Evenementen

Introductie

evenement screenshot kleinEvenementen hebben een belangrijke economische en sociale betekenis en kunnen het imago van een gemeente positief bevorderen. Rondom evenementen kunnen zich echter ook problemen van allerlei aard afspelen; dat maakt ze kwetsbaar. Veiligheid en gezondheid zijn belangrijke voorwaarden voor het slagen van een evenement.
Bij grootschalige evenementen en/of evenementen met bijzondere risico’s betrekt de gemeente, aan de hand van een risicoscan, de GHOR bij de vergunningverlening. De GHOR stelt dan een advies op, waarin de relevante gezondheidsaspecten van het evenement worden meegenomen. Dit advies wordt, vanaf 1 januari 2020, geleverd op basis van de landelijke Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ). In haar adviezen richt de GHOR zich op de hoeveelheid evenementenzorgverleners en hun zorgniveau (eerstehulpverleners, zorgprofessionals). De aard van het evenement, de samenstelling van het publiek, omgeving, plaats en tijdstip zijn hierbij belangrijke factoren.
Meer informatie over de Veldnorm Evenementenzorg is te vinden op de website van de Veldnorm Evenementenzorg.

A- en B-evenementen

Voor de reguliere- (A) en aandachtsevenementen (B) heeft de GHOR een standaard advies opgesteld. De gemeente kan naar behoefte de GHOR vragen voor aanvullend advies. Aan de hand van een risico analyse kunnen zowel verlichtende als verzwarende factoren een rol spelen. Verzwarende factoren zijn bijvoorbeeld: meerdaagse evenementen (met kampeervoorzieningen), bovenmatig alcohol en/of middelengebruik, evenementen met zware fysieke inspanningen en/of risicovol weer.

Aanvullend op de standaard advisering bij A- en B-evenementen heeft de GHOR een aantal folders ontwikkeld. De folders zijn ontwikkeld in samenwerking met de GGD NOG en GHOR/GGD IJsselland. De folders zijn in eerste instantie bedoeld voor vergunningverleners, daarnaast zijn er ook adviezen opgenomen die gericht zijn aan de organisatoren van evenementen.

Relevante documenten

pdfGHOR standaard advies

pdfFolder alcohol bij evenementen

pdfFolder drugs bij evenementen

pdfFolder hitte bij evenementen

pdfFolder risicovol weer bij evenementen

C-evenementen

Bij C-evenementen (risico evenementen) geeft de Veiligheidsregio een integraal advies aan de gemeente. De adviezen van de GHOR, de brandweer en de politie worden gebundeld tot één advies en dit wordt door de coördinator van de afdeling Crisisbeheersing bij de gemeente aangeboden.

Bij dit maatwerkadvies van de GHOR wordt ook het advies van de GGD met betrekking tot Technische Hygiëne Zorg (THZ) meegenomen. Ook wordt een partner als de ambulancedienst betrokken als er bijvoorbeeld advies nodig is omtrent de bereikbaarheid van een evenement.

KSCDN2A2723 klein formaat