FacebookTwitterLinkedin

Vergaderstukken Algemeen Bestuur

Hier treft u de vergaderstukken aan van de bijeenkomsten van het Algemeen Bestuur van het lopende jaar en het hele voorgaande kalenderjaar.
Zoekt u oudere vergaderdocumenten dan kunt u dit bij ons opvragen. U kunt dan mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 Agenda voor het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Datum: donderdag 28 oktober 2021
Tijd: 9.30 – 11.30 uur AB VNOG
      11.30 – 12.00 uur AB-Corona / DVO (besloten deel)
      12.00 – 13.00 uur DVO
Plaats: Raadzaal gemeentehuis, Marktplein 1, 7311 LG Apeldoorn

pdf1. Agenda AB 28 oktober 2021
pdf2. Conceptverslag en besluitenlijst 24 juni 2021
pdf3. ISM
pdf4. Visie Natuurbrandbeheersing VNOG 
pdf5. Financiele verordening 2021 
pdf6. Afronding rapport Van der Jagt Van Arkel 
pdf7. Tweede financiele verkenning 2021 
pdf8. Rapport Foto Omgevingswet 
pdf9. Expertteams en kwaliteitscriteria bevolkingszorg
pdf11. Prestatiekaart VNOG 1e periode 2021
pdf11. Toelichting prestatiekaart 1e periode 2021

==============================================================
Agenda voor het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Datum: donderdag 24 juni 2021
Tijd: 9.30 – 11.30 uur AB VNOG
      11.30 – 12.00 uur AB-Corona / DVO (besloten deel)
      12.00 – 13.00 uur DVO
Plaats: digitaal. Link naar de vergadering.

pdf1. Agenda AB 24 juni 2021
pdf2. Concept verslag en besluitenlijst 25 maart 2021
pdf3. ISM
pdf4. Rampbestrijdingsplannen Trouw Nutrition Putten en Luchthaven Teuge
pdf5. AB voorstel vertegenwoordiging Gelderse Commissie rivieren
pdf6. Update Inkoopbeleid
pdf7. AB-voorstel Krediet bluspakken en appl GHOR voertuigen
pdf8. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling VNOG
pdf9. Vaststelling jaarrekening 2020
pdf10. AB voorstel bestem resul 2020
pdf11. Programmaplan Zelfredzaam en Risicobewust
pdf12. Vaststelling begroting 2022-2025
pdf13. Eerste financiële verkenning 2021

==============================================================

Agenda voor het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Datum: donderdag 25 maart 2021
Tijd: 9.30 –11.00 uur  11.00–13.30 uur
Plaats: digitaal. Link naar de vergadering.

pdf1. Agenda AB 25 maart 2021
pdf2. Concept verslag en besluitenlijst 10 december 2020
pdf3. ISM
pdf4. Rampbestrijdingsplannen Trouw Nutrition Putten en Luchthaven Teuge
pdf5. Stopzetten regeling toezicht en handhaving
pdf6. Diverse begrotingswijzigingen
pdf7. Krediet Vakbekwaamheidspleinen
pdf8. Rapportage archieftoezicht
pdf9.1 Prestatiekaart 2e periode 2020
pdf9.2 Toelichting Prestatiekaart VNOG 2020
pdf10. Verzoek gemeenteraad Lochem Grip op Samenwerking
pdf11. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling VNOG

