FacebookTwitterLinkedin

Wetteksten

Lees hier de volledige wettekst. De memorie van toelichting is nog gebaseerd op een eerder wetsvoorstel, waardoor de nummering van de artikelen in de wet en de memorie niet meer overeenkomen.

De bijbehorende Memorie van toelichting is gebaseerd op een eerdere versie van het wetsvoorstel waardoor de nummering van de artikelen in de wetstekst niet overeenkomt met de nummering die in de memorie van toelichting wordt gehanteerd.