Nieuws over corona

Inzet defensie bij zorghotel Apeldoorn

30-12-2020

De hulp die het zorghotel biedt bestrijkt de regio Noord- en Oost-Gelderlandcorona 4893276 1920

10 militairen worden vanaf vandaag ingezet in een zorghotel te Apeldoorn. Zij zijn de eerste van de ongeveer 100 extra militairen die de krijgsmacht beschikbaar stelt ter ondersteuning van de coronazorg in Nederland. Deze 10 militairen zijn afkomstig van de Luchtmobiele Brigade uit Schaarsbergen. “Vandaag gaan de eerste militairen aan de slag in Apeldoorn om de druk op de zorg aldaar te verlichten”, aldus Defensieminister Ank Bijleveld.

Handen aan het bed
Zorghotel Chrysant, op locatie Casa Bonita, onderdeel van Zorggroep Apeldoorn en omstreken, speelt een grote rol in de regionale ontlasting van ziekenhuizen en thuiszorg voor coronapatiënten in Apeldoorn en de Noord-Veluwe Er verblijven mensen die corona hebben en die vanwege hun ziekte tijdelijk niet thuis de zorg kunnen ontvangen die zij nodig hebben. Zij hebben intensieve zorg nodig, maar door de grote druk op de zorg vanwege het coronavirus kampt het zorghotel met een tekort aan zorgprofessionals. De 10 militairen bieden hulp als extra ‘handen aan het bed’. Defensie levert het team in principe tot en met 19 januari. Zij worden ingewerkt door het personeel van de zorginstelling.

Verlichting
De toewijzing van defensie volgt na het verzoek om militaire bijstand dat is gedaan door GGD Noord- en Oost-Gelderland en Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland én het beoordelingsbezoek dat het defensieteam gisteren in Apeldoorn heeft gebracht. Voorzitter Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Ton Heerts: “De situatie is nijpend en verdrietig, maar het is heel prettig dat defensie hulp biedt. Dit levert op korte termijn de verlichting die heel hard nodig is. Dit geldt ook voor de inzet die het Rode Kruis op dit moment levert. We kunnen hiermee de benodigde opschaling realiseren, zodat er extra capaciteit is om coronapatiënten op te vangen. De hulp die het zorghotel biedt bestrijkt de regio Noord- en Oost-Gelderland.”

Directeur Publieke Gezondheid Jacqueline Baardman: ”Door de druk op de acute en niet-acute zorg is het leveren van personeel door de zorgorganisaties in de regio een groot probleem. Er is samen met de bestuurders van de zorgorganisaties bewust voor gekozen om de zorg te centraliseren en de in verband met de personeelstekorten. De zorghotels in de Achterhoek en in Apeldoorn zijn voor alle inwoners van Noord- en Oost-Gelderland. De bemensing van de zorghotels is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de zorgorganisaties. Ieder moet een deel leveren, zodat de strikt noodzakelijke zorg geleverd blijft.”

Lees meer...

Iedereen met zorgachtergrond is nodig om bij te springen in verpleeghuizen en zorghotels

corona 4893276 192029-12-2020

Het leveren van strikt noodzakelijk zorg in verpleeghuizen en zorghotels in Noord- en Oost-Gelderland staat stevig onder druk. Belangrijkste oorzaak is het personeelstekort vanwege hoog ziekteverzuim -omdat personeel in thuisquarantaine zit (omdat huisgenoten positief getest zijn)- en een toename van het aantal coronabesmettingen bij medewerkers en patiënten. Hierdoor kunnen niet alle beschikbare bedden in de zorghotels gevuld worden en kan de benodigde opschaling niet gerealiseerd worden. Met name in de regio Apeldoorn zijn daarom op korte termijn extra handen aan het bed nodig. De nood is hoog en er wordt ingeleverd op kwantiteit en kwaliteit. Daarom is als uiterste redmiddel een ondersteuningsverzoek bij defensie gedaan. Voorzitter Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Ton Heerts: “We zijn ingenomen met het feit dat er op nationaal niveau constructief overleg plaatsvindt over hoe en waar medewerkers van defensie ingezet kunnen worden. Het is goed te horen dat defensie vandaag zelf op bezoek gaat bij zorginstellingen in Apeldoorn om de situatie ter plaatse te beoordelen. Het doel is om te bepalen welke hulp precies nodig is.”