==============================================================

Agenda voor het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Datum: donderdag 10 december 2020
Tijd: 9.30 –11.00 uur  11.00–13.30 uur
Plaats: digitaal. Klik hier om de vergadering digitaal te volgen. pdf1. Agenda AB 10 december 2020
pdf2. Concept verslag AB 29 oktober 2020
pdf3. ISM
pdf3.1 AB rapportage tussentijdse best evaluatie COVID19
pdf3.2 Brief Flexibilisering Asielketen
pdf3.3 Aanbiedingsbrief zienswijze conceptjaarplan IFV 2021
pdf3.4 Conceptjaarplan en begroting IFV 2021 v1.0
pdf3.5 Reactie op Conceptjaarplan en begroting IFV 2021 v1.0
pdf3.6 Taakdifferentiatie brandweer Veiligheidsberaad
pdf3.7 Reactie GGD GHOR NL op evaluatie Wvr
pdf3.8 Reactie Veiligheidsberaad op evaluatie Wvr
pdf4. Update treasurystatuut
pdf4.1 Treasurystatuut 2021
pdf5. Brief werkgeverschap meldkamer
pdf6. Kadernota 2022 2025
pdf6.1 Kadernota VNOG 2022-2025 19nov20
pdf7. Diverse Begrotingswijzigingen
pdf8. Dekking kosten onderzoek nul-conditiemeting
pdf9. Regionaal beleidsplan risicoprofiel dekkingsplan
pdf9.3 RRP_2021-2024_def_november2020
pdf9.3a Bijlagenboek_RRP_2021-2024_def_november2020
pdf9.4 RBP_VNOG_2021-2024_def_november2020
pdf9.4a Dekkingsplan_VNOG_201-2024_def_november2020
pdf10. Deelname aan werkgeversvereniging veiligheidsregio's
pdf11. wijziging gemeenschappelijke regeling VNOG


==============================================================

Agenda voor het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Datum: donderdag 29 oktober 2020 
Tijd: 09.30 – 11.00 uur: Reguliere AB VNOG vergadering
Locatie: digitaal. Klik hier om de vergadering digitaal te volgen.

pdf1. Agenda AB 29 oktober 2020
pdf2. Concept verslag en besluitenlijst 25 juni 2020
pdf3. ISM
pdf3. Reactie op brief VB d.d 16 juli 2020
pdf4. Wijziging gemeenschappelijke regeling MON
pdf5. Dispensatie 18+ leden Jeugdbrandweer
pdf6. Wijziging reglement van orde algemeen bestuur
pdf7. Prestatiekaart VNOG 1e periode 2020
pdf7. Toelichting Prestatiekaart VNOG 2020
pdf8. Tweede Financiele Verkenning 2020


==============================================================

Agenda voor het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Datum: donderdag 25 juni 2020 
Tijd: 9.30 – 11.00 uur DVO
       11.00 – 13.30 uur AB VNOG
Locatie: digitaal. Klik hier om de vergadering digitaal te volgen.


pdf1. Concept Agenda AB 25 juni 2020
pdf2. Concept verslag en besluitenlijst 15 januari 2020
pdf3. ISM
pdf4. scenario s vorming toekomstige arbeidsvoorwaarden
pdf5a. Vaststellen definitieve jaarstukken 2019
pdf5b. Bestemming jaarrekeningresultaat 2019
pdf6. Programmabegroting 2021 2024
pdf7. Eerste financiele Verkenning 2020
pdf8. Regionaal risicoprofiel en beleidsplan
pdf9. Locatie duikteam
pdf10. Bezwaarschrift Toekomstvisie college van B&W Putten

==============================================================

Agenda voor het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Datum: woensdag 15 januari 2020
Tijd: 10.00 – 12.00 uur
Locatie: Auditorium, Europaweg 79, Apeldoorn

AB-vergadering live te volgen
De afgelopen weken hebben zich veel belangstellenden gemeld om de AB-vergadering van 15 januari bij te wonen. Omdat de publieke tribune te klein is om iedereen een plek te geven en we iedereen de mogelijkheid willen bieden de vergadering te volgen, wordt gezorgd voor een zogenaamde ‘livestream’.

De link naar deze livestream staat hier. De link is woensdag 15 januari rond 10.00 uur te openen op telefoon, tablet of laptop.


