Mens & Organisatie

Mens & Organisatie

MODe organisatie bestaat niet. Een organisatie bestaat altijd uit mensen. Hiervan zijn we ons goed bewust, daarom willen we graag dat iedereen, vrijwilliger- of beroeps-collega, met plezier bij de VNOG werkt.

De VNOG staat voor veiligheid in de samenleving en om goed te functioneren hebben we ook een veilige (werk)omgeving nodig om het beste uit onszelf en elkaar te halen. Mens & Organisatie is bedoeld om het thema mensgericht werken meer kracht bij te zetten en een impuls te geven.

Stel, je wilt mee doen aan de Olympische Spelen. Het hoogste doel van iedere topsporter. Dat bereik je niet in een dag, daarvoor wordt jaren getraind. Het werken aan een mensgerichte VNOG is als het meedoen aan de Olympische Spelen, waarbij we gaan voor de gouden medaille: De VNOG, daar zijn we samen trots op!

We weten allemaal wat er anders kan

Nieuwsbrief Mens & Organisatie

 

 

Vijf thema's van M&O


 
Cultuur1. Cultuur 
De kernwaarden eerlijk, betrokken, transparant, daadkrachtig en professioneel staan centraal in hoe wij met elkaar omgaan en samenwerken.

 

 

 

 

Leiderschap2. Leiderschap
Dit thema gaat over leidinggeven en leiding nemen. Dit is dus niet alleen voor leidinggevenden, maar voor iedereen, het gaat namelijk ook over persoonlijk leiderschap.

 

 

 

Verbinding3. Verbinding 
Het thema dat gaat over vinden, binden, boeien en afscheid nemen. Zorgen dat mensen met een goed gevoel komen, blijven en weg gaan bij de VNOG.

 

 

 

Gezondheid

 

4. Gezondheid
We werken samen aan een werkomgeving voor vitale, bekwame en langdurig inzetbare medewerkers.

 

 5. OntwikkelingOntwikkeling
We stimuleren continue leren, als basis voor ontwikkeling.

Voor meer informatie, mail naar M&O of neem contact op met Nienke Janssen (programmamanager M&O) via 088-310 7537.