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Zorghotels zijn extra voorzieningen in de regio naast de ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen. De zorghotels zijn, tijdens de eerste coronagolf, door samenwerkende zorgorganisaties ingericht. De zorg wordt geleverd door professionals van de deelnemende organisaties. Dit zijn onder meer verzorgenden, verpleegkundigen en (huis)artsen. Vrijwilligers, die zijn bijgeschoold, helpen met niet-medische taken. Directeur Publieke Gezondheid Jacqueline Baardman: ”Door de druk op de acute en niet-acute zorg is het leveren van personeel door de zorgorganisaties in de regio een groot probleem. Vandaag heb ik mede namens de voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) een dringende brief gestuurd naar alle betreffende zorgorganisaties in de regio. Daarin wordt opnieuw de gezamenlijke verantwoordelijkheid van deze organisaties benadrukt. Ook is nogmaals aangegeven dat iedereen een deel moet leveren en dat strikt noodzakelijke zorg geleverd moet worden.”
Ook bij Zorghotel Achterhoek neemt de druk op de zorg toe omdat de druk in de eigen organisaties toeneemt. Daarom is de continuïteit op de langere termijn ook hier een punt van grote zorg. In Zorghotel Achterhoek zijn medewerkers uit andere sectoren ingezet. Hier worden onder meer horecamedewerkers ingezet als gastvrouw en gastheer -een hele waardevolle toevoeging- en docenten en studenten van het Graafschap College leveren samen zorg op een afdeling van het zorghotel.

Lees meer...

Vaccinatielocaties zorgmedewerkers bekend

vaccinatielocaties29-12-2020

De voorbereidingen voor vaccinatie tegen het coronavirus zijn in volle gang. Op 8 januari starten GGD’en met het vaccineren van de eerste zorgmedewerkers van verpleeghuizen. Op maandag 18 januari wordt er op alle locaties gevaccineerd.

Kijk hier voor een overzicht van de vaccinatielocaties.

Op maandag 18 januari starten de GGD’en in Gelderland met het vaccineren tegen het coronavirus vanuit 3 locaties: voor Noord- en Oost-Gelderland is dat sporthal Mheenpark in Apeldoorn. In totaal wordt er vanaf 18 januari vanaf 25 locaties in Nederland gevaccineerd. De GGD’en zijn momenteel druk bezig met alle voorbereidingen.

De eerste groepen die in aanmerking komen voor een vaccinatie zijn medewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning. Vanaf 4 januari worden de medewerkers via hun werkgever uitgenodigd. Wie een uitnodiging ontvangt, kan telefonisch een afspraak maken. In een later stadium kan dat ook digitaal.

Zorgmedewerkers kunnen zelf kiezen bij welke van de 25 GGD-locaties zij een vaccinatie krijgen. De vaccinatie met het vaccin van BioNTech/Pfizer bestaat uit 2 prikken. Tussen de 2 inentingen zit 3 weken. Uiteindelijk komt iedereen aan de beurt.
Mensen hoeven hier zelf niets voor te doen. Zodra een groep aan de beurt is, krijgt deze bericht.

Stijging besmettingscijfers in Noord- en Oost-Gelderland zeer verontrustend

Test website16-12-2020

In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen dat GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft geregistreerd opnieuw fors gestegen (+51%). De situatie in onze regio is hiermee zeer zorgelijk en verontrustend. In heel Nederland geldt dat de besmettingscijfers toenemen. Met name in onze regio is de toename relatief groot. Ook zijn er in de afgelopen week flink meer mensen getest en is het percentage positieve tests gestegen. Het bron- en contactonderzoek is hierdoor noodgedwongen afgeschaald. Dat is een zeer onwenselijke situatie, die niet bijdraagt aan het terugdringen van het coronavirus. Dit situatiebeeld is vanavond besproken in het wekelijks corona-overleg met de 22 VNOG burgemeesters.

Situatie zorghotels
De zorghotels op de Noord-Veluwe, in de Achterhoek en in Apeldoorn kampen met grote capaciteitsproblemen en personeelstekorten. Vandaag is de hulp van het Rode Kruis en de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) ingeschakeld om op korte termijn ondersteuning te bieden. Ook zijn vandaag de eerste patiënten overgebracht naar andere regio’s.

Winkels
De 22 burgemeesters staan achter de duidelijkheid omtrent de winkels die het kabinet vandaag heeft gegeven. De maatregelen zijn noodzakelijk om het aantal contacten te beperken. VNOG voorzitter Ton Heerts: “De situatie in de zorg en de forse stijging van het aantal besmettingen maakt dat ik iedereen dringend verzoek om zich aan de geldende maatregelen te houden en niet de randen op te zoeken. Het zijn stevige tijden voor ons allemaal.”

Jaarwisseling
Tot slot hebben de burgemeesters gesproken over de komende jaarwisseling. Niet overal mag carbid geschoten worden. Dat verschilt per gemeente. Heerts: “Laten we er samen voor zorgen dat deze lockdown zo kort mogelijk duurt. Daarom is ten aanzien van carbidschieten namens 22 VNOG burgemeesters de dringende oproep: sla een jaar over!”

