te leveren. Inmiddels heeft de VNOG ook van uitzendorganisatie Horizon alle gevraagde gegevens ontvangen.

Bron en Contact onderzoek is in het kader van testen, traceren en isoleren cruciaal. De GGD NOG blijft de komende periode steekproefsgewijs testen uitvoeren en de situatie bij VION in Groenlo monitoren.

Het  opstarten van de slachterij levert geen extra besmettingsrisico op voor omwonenden.

Intrekkingsbesluit
Een officieel Intrekkingsbesluit voor het eerder genomen Aanwijzingsbesluit verboden gebied is van kracht per 4 juni 2020.

29 mei 2020 - 17.00 uur

Vandaag is overleg geweest met de verschillende veiligheidsregio’s die grenzen aan de Duitse Kreisen Borken en Kleve. Samenwerking is belangrijk om het bron- en contactonderzoek sluitend te krijgen. 

Om grip te krijgen op de problematiek met de arbeidsmigranten, heeft de VNOG samen met Kreis Borken en Kreis Kleve per direct een grensoverschrijdend team geformeerd, zowel op bestuurlijk als operationeel niveau. Als eerste stap wordt uitzendbureau Horizon uit Velp op straffe van een mogelijke boete gedwongen om de gehele administratie over te dragen aan het grensteam.

Inzet is dat voor arbeidsmigranten huisvesting en vervoer op een acceptabele manier gebeurt. Daarbij moet worden voldaan aan de geldende maatregelen, zodat het coronavirus verder kan worden ingedamd.

 

28 mei 2020 – 15.00 uur

Gisteren vonden controle acties plaats op het terrein van slachterij Vion in Apeldoorn en VION Retail in Groenlo. Naar aanleiding daarvan moest de directie van VION uiterlijk om middernacht (van 27 op 28 mei) aan de voorzitter van de VNOG schriftelijk bevestigen dat met onmiddellijke ingang en aantoonbaar wordt voldaan aan afspraken die eerder waren gemaakt met de VNOG. Dat is gebeurd met een schriftelijke garantie van VION. Beide locaties zijn vanochtend weer open gegaan. De productielocatie in Groenlo waarvoor eerder een gebiedsverbod is uitgevaardigd, blijft vooralsnog gesloten tot 4 juni.

In opdracht van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden en de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland werden vanochtend rondom de Duitse grens, in Zevenaar, Velp, Scherpenzeel, Groenlo en Apeldoorn controles op bedrijfsvoertuigen en busjes uitgevoerd. Daarbij is geconstateerd dat het vervoer van personeel van VION veilig en verantwoord verliep. Wel is een enkele boete uitgedeeld, maar dat was niet VION gerelateerd. Dit betrof de bouwsector. Aanvullende maatregelen zijn op dit moment niet nodig. De beide veiligheidsregio’s blijven de komende tijd steekproefsgewijs controles uitvoeren op al het vervoer van medewerkers. Ton Heerts voorzitter van de VNOG: “Het is aan VION om nu het vertrouwen te herstellen door aantoonbaar dagelijks verantwoordelijkheid te nemen.”

 

27 mei 2020 – 19:50 uur

Ook controle en afzetting op terrein VION Retail in Groenlo

Naast de actie op het terrein van slachterij Vion in Apeldoorn, heeft de politie vanmiddag ook het terrein van Vion Retail in Groenlo afgezet. Politie en GGD zijn ook daar bezig met een controle onder de 200 aanwezige medewerkers. Morgenochtend wordt er in de veiligheidsregio’s Noord- en Oost- Gelderland en Gelderland Midden samen met de Duitse en Nederlandse politie aan de grens gecontroleerd of arbeidsmigranten worden vervoerd op een manier die voldoet aan de RIVM richtlijnen.

De directie van Vion moet uiterlijk om middernacht schriftelijk bevestigen dat het vervoer met onmiddellijke ingang veilig en verantwoord is. Bovendien moet vast staan dat er niemand vandaag op de locaties aanwezig was van de lijst van 657 werknemers uit Groenlo die in thuisquarantaine moeten zitten. Gebeurt dat niet, dan legt Ton Heerts een gebiedsverbod op de locatie.

Busjes
Aan het eind van de ochtend zette de politie het fabrieksterrein in Apeldoorn af, omdat er eerder die ochtend tijdens een politiecontrole was vastgesteld dat  in 17 busjes met werknemers van Vion er te veel mensen te dicht op elkaar zaten. Dat ging om 17 busjes. De afzetting gebeurde in opdracht van de voorzitter van de VNOG. Doel was te voorkomen dat de werknemers ook weer met die busjes zouden vertrekken. Daarnaast worden de aanwezigen geregistreerd. Die gegevens worden vergeleken met de lijsten van de Vion slachterij in Groenlo. 657 Medewerkers van die vestiging moeten in thuisquarantaine zitten. In Apeldoorn is inmiddels ongeveer twee derde van de medewerkers vertrokken.

De acties in Apeldoorn en Groenlo zijn gericht op het voorkomen  van verspreiding van het coronavirus onder  de medewerkers van de vleesbedrijven. Ton Heerts: “Het gaat hier om de gezondheid van deze medewerkers, maar ook om de volksgezondheid. Het virus is nog steeds onder ons en maakt nog steeds slachtoffers. Al die afspraken en maatregelen zijn er niet voor niets. En die gelden ook voor VION.”

