FacebookTwitterLinkedin

Dagelijks Bestuur

De dagelijkse aansturing van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is in handen van het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur is gekozen uit het Algemeen Bestuur.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit zes leden: 

Mw. A.H. (Annette) Bronsvoort, burgemeester Oost Gelre
Waarnemend voorzitter.
Portefeuille: Bestuurlijke coördinatie,  Informatievoorziening en Meldkamer Oost Nederland

Mw. A. (Annemieke) Vermeulen, burgemeester Zutphen
Portefeuille: GHOR (tevens bestuurslid GGD Noord- en Oost Gelderland)

Dhr. H.J. (Harm-Jan) van Schaik, burgemeester Harderwijk
Portefeuille: Middelen 

Mw. A.H. (Annette) Bronsvoort, burgemeester Oost Gelre
Portefeuille: Crisisbeheersing & Rampenbestrijding (incl. Oranje Kolom)

Dhr. M. (Mark) Boumans, burgemeester Doetinchem
Portefeuille: Brandweer

Mw. P.M. (Petra) van Wingerden-Boers, waarnemend burgemeester Apeldoorn

 

Hier vindt u het vergaderschema van onder meer het Dagelijks Bestuur voor 2018.