Lockdown om contacten tot een minimum te beperken

mondkap 214-12-2020

Het coronavirus grijpt opnieuw razendsnel om zich heen. De afgelopen weken zien we een snelle toename in het aantal besmettingen, tot zo’n 9.000 per dag. Ook in de ziekenhuizen en verpleeghuizen komen er elke dag patiënten bij. En dat heeft zijn weerslag op de zorg: al meer dan een miljoen reguliere behandelingen in het ziekenhuis zijn uitgesteld. Helaas is de bron van een besmetting niet altijd te herleiden. Maar wat wel duidelijk is: hoe meer contacten, hoe meer besmettingen. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we ingrijpen en onze contacten tot een minimum beperken. Daarom gaat Nederland vanaf dinsdag 15 december tot ten minste dinsdag 19 januari in de strengste lockdown tot nu toe.

Onder andere musea en theaters, pretparken en dierentuinen, casino’s en sauna’s, accommodaties voor binnensport, horeca en horecavoorzieningen van hotels zijn dicht. Ook winkels zoals kledingwinkels, schoenenwinkels, sieradenwinkels en hobbywinkels zijn gesloten. Daarmee probeert het kabinet de contacten zo veel mogelijk te beperken. Supermarkten, bakkers, slagers en andere winkels waar levensmiddelen worden verkocht, kunnen wel openblijven, net als bijvoorbeeld apotheken, drogisterijen en tankstations. Zie voor de complete lijst van winkels die wel open zijn hier [URL lijst detailhandel]. Contactberoepen zoals kappers, nagelstylisten en tatoeëerders zijn gesloten. Alleen (para-)medische contactberoepen mogen hun werk uitvoeren, voor een volledige lijst zie hier lijst contactberoepen.

Lees meer...

Gedeeltelijke lockdown ook tijdens feestdagen

mondkap 28-12-2020

Het aantal coronabesmettingen blijft te hoog. De druk op de zorg neemt nog maar weinig af. Dagelijks worden nog gemiddeld 24 mensen op de intensive care opgenomen. Daarom moeten we de gedeeltelijke lockdown blijven voortzetten, ook tijdens de feestdagen. Het is niet anders. Hoe graag we ook meer zouden willen doen, het virus laat dat nu nog niet toe. Door afstand te houden en het aantal contacten te beperken, beschermen we elkaar tegen het coronavirus.

Dit betekent dat er thuis kunnen nog steeds maximaal drie personen per dag op bezoek komen. De horeca blijft gesloten. Volwassenen sporten alleen op anderhalve meter afstand. Er blijft een dringend advies om thuis te werken, tenzij het echt niet anders kan. En we reizen niet naar het buitenland, tenzij strikt noodzakelijk.

Lees meer...

Tijdelijke wet maatregelen covid-19 op 1 december in werking

samen21-12-2020

Op dinsdag 1 december 2020 is de Tijdelijk wet maatregelen covid-19 in werking getreden. Deze wet heeft als doel om de Coronamaatregelen een specifieke wettelijke basis te bieden en deze steviger democratisch te verankeren. De Tijdelijke wet kent een centrale sturing, maar sluit daarnaast aan bij de bestuurlijke verhoudingen die buiten crisissituaties gelden, en voorziet in mogelijkheden voor lokaal maatwerk. De huidige noodverordeningen covid-19 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland worden vervangen door deze tijdelijke wet met daaraan gekoppelde ministeriële regelingen. Ook de aanwijzingsbesluiten die gerelateerd zijn de noodverordeningen zijn hiermee ingetrokken.

Waar de bevoegdheden ten aanzien van de bestrijding van Covid-19 in de eerste maanden voornamelijk (via de minister) bij de voorzitter van de veiligheidsregio berustten, gaat de Twm uit van de reguliere bestuurlijke verhoudingen. Uitgangspunt van de Twm is dat de bevoegdheden op lokaal niveau vooral door de burgemeester worden uitgeoefend. Dit maakt het mogelijk om de verantwoording over de toepassing van de coronamaatregelen plaats te laten vinden in de reguliere verhoudingen, waarbij de burgemeester verantwoording aflegt aan de gemeenteraad.

Lees meer...

Gedeeltelijke lockdown gaat verder

17-11-2020

Maatregelen blijven nodig om elkaar te beschermen

Het aantal coronabesmettingen daalt. Dat is goed nieuws. We houden ons goed aan de maatregelen, en dat heeft effect. Maar we zijn er nog niet. Daarom is het van belang dat we de gedeeltelijke lockdown voortzetten. We blijven het aantal contactmomenten en reisbewegingen beperken. We blijven de basisregels toepassen. En proberen elkaar door deze lastige periode heen te helpen.

Onder meer musea, theaters, zwembaden en pretparken kunnen na een sluiting van 2 weken weer open en we mogen weer sporten in groepslessen. Mensen mogen per dag weer maximaal 3 mensen thuis ontvangen en met maximaal 4 mensen in groepsverband buiten zijn. Tegelijk blijft de gedeeltelijke lockdown in stand. We adviseren nog steeds om tot medio januari niet naar het buitenland te reizen, tenzij dat strikt noodzakelijk is. Om het aantal keren dat mensen in contact met elkaar komen te beperken, blijven evenementen verboden en is een algehele sluiting van de horeca.

Lees meer...