 

27 mei 2020 - 15.30 uur

Terrein VION Apeldoorn afgesloten door politie op last van VNOG

De voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, Ton Heerts, heeft aan het eind van de ochtend opdracht gegeven aan de politie om het terrein voor de productielocatie VION in Apeldoorn af te sluiten. Aanleiding hiervoor was een rapportage van de politie van vanochtend waaruit bleek dat het vervoer van medewerkers niet volgens de RIVM richtlijnen is geregeld. Er zaten te veel mensen te dicht op elkaar in kleine busjes.

Niemand mag meer het terrein op. Iedereen die aanwezig is, wordt geregistreerd. Die lijsten worden vergeleken met de lijsten van de vestiging van VION in Groenlo. De controle gebeurt door de GGD, ondersteund door de brandweer. 

De voorzitter heeft ingegrepen omdat de directie van VION zich niet aan de afspraak heeft gehouden om toe te zien op veilig vervoer voor zijn werknemers. Ton Heerts: “Gisteren nog hadden we er vertrouwen in dat de VION zich aan alle afspraken zou houden. Ik heb toen aangegeven dat het vertrouwen duurt zolang VION zich aan de afspraken houdt. Dat is op dit moment niet het geval.” 


Corona uitbraak Groenlo verder ingedamd

Test websiteUpdate situatie 26 mei 19.00 uur

Op donderdag 21 mei heeft de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) in afstemming met - en op advies van de GGD Noord- en Oost-Gelderland maatregelen genomen om een verdere uitbraak van het coronavirus bij VION in Groenlo te voorkomen. Na een steekproef op 18 en 19 mei is bij de uitslagen op woensdag 20 mei bij 44 medewerkers van het bedrijf corona vastgesteld. Hierop heeft de NVWA besloten de keurmeesters niet langer te laten werken op deze locatie. De productie is daarop stilgelegd. Door de voorzitter van de VNOG werd onder andere een gebiedsverbod voor 14 dagen opgelegd aan de medewerkers van VION op de productielocatie in Groenlo. Hierop wordt toegezien door de burgemeester van Oost Gelre. Op 24 mei heeft de VNOG aanvullende maatregelen genomen, omdat bleek dat van de in totaal 657 geteste medewerkers er 147 positief waren getest.

Aan de directie van VION werd opgedragen om alle medewerking te verlenen bij het aanleveren van de op dat moment nog ontbrekende persoons- en adresgegevens van de medewerkers. Tevens werd gevraagd binnen 48 uur alle gegevens van de medewerkers van VION werkzaam in Noord- en Oost-Gelderland beschikbaar te stellen voor preventief en steekproefsgewijs testen.

De GGD Noord- en Oost-Gelderland staat in direct contact met het management van VION en de betrokken uitzendorganisaties. De gegevens van de 5 ontbrekende medewerkers zijn getraceerd en ook de overige 25 medewerkers zijn inmiddels getraceerd en getest in Nederland en Duitsland. Ton Heerts voorzitter VNOG. “De directie van VION heeft alle medewerking verleend die was gevraagd. Dat is positief en betekent dat gezamenlijk met het bedrijf en de GGD NOG het virus verder kan worden ingedamd en bestreden. Hopelijk worden zo weinig mogelijk mensen daadwerkelijk ziek. Een eerste indruk geeft te zien dat minder dan 10% van de positief geteste mensen daadwerkelijk klachten heeft. Voor zover nu bekend ligt niemand in het ziekenhuis. De GGD artsen en verpleegkundigen monitoren dat.”

Bron- en contactonderzoek

Om het virus in te dammen en iedereen op te sporen, te traceren en te isoleren is bron- en contactonderzoek cruciaal. De GGD heeft hierbij op verzoek ondersteuning van medewerkers van verschillende gemeentes in de regio. Het resultaat op dit moment blijft 147 positief geteste medewerkers die gewerkt hebben op de productie locatie Groenlo. Daarvan wonen volgens de nu bekende gegevens 68 in Nederland en 79 in Duitsland. Na overleg met de Duitse autoriteiten heeft de GGD geadviseerd dat voor de 147 positief geteste personen geldt dat zij 7 dagen in thuisquarantaine moeten verblijven. De 510 negatief geteste personen moeten gedurende 14 dagen (de incubatietijd) in thuisquarantaine blijven; dit geldt ook voor de huisgenoten van de personen met een positieve test. VION heeft toegezegd daarop toe te zien. Ze krijgen het loon doorbetaald.

De Duitse autoriteiten zijn in kennis gesteld van de positief geteste medewerkers en verrichten daar bron- en contactonderzoek. Voor de in Duitsland wonende medewerkers geldt het Duitse beleid. Op korte termijn vindt bestuurlijk overleg plaats tussen de VNOG en Duitse regiobestuurders voor verdere afstemming en coördinatie.

Van de in Nederland wonende medewerkers die positief getest zijn wonen er 38 in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en de andere 30 wonen verspreid over meerdere veiligheidsregio’s. De voorzitters daarvan zijn geïnformeerd. De GGD NOG heeft in afstemming met de Duitse autoriteiten besloten dat de positief geteste mensen een week in thuisquarantaine moeten verblijven. VION heeft aangeboden in specifieke gevallen fatsoenlijke huisvesting aan te bieden indien dat passend wordt geacht. Op dit moment werkt iedereen mee aan het bron-en contact onderzoek en is verplichte quarantaine nu niet noodzakelijk.

Over mogelijk verdere testen op andere locaties van VION wordt de komende dagen overleg gevoerd tussen de GGD en het RIVM. Dit wordt afgestemd met VION.