FacebookTwitterLinkedin

Achtergronden

Dankzij de Wet Veiligheidsregio werken gemeenten samen in hetzelfde gebied, met dezelfde grenzen, samen met politie, brandweer en ambulancezorg.

Hierdoor gaat vooral in de crisisbeheersing en rampenbestrijding de bestuurlijke en operationele slagkracht omhoog. Daarnaast regelt de wet de organisatie van de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening en de organisatie van rampen- en crisisbeheersing. Nadere kwaliteitseisen zijn opgenomen in aparte besluiten.