Text Size

Meer veiligheid in onze regio, dat is onze ambitie

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) bestaat uit 22 gemeenten. Het bestuur van de VNOG, het Algemeen Bestuur, bestaat uit de 22 burgemeesters van de gemeenten. Hieronder is het zorggebied en de gemeentelijke indeling van de VNOG te zien. In het gebied wonen op een oppervlakte van 3.000km² ruim 870.000 mensen.

In de regio zijn in de 22 gemeenten 56 brandweerposten actief. Zij dragen zorg voor de dagelijkse gang van zaken. De brandweer op regioniveau zorgt onder andere voor de voorbereiding op rampen en calamiteiten. Zij doet dit met de GHOR (geneeskundige hulpverlening in de regio), politie en gemeenten. Er werken zo'n 1.500 brandweervrijwilligers en 300 beroepskrachten in onze regio. 

Kaartje Gemeenten Homepage

Kijk hier voor een overzicht van alle brandweerposten in onze regio.