FacebookTwitterLinkedin

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland bestaat uit alle burgemeesters van de gemeenten in onze regio. Zij komen in principe vier keer per jaar bij elkaar. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar.

De voorzitter van het Algemeen- en Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is de burgemeester van de gemeente Apeldoorn,  Dhr. A.J.M. (Ton) Heerts.

Dit zijn de vergaderdata van het Algemeen Bestuur VNOG 2019:

28 maart 2019

27 juni 2019

Bestuurlijke Tweedaagse 18 en 19 september 2019

31 oktober 2019

12 december 2019

 

De vergaderdocumenten worden ongeveer een week voorafgaande aan de vergadering geplaatst op de pagina Vergaderstukken Algemeen Bestuur.