Nieuws over corona

"Tevreden met heropening horeca in Noord- en Oost-Gelderland"

samen21 juni

Voorzitter Ton Heerts van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) kijkt terug op een “gezellig druk, maar niet overbelast” verlopen Tweede Pinksterdag. "Bij de heropening van de horeca in de regio zijn de anderhalvemeterregels gerespecteerd", zegt Ton Heerts. Op het water was het erg druk, maar het was niet nodig om op te treden.

Terrassen
De terrassen in de verschillende plaatsen in de regio werden op deze zonnige dag goed bezocht, maar waren iets minder druk dan van tevoren verwacht. De horecaondernemers hadden, waar nodig in overleg met de betreffende gemeente, maatregelen getroffen om de heropening van hun cafés, restaurants en terrassen in goede banen te leiden.
In enkele plaatsen gingen burgemeesters mee met de boa’s en politie om het verloop te bekijken. Ton Heerts is tevreden: ”De horecaondernemers waren goed voorbereid en de bezoekers hielden zich goed aan de aanwijzingen van het horecapersoneel. Deze Tweede Pinksterdag verliep veilig, vriendelijk en verantwoord. Dit is een fijne start. Daarvoor geef ik een groot compliment. ”

Nieuwsbericht nieuwe noodverordening VNOG per 1 juni

istock 1206872303 coronavirus

29 mei 2020

De meeste restaurants, cafés, culturele instellingen en musea mogen weer open

Vanaf 1 juni kunnen de meeste restaurants, cafés, culturele instellingen en musea weer open. Om binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) de nieuwe maatregelen te vertalen naar officiële regelgeving  heeft de voorzitter van de VNOG, Ton Heerts, op vrijdag 29 mei de nieuwe Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland vastgesteld. In deze noodverordening is onder meer geregeld hoe zij weer open mogen.

Kaders vanuit de overheid en het maken van goede afspraken met de samenleving zijn nodig. Voorzitter VNOG Ton Heerts: “Op allerlei plekken in steden en dorpen in onze veiligheidsregio zal de horeca weer opstarten. Om anderhalve meter afstand te kunnen houden met elkaar is het puzzelen met de ruimte. En dat betekent iets voor de inrichting van de openbare ruimte. Meer versoepeling geeft ook meer levendigheid. Het blijft continue balanceren. Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat we dit verantwoord én vriendelijk vorm geven. De ondernemer of de exploitant moet het bedrijf zo inrichten dat de geldende maatregelen kunnen worden nageleefd. Ook moeten zij hierop toezien. Bij excessen zal worden opgetreden.”

De belangrijkste wijzigingen 
De noodverordening kent ten opzichte van de vorige noodverordening een aantal aanvullingen.
Hieronder volgt een korte toelichting op enkele onderwerpen. Voor de volledige tekst verwijzen wij naar de noodverordening.

Eet- en drinkgelegenheden en binnenterrassen
Vanaf 1 juni 2020 om 12.00 uur kunnen  eet- en drinkgelegenheden en binnenterrassen weer open. Zowel in de eet- en drinkgelegenheid als op het binnenterras mogen niet meer dan 30 gasten aanwezig zijn. Ook moeten alle gasten vooraf reserveren en moeten zij gebruik maken van een zitplaats aan tafel of bar. Het gebruik van statafels is dus niet toegestaan. De aanwezigen dienen te allen tijde ten minste 1,5 afstand te houden tot de dichtstbijzijnde persoon. Een scheidingswand maakt dit niet anders. De afstandseis geldt niet voor personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Zij hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.

De ondernemer of de exploitant moet hierop toezien.

Binnenterrassen zijn alle terrassen die in een gebouw zijn gelegen. Bijvoorbeeld in overdekte winkelcentra, stationshallen.  Volledig overkapte en afgedichte buitenterrassen zijn niet toegestaan en deze worden ook niet aangemerkt als binnenterras.

