FacebookTwitterLinkedin

Regelingen organisatie / financiën / personeel

Hier vindt u de belangrijkste verordeningen en regelingen die zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. Ook treft u een standaard opzet DB voorstel en een standaard AB voorstel aan.

Archief aangelegenheden:

Besluit Informatiebeheer VNOG 2018

Protocol Elektronisch Berichtenverkeer VNOG 2018

Personele aangelegenheden:

Procedureregeling organieke functiebeschrijving

Klachtenregeling ongewenst gedrag

Regelingen die betrekking hebben op arbeidsvoorwaarden zijn te vinden onder de pagina's van P & O.