FacebookTwitterLinkedin

Dagelijks Bestuur

De dagelijkse aansturing van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is in handen van het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur is gekozen uit het Algemeen Bestuur.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit zes leden: 

Dhr. A. J. M (Ton) Heerts, burgemeester Apeldoorn
Voorzitter Veiligheidsregio Noord-en Oost-Gelderland 
Portefeuille: Bestuurlijke coördinatie  

Dhr. M. (Mark) Boumans, burgemeester Doetinchem
Portefeuille: Brandweer (incl. voldoende vrijwillig personeel)

Mw. A.H. (Annette) Bronsvoort, burgemeester Oost Gelre
Portefeuille: Crisisbeheersing en gemeentelijke processen (incl. risicobeheersing)

Dhr. J.N. (Jan-Nathan) Rozendaal, burgemeester Elburg
Portefeuille: Informatievoorziening & Meldkamer

Dhr. H.J. (Harm-Jan) van Schaik, burgemeester Harderwijk
Portefeuille: Middelen 

Mw. M (Marianne) Besselink, burgemeester Bronckhorst 
Portefeuille: GHOR (tevens bestuurslid GGD Noord- en Oost Gelderland)