Lees meer...

Updates berichten VION

Test website

29 mei 2020 - 17.00 uur

Vandaag is overleg geweest met de verschillende veiligheidsregio’s die grenzen aan de Duitse Kreisen Borken en Kleve. Samenwerking is belangrijk om het bron- en contactonderzoek sluitend te krijgen. 

Om grip te krijgen op de problematiek met de arbeidsmigranten, heeft de VNOG samen met Kreis Borken en Kreis Kleve per direct een grensoverschrijdend team geformeerd, zowel op bestuurlijk als operationeel niveau. Als eerste stap wordt uitzendbureau Horizon uit Velp op straffe van een mogelijke boete gedwongen om de gehele administratie over te dragen aan het grensteam.

Inzet is dat voor arbeidsmigranten huisvesting en vervoer op een acceptabele manier gebeurt. Daarbij moet worden voldaan aan de geldende maatregelen, zodat het coronavirus verder kan worden ingedamd.

 

28 mei 2020 – 15.00 uur

 

Gisteren vonden controle acties plaats op het terrein van slachterij Vion in Apeldoorn en VION Retail in Groenlo. Naar aanleiding daarvan moest de directie van VION uiterlijk om middernacht (van 27 op 28 mei) aan de voorzitter van de VNOG schriftelijk bevestigen dat met onmiddellijke ingang en aantoonbaar wordt voldaan aan afspraken die eerder waren gemaakt met de VNOG. Dat is gebeurd met een schriftelijke garantie van VION. Beide locaties zijn vanochtend weer open gegaan. De productielocatie in Groenlo waarvoor eerder een gebiedsverbod is uitgevaardigd, blijft vooralsnog gesloten tot 4 juni.

In opdracht van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden en de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland werden vanochtend rondom de Duitse grens, in Zevenaar, Velp, Scherpenzeel, Groenlo en Apeldoorn controles op bedrijfsvoertuigen en busjes uitgevoerd. Daarbij is geconstateerd dat het vervoer van personeel van VION veilig en verantwoord verliep. Wel is een enkele boete uitgedeeld, maar dat was niet VION gerelateerd. Dit betrof de bouwsector. Aanvullende maatregelen zijn op dit moment niet nodig. De beide veiligheidsregio’s blijven de komende tijd steekproefsgewijs controles uitvoeren op al het vervoer van medewerkers. Ton Heerts voorzitter van de VNOG: “Het is aan VION om nu het vertrouwen te herstellen door aantoonbaar dagelijks verantwoordelijkheid te nemen.”

 

27 mei 2020 – 19:50 uur

Ook controle en afzetting op terrein VION Retail in Groenlo

Naast de actie op het terrein van slachterij Vion in Apeldoorn, heeft de politie vanmiddag ook het terrein van Vion Retail in Groenlo afgezet. Politie en GGD zijn ook daar bezig met een controle onder de 200 aanwezige medewerkers. Morgenochtend wordt er in de veiligheidsregio’s Noord- en Oost- Gelderland en Gelderland Midden samen met de Duitse en Nederlandse politie aan de grens gecontroleerd of arbeidsmigranten worden vervoerd op een manier die voldoet aan de RIVM richtlijnen.

De directie van Vion moet uiterlijk om middernacht schriftelijk bevestigen dat het vervoer met onmiddellijke ingang veilig en verantwoord is. Bovendien moet vast staan dat er niemand vandaag op de locaties aanwezig was van de lijst van 657 werknemers uit Groenlo die in thuisquarantaine moeten zitten. Gebeurt dat niet, dan legt Ton Heerts een gebiedsverbod op de locatie.