pdf1. Agenda AB 15 januari 2020

pdf2.b Besluitenlijst AB 12 december 2019

pdf3. ISM

pdf4. Toekomstvisie en opdrachten VNOG

pdf5. Opdrachtformulering

 Nazending AB 15 januari 2020:

pdfConcept verslag AB 12 december 2019

pdfMotie gemeenteraad Elburg

pdfBrief college Elburg

pdfReactie directeur VNOG aan college Elburg

pdfBrief college Heerde aan AB

pdfBrief VBV

pdfReactie DB VNOG op VBV

pdfAmendement Montferland

pdfAmendement burgemeester Aalten - Dinxperlo-Suderwick

pdfAmendement burgemeester Aalten - Extra 2e TS

pdfReactie raad Berkelland

==============================================================

Agenda voor het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Datum: donderdag 12 december 2019
Tijd:      09.30 - 13:30 uur
Locatie: Auditorium, Europaweg 79, Apeldoorn

pdf1. Agenda AB 12 december 2019

pdf2. Concept verslag en besluitenlijst 31 oktober 2019

pdf3. ISM

pdf4. Aanwijzing accountant

pdf5. Organisatieverordening Jeugdbrandweer en Huishoudelijk reglement

pdf6. Zienswijze jaarplan en begroting IFV 2020

pdf7. Rampbestrijdingsplannen Mainfreight en Primagaz

pdf8. Regionaal Crisisplan VNOG 2020-2023

pdf9. Overdracht beheer LMS Oost

pdf10.A Toekomstvisie richtinggevende uitspraken GHOR

pdf11. Kaderbrief 2021-2024

pdf12. Diverse begrotingswijzigingen

pdf13. Voorzitterschap VNOG

==============================================================

 

Agenda voor het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Datum: donderdag 31 oktober 2019
Tijd:      09.30 - 13:30 uur
Locatie: Auditorium, Europaweg 79, Apeldoorn 

De  agenda bestaat uit:
09.30 – 11.00 uur DVO politie
11.00 – 13.30 uur AB VNOG inclusief lunch

pdf 1. Agenda 31 oktober 2019

pdf 2. Verslag en openbare besluiten 27 juni 2019 

pdf 3. ISM pdf

pdf 5_Voortgang_WNRA_en_rechtspositie brandweervrijwilligers

pdf 7_Portefeuille_natuurbranden_en_lidmaatschap_Raad_van_Toezicht_Veluws_Bosbrandweer_Comite.

pdf 8_Terugblik_tweedaagse_en_concept_Toekomstvisie_en_opdrachten

pdf 9_Tweede_Financiele_Verkenning_2019

==============================================================

 

Agenda voor het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Datum: donderdag 27 juni 2019
Tijd:      09.30 - 13:30 uur
Locatie: Auditorium, Europaweg 79, Apeldoorn 

 

pdf  1. Agenda AB 27 juni 2019

pdf  2. Verslag en besluitenlijst 28 maart 2019

pdf  3. Ingekomen stukken en mededelingen

pdf  4. Definitieve rampbestrijdingsplannen Lesli, Wolff en Benegas

pdf  5. Aanbesteding accountantsdiensten

pdf  6. Technische begrotingswijzigingen 2019

pdf  7. Landelijke meldkamer samenwerking

pdf  8. Commissies, Portefeuilles en bestuursopdrachten

pdf  9. Jaarstukken 2018

pdf 10. Begrotingswijziging 2019

pdf 11. Programmabegroting 2020-2023

======================

Agenda voor het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Datum: donderdag 28 maart 2019
Tijd:      09.30 - 12.15 uur
Locatie: Auditorium, Europaweg 79, Apeldoorn
Agendapunt 2 wordt als eerste agendapunt besloten behandeld. Daarna is de vergadering zoals gebruikelijk openbaar.

pdf1. Agenda AB 28 maart 2019

pdf3. verslag en besluitenlijst 22 februari

pdf4. Ingekomen stukken en mededelingen

pdf5. samenwerking gemeenten tav vluchtelingen

pdf6.Herbenoeming leden bezwaarschriftencommissie

pdf7. Technische begrotingswijziging

pdf8. Aanbiedingsbrief colleges

pdf9. Prognose jaarrekening 2018

pdf10. Begrotingswijziging 2019 ter zienswijze

pdf11. Kadernota 2020 -2023

pdf12. Koninklijke Onderscheidingen

=======================
Agenda voor het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Datum: vrijdag 22 februari 2019
Tijd:      11.00 - 12.30 uur
Locatie: Auditorium, Europaweg 79, Apeldoorn

pdf1.Agenda AB 22 februari 2019

pdf2A. verslag en besluitenlijst

pdf3. Aanwijzen voorzitter VNOG

pdf5. Informatienota pc-documenten

==============

Agenda voor het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Datum: donderdag 7 februari 2019
Tijd:      10.30 - 12.00 uur
Locatie: Gemeentehuis Lochem, raadszaal, Hanzeweg 7 Lochem

pdf1. Agenda AB 7 februari 2019

pdf2A. Verslag en besluitenlijst

pdf5. Samenstelling DB VNOG

 