Busjes
Aan het eind van de ochtend zette de politie het fabrieksterrein in Apeldoorn af, omdat er eerder die ochtend tijdens een politiecontrole was vastgesteld dat  in 17 busjes met werknemers van Vion er te veel mensen te dicht op elkaar zaten. Dat ging om 17 busjes. De afzetting gebeurde in opdracht van de voorzitter van de VNOG. Doel was te voorkomen dat de werknemers ook weer met die busjes zouden vertrekken. Daarnaast worden de aanwezigen geregistreerd. Die gegevens worden vergeleken met de lijsten van de Vion slachterij in Groenlo. 657 Medewerkers van die vestiging moeten in thuisquarantaine zitten. In Apeldoorn is inmiddels ongeveer twee derde van de medewerkers vertrokken.

De acties in Apeldoorn en Groenlo zijn gericht op het voorkomen  van verspreiding van het coronavirus onder  de medewerkers van de vleesbedrijven. Ton Heerts: “Het gaat hier om de gezondheid van deze medewerkers, maar ook om de volksgezondheid. Het virus is nog steeds onder ons en maakt nog steeds slachtoffers. Al die afspraken en maatregelen zijn er niet voor niets. En die gelden ook voor VION.”

 

27 mei - 15.30 uur

Terrein VION Apeldoorn afgesloten door politie op last van VNOG

De voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, Ton Heerts, heeft aan het eind van de ochtend opdracht gegeven aan de politie om het terrein voor de productielocatie VION in Apeldoorn af te sluiten. Aanleiding hiervoor was een rapportage van de politie van vanochtend waaruit bleek dat het vervoer van medewerkers niet volgens de RIVM richtlijnen is geregeld. Er zaten te veel mensen te dicht op elkaar in kleine busjes.

Niemand mag meer het terrein op. Iedereen die aanwezig is, wordt geregistreerd. Die lijsten worden vergeleken met de lijsten van de vestiging van VION in Groenlo. De controle gebeurt door de GGD, ondersteund door de brandweer. 

De voorzitter heeft ingegrepen omdat de directie van VION zich niet aan de afspraak heeft gehouden om toe te zien op veilig vervoer voor zijn werknemers. Ton Heerts: “Gisteren nog hadden we er vertrouwen in dat de VION zich aan alle afspraken zou houden. Ik heb toen aangegeven dat het vertrouwen duurt zolang VION zich aan de afspraken houdt. Dat is op dit moment niet het geval.” 


Corona uitbraak Groenlo verder ingedamd

Test websiteUpdate situatie 26 mei 19.00 uur

Op donderdag 21 mei heeft de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) in afstemming met - en op advies van de GGD Noord- en Oost-Gelderland maatregelen genomen om een verdere uitbraak van het coronavirus bij VION in Groenlo te voorkomen. Na een steekproef op 18 en 19 mei is bij de uitslagen op woensdag 20 mei bij 44 medewerkers van het bedrijf corona vastgesteld. Hierop heeft de NVWA besloten de keurmeesters niet langer te laten werken op deze locatie. De productie is daarop stilgelegd. Door de voorzitter van de VNOG werd onder andere een gebiedsverbod voor 14 dagen opgelegd aan de medewerkers van VION op de productielocatie in Groenlo. Hierop wordt toegezien door de burgemeester van Oost Gelre. Op 24 mei heeft de VNOG aanvullende maatregelen genomen, omdat bleek dat van de in totaal 657 geteste medewerkers er 147 positief waren getest.

Aan de directie van VION werd opgedragen om alle medewerking te verlenen bij het aanleveren van de op dat moment nog ontbrekende persoons- en adresgegevens van de medewerkers. Tevens werd gevraagd binnen 48 uur alle gegevens van de medewerkers van VION werkzaam in Noord- en Oost-Gelderland beschikbaar te stellen voor preventief en steekproefsgewijs testen.

De GGD Noord- en Oost-Gelderland staat in direct contact met het management van VION en de betrokken uitzendorganisaties. De gegevens van de 5 ontbrekende medewerkers zijn getraceerd en ook de overige 25 medewerkers zijn inmiddels getraceerd en getest in Nederland en Duitsland. Ton Heerts voorzitter VNOG. “De directie van VION heeft alle medewerking verleend die was gevraagd. Dat is positief en betekent dat gezamenlijk met het bedrijf en de GGD NOG het virus verder kan worden ingedamd en bestreden. Hopelijk worden zo weinig mogelijk mensen daadwerkelijk ziek. Een eerste indruk geeft te zien dat minder dan 10% van de positief geteste mensen daadwerkelijk klachten heeft. Voor zover nu bekend ligt niemand in het ziekenhuis. De GGD artsen en verpleegkundigen monitoren dat.”

Bron- en contactonderzoek

Om het virus in te dammen en iedereen op te sporen, te traceren en te isoleren is bron- en contactonderzoek cruciaal. De GGD heeft hierbij op verzoek ondersteuning van medewerkers van verschillende gemeentes in de regio. Het resultaat op dit moment blijft 147 positief geteste medewerkers die gewerkt hebben op de productie locatie Groenlo. Daarvan wonen volgens de nu bekende gegevens 68 in Nederland en 79 in Duitsland. Na overleg met de Duitse autoriteiten heeft de GGD geadviseerd dat voor de 147 positief geteste personen geldt dat zij 7 dagen in thuisquarantaine moeten verblijven. De 510 negatief geteste personen moeten gedurende 14 dagen (de incubatietijd) in thuisquarantaine blijven; dit geldt ook voor de huisgenoten van de personen met een positieve test. VION heeft toegezegd daarop toe te zien. Ze krijgen het loon doorbetaald.

De Duitse autoriteiten zijn in kennis gesteld van de positief geteste medewerkers en verrichten daar bron- en contactonderzoek. Voor de in Duitsland wonende medewerkers geldt het Duitse beleid. Op korte termijn vindt bestuurlijk overleg plaats tussen de VNOG en Duitse regiobestuurders voor verdere afstemming en coördinatie.

Van de in Nederland wonende medewerkers die positief getest zijn wonen er 38 in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en de andere 30 wonen verspreid over meerdere veiligheidsregio’s. De voorzitters daarvan zijn geïnformeerd. De GGD NOG heeft in afstemming met de Duitse autoriteiten besloten dat de positief geteste mensen een week in thuisquarantaine moeten verblijven. VION heeft aangeboden in specifieke gevallen fatsoenlijke huisvesting aan te bieden indien dat passend wordt geacht. Op dit moment werkt iedereen mee aan het bron-en contact onderzoek en is verplichte quarantaine nu niet noodzakelijk.

Over mogelijk verdere testen op andere locaties van VION wordt de komende dagen overleg gevoerd tussen de GGD en het RIVM. Dit wordt afgestemd met VION.

 

Aanvullende maatregelen van VNOG voor VION

istock 1206872303 coronavirus

24 mei 2020

147 positief COVID-19 geteste medewerkers VION Groenlo

De voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) heeft op basis van een nieuwe rapportage van de directeur GGD NOG besloten tot aanvullende maatregelen voor de productielocatie van VION in Groenlo. Uit de resultaten blijkt dat in totaal 147 van de 657 medewerkers positief getest zijn op het coronavirus. 25 medewerkers zijn nog niet getest, omdat zij niet verschenen zijn op de testlocatie. Daarnaast ontbreken van 5 medewerkers de gegevens.

Dit resultaat laat zien dat het coronavirus nog niet voorbij is en dat daadkrachtig opgetreden moet worden om het virus in te dammen. De directie van VION krijgt van de voorzitter van de VNOG 48 uur de tijd om de ontbrekende gegevens van medewerkers aan te leveren. Eveneens is de opdracht om alles in het werk te stellen om de 25 medewerkers alsnog te testen. VION krijgt daarbij ook de opdracht om onverwijld alle uitzendbureaus aan te schrijven die betrokken zijn en ook daar de medewerking van te eisen. VION en de uitzendbureaus wordt dringend verzocht om de huisvesting op humane wijze te regelen, zodat alle betrokken medewerkers op een fatsoenlijke en veilige manier in quarantaine kunnen verblijven.