========================

Agenda voor het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Datum: donderdag 13 december 2018
Tijd:      10.30 - 12.30 uur
Locatie: VNOG, Auditorium, Europaweg 79, 7336 AK Apeldoorn

1. pdfAgenda AB 13 december 2018

2A. pdfConceptverslag en openbare besluitenlijst

3. pdfMededelingen

4. pdfVoortzetting accountantsdiensten

5. pdfFinanciële verordening

6. pdfControleverordening

7. pdfBegrotingwijzigingen

8. pdfRapportage archief

9. pdfRampbestrijdingsplannen

10. pdfZienswijze jaarplan en begroting IFV

11. pdfBestuurlijk aanspreekpunt

15. pdfAB Informatienota Foto Bevolkinsgszorg

===================

Agenda voor het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Datum:  donderdag 1 november 2018
Tijd:       10:30 - 12:00 uur
Locatie:  VNOG, Auditorium, Europaweg 79, 7336 AK Apeldoorn

pdf1. Agenda AB 1 november 2018

pdf2. Concept verslag en besluitenlijst 28 juni 2018

pdf3. Mededelingen

pdf4. Archiefverordening

pdf5. Begrotingswijzigingen

pdf6. Tweede financiële verkenning

pdf7. Proces kadernota en PC-cyclus

pdf8. Aanvulling risicoparagraaf begroting

pdf9. Kredieten

pdf10. Visie transitie omgevingswet

pdf11. Bestuursstructuur

= = = = = =

Agenda voor het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Datum  : donderdag 28 juni 2018
Tijd       : 09.30 - 13.30 uur
Locatie : VNOG, Auditorium, Europaweg 79, 7336 AK  Apeldoorn

pdf1. Agenda AB 28 juni 2018

pdf2. Concept verslag en openbare besluitenlijst d.d. 29 maart 2018

pdf3. Ingekomen stukken en mededelingen 
         voor rapport visitatiecommissie in pdf klik hier

pdf5. Investeringskrediet arbeidshygiëne Groenlo

pdf6. Investeringskrediet arbeidshygiëne Loenen

pdf7. Jaarstukken 2017

pdf8. Bestemming resultaat 2017

pdf10. Programmabegroting 2019-2022

= = = = = =

Agenda voor het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Datum  : donderdag 29 maart 2018
Tijd       : 09.30 - 13.30 uur
Locatie : VNOG, Auditorium, Europaweg 79, 7336 AK  Apeldoorn

pdf1. Agenda

pdf2. Concept verslag en openbare besluitenlijst d.d. 14 december 2017

pdf 3. ISM

      4. Terugkoppeling visitatie door de heer Bos, voorzitter visitatiecommissie

      5. Onderzoek en duiding regiobeeld inspectie Justitie en Veiligheid

pdf6. Proces dekkingsplan

pdf7. Meerjarenplanning strategische agenda VNOG

pdf8. Actualisatie delegatiebesluit 2018

pdf9. Krediet pakken jeugdbrandweer

pdf10. Aanvraag middelen voertuigen

pdf11. AVG en Baseline informatieveiligheid

pdf12. Onderhandelingsresultaat uitwerkingskader meldkamer

pdf13. Kadernota 2019-2022

= = = = = =

Agenda voor het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Datum  : donderdag 14 december 2017
Tijd       : 11.00 - 13.00 uur
Locatie : VNOG, Auditorium, Europaweg 79, 7336 AK  Apeldoorn