Aanvullend wordt VION opgedragen inzichtelijk te maken welke medewerkers op andere locaties binnen de Veiligheidsregio Noord-en Oost-Gelderland werken. Ook hiervoor geldt een opdracht om binnen 48 uur deze gegevens aan te leveren aan de GGD Noord- en Oost-Gelderland. In de komende dagen zal de GGD daar preventief en steekproefsgewijs testen uitvoeren. “Andere grote slachterijen in onze veiligheidsregio vraag ik alvast om zich ook voor te bereiden op preventieve steekproefsgewijze testen van de GGD. Zij moeten hiervoor hun administratie op orde hebben.”

De burgemeesters van de betrokken Veiligheidsregio’s en gemeenten waar de positief geteste medewerkers wonen, hebben het verzoek gekregen samen met de GGD invulling te geven aan het bron- en contactonderzoek en concreet de betreffende medewerkers op het woonadres te volgen. De Duitse autoriteiten zijn gelijktijdig geïnformeerd. Indien er onvoldoende wordt meegewerkt zal mogelijk worden overgegaan tot verplichte collectieve quarantaine.  

“Een dergelijke omvang van het aantal positief geteste personen is zeer zorgelijk. In de eerste plaats voor de betrokkenen zelf, maar uiteraard ook voor andere personen in de werk- en woonomgeving. De betrokken gemeentes zullen bij vragen van inwoners en bedrijven zo goed mogelijk ondersteuning geven op lokaal niveau. Bron- en contactonderzoek is buitengewoon arbeidsintensief, dat heeft de besmetting in Groenlo nogmaals aangetoond. De GGD heeft hierbij maximale ondersteuning nodig en die moet gegeven worden. Meer testen geeft meer inzicht. Daardoor zijn we beter in staat om het coronavirus te bestrijden. Het helpt ons om de benodigde stappen te zetten om het virus in te dammen.” aldus Ton Heerts voorzitter van de VNOG.

GGD NOG verricht COVID-19 testen bij medewerkers vleesverwerkingsbedrijf Achterhoek

Test website

24 mei 2020

Bij een steekproef eerder deze week werden 45 van de 212 medewerkers van het vleesverwerkingsbedrijf positief getest op Covid-19. Dit was voor de GGD Noord- en Oost-Gelderland aanleiding om ook de overige medewerkers te testen en bron- en contactonderzoek te verrichten. Uit de resultaten blijkt dat in totaal 147 van de 657 medewerkers besmet zijn met het coronavirus. 

Het grootste deel van de besmettingen is vastgesteld bij medewerkers die in Duitsland wonen (79). De overige 68 positief geteste personen wonen in Nederland. Eerder maakte de voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) bekend dat, naar aanleiding van de resultaten van de steekproef, alle medewerkers van het bedrijf voor 14 dagen in thuisquarantaine moeten. Bij positief geteste medewerkers, geldt dit ook voor hun huisgenoten. De Duitse en Nederlandse overheid werken samen om de verspreiding van het coronavirus in de grensregio zoveel mogelijk in te dammen. Daarnaast maakt de voorzitter van de Veiligheidsregio Noord -en Oost-Gelderland spoedig aanvullende maatregelen bekend.

Aanleiding voor de steekproef In Noordrijn-Westfalen werden coronabesmettingen vastgesteld in een vleesverwerkingsbedrijf, ook in Nederland zijn besmettingen geconstateerd in deze sector. Van de productielocatie in de Achterhoek woont een groot deel van de medewerkers in Duitsland. Daarbij is er veel verkeer van personeel in de grensregio tussen Duitsland en Nederland. Dat was aanleiding om aanvankelijk op deze locatie een steekproef uit te voeren. 

Grensgemeenten in Nederland en Duitsland en inspecties en ministeries zijn betrokken. 

Alle 600 medewerkers VION Groenlo in thuisquarantaine

21 mei 2020

istock 1206872303 coronavirus

Productielocatie Groenlo tijdelijk verboden gebied voor deze medewerkers

De voorzitter van de Veiligheidsregio Noord-en Oost-Gelderland (VNOG) heeft op basis van rapportage en een advies van de GGD Noord- en Oost-Gelderland alle 600 medewerkers verboden om de komende 14 dagen zich te begeven op de productielocatie  van VION in Groenlo. Deze (preventieve) maatregel is genomen om de besmetting van het coronavirus zoveel mogelijk in te dammen.

Het management van de VION locatie in Groenlo heeft van de voorzitter van de VNOG de opdracht gekregen om zodanige maatregelen te nemen dat de huidige 600 medewerkers voor een periode van 14 dagen niet kunnen worden toegelaten op het terrein. Voor deze 600 medewerkers geldt vanaf nu het fabrieksterrein als verboden gebied. Deze maatregel wordt genomen op basis van artikel 2.5 van de geldende Noodverordening van de VNOG. De burgemeester van de gemeente Oost Gelre en de politie zijn belast met de handhaving van deze opdracht. Het testen van de overige 250 medewerkers gaat op 22 mei in de ochtend door. Deze medewerkers mogen echter niet aan het werk.  

“Om het bron- en contactonderzoek van de GGD goed te kunnen uitvoeren is over gegaan tot deze ingrijpende maatregel. Verdere verspreiding dient met alle beschikbare middelen te worden voorkomen. Dit is bij uitstek een veenbrand waar het RIVM afgelopen week op doelde. Die moet gestopt worden.” aldus Ton Heerts voorzitter VNOG. “Van belang is dat we samen met de collega’s in Duitsland zorgen voor afstemming en daarbij eveneens oog hebben voor de huisvestingssituatie.”

Alle 600 medewerkers krijgen persoonlijk een brief van de Directeur GGD Noord- en Oost-Gelderland. Hierin worden zij geïnformeerd over dit besluit. Voor positief geteste medewerkers geldt  dat ook huisgenoten in quarantaine moeten.

In samenwerking met de GGD NOG en Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden zijn de minister van VWS, de minister van LNV, de staatssecretaris van SZW en het RIVM schriftelijk op de hoogte gebracht van de zorgwekkende situatie bij deze fabriek. Ook is de heer Roemer geïnformeerd. Hij is belast met de bijzondere positie van arbeidsmigranten in ons Land. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden met betrekking tot gezamenlijke quarantaine.

Klik hier voor het aanwijzingsbesluit verboden gebied VION Groenlo BV

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Er is geen bewijs dat voedsel een bron is om het nieuwe coronavirus over te dragen. Coronavirussen hebben een dier of mens nodig om in leven te blijven en te groeien. Dat kan niet in voedsel. Het is wel belangrijk om hygiënisch met voedsel om te gaan en de adviezen van het RIVM op te volgen. Zo voorkom je dat er toch nog ziekmakende bacteriën en virussen op eten kunnen komen.

Klik hier voor meer info op de website van het Voedingscentrum

Persconferentie corona 19 mei: de volgende stap

Test websiteCorona-aanpak: de volgende stap

Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juni kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen: ‘alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’.

Voor iedereen blijft gelden:

  • Was vaak uw handen
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg
  • Schud geen handen
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen
  • 70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid zijn extra voorzichtig
  • Werk zoveel mogelijk thuis
  • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten
  • Vermijd drukte (ga weg als u geen 1,5 meter afstand tot anderen kunt houden)


Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

De aanpassing van de maatregelen per 1 juni:
(klik op de afbeelding voor een vergroting)

 

PHOTO 2020 05 19 19 18 37