pdf1. Agenda

pdf2. Concept verslag en openbare besluitenlijst d.d. 26 oktober 2017

pdf3. Mededelingen/mededelingen vanuit het DB/ingekomen stukken

     4. Presentatie Terrorisme Gevolg Bestrijding (deze presentatie is verplaatst naar het DVO (Politie)

     5. Presentatie stand van zaken implementatie slagkracht en gewijzigd proces dekkingsplan

pdf6. Gewijzigd proces dekkingsplan

     7. Aanwijzen coördinerend functionaris gemeenten

pdf8. Financiële verordening VNOG 2018 

pdf9. Organisatieverordening Jeugdbrandweer VNOG 2018

pdf10. Zienswijze jaarplan en begroting IFV

pdf11. Bestuurlijke opdrachten en strategische agenda

pdf12. Beheer bluswatervoorziening

pdf13. Concept kadernota 2019-2022

= = = = = =

pdfPosten zijn de basis 2.0 versie 01-12-2017

= = = = = =  

Agenda voor het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Datum : donderdag 26 oktober 2017
Tijd      : 11.00-13.00 uur
Locatie: Gemeentehuis van Voorst, H.W. Iordensweg 17, 7391 KA Twello

pdf1. Agenda 26 oktober 2017

pdf2. Concept verslag en openbare besluitenlijst d.d. 29 juni 2017

pdf3. Mededelingen/mededelingen vanuit het DB/ingekomen stukken

pdf4. Impressie verslag bestuurlijke tweedaagse 20 en 21 september 2017

pdf5. Systeemtoets VNOG

pdf6. Portefeuillehouder Brandweerkamer en bestuurlijke opdrachtgevers bestuursopdrachten strategische agenda VNOG 2017-2020

pdf7. Gewijzigd proces dekkingsplan

pdf8. Meerjarenbeleidsplan Multidisciplinaire Vakbekwaamheid VNOG 2018-2021

pdf9. Samenvoegingsplan LMO Oost Nederland

pdf10. Synchronisatie beleid brandkranen

pdf11. Tweede financiële verkenning

pdf12. Landelijke agenda brandweerzorg

= = = = = = 

Agenda voor het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Datum : donderdag 29 juni 2017
Tijd      : 09.00 - 13.00 uur
Locatie: VNOG, Auditorium, Europaweg 79, 7336 AK Apeldoorn

pdf1. Agenda

pdf2. Concept verslag en openbare besluitenlijst d.d. 30 maart 2017

pdf3. Mededelingen/mededelingen vanuit het DB/ingekomen stukken  

  • Presentatie Landelijke Meldkamer Organisatie
  • Ontwikkelingen vluchtelingen 

 

VNOG onderwerpen

pdf6. Formalisering DB-lid

pdf7. Reglement van orde 2017 

pdf8. Strategische agenda VNOG

pdf9. Aanvullend krediet waterwagens

pdf10. Definitieve jaarstukken 2016

pdf11. Eerste financiële verkenning 2017

pdf12. Programmabegroting 2018 - 2021

pdf13. Stand van zaken Dekkingsplan VNOG

= = = = = =       

Wob verzoek EenVandaag

pdfBeslissing Wob-verzoek EenVandaag
pdfWob totaal 2014-2017
pdfWob 2014
pdfWob 2015
pdfWob 2016
pdfWob 2017

 = = = = = =

Agenda voor het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Datum : donderdag 30 maart 2017
Tijd      : 09.00 - 11.30 uur
Locatie: Gemeentehuis van Voorst, H.W. Iordensweg 17, 7391 KA Twello

pdf1. Agenda

pdf2. Concept verslag en openbare besluitenlijst AB VNOG 15 december 2016

pdf3. Mededelingen/mededelingen vanuit het DB/ingekomen stukken 

VNOG onderwerpen

pdf4. Wijziging delegatiebesluit

pdf5. Formalisering DB lid VNOG

pdf6. Wijziging commissies Brandweerzorg en commissie Middelen

pdf7. Directeur Publieke Gezondheid

pdf8. Kadernota 2018-2021

     9. Toelichting proces jaarrekening

Multidisciplinaire onderwerpen

    10. Ontwikkelingen vluchtelingen

pdf11. Staat van de rampenbestrijding

pdf12. Systeemtoets 2016