FacebookTwitterLinkedin

Vergaderstukken Algemeen Bestuur

Hier treft u de vergaderstukken aan van de bijeenkomsten van het Algemeen Bestuur. Zoekt u vergaderdocumenten uit eerdere bijeenkomsten dan kunt u dit bij ons opvragen. U kunt dan mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 

Agenda voor het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Datum  : donderdag 28 juni 2018
Tijd       : 09.30 - 13.30 uur
Locatie : VNOG, Auditorium, Europaweg 79, 7336 AK  Apeldoorn

pdf1. Agenda AB 28 juni 2018

pdf2. Concept verslag en openbare besluitenlijst d.d. 29 maart 2018

pdf3. Ingekomen stukken en mededelingen 
         voor rapport visitatiecommissie in pdf klik hier

pdf5. Investeringskrediet arbeidshygiëne Groenlo

pdf6. Investeringskrediet arbeidshygiëne Loenen

pdf7. Jaarstukken 2017

pdf8. Bestemming resultaat 2017

pdf10. Programmabegroting 2019-2022

= = = = = =

Agenda voor het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Datum  : donderdag 29 maart 2018
Tijd       : 09.30 - 13.30 uur
Locatie : VNOG, Auditorium, Europaweg 79, 7336 AK  Apeldoorn

1. Opening
    pdfAgenda

2. Concept verslag van de vergadering van het algemeen bestuur en openbare besluitenlijst d.d. 14 december 2017
    pdfConcept verslag en openbare besluitenlijst

3. pdf ISM

Inhoudelijke thema's

4. Terugkoppeling visitatie door de heer Bos, voorzitter visitatiecommissie

Ter informatie

5. Onderzoek en duiding regiobeeld inspectie Justitie en Veiligheid

6. pdfProces dekkingsplan

7. pdfMeerjarenplanning strategische agenda VNOG

Ter vaststelling

8. pdfActualisatie delegatiebesluit 2018

9. pdfKrediet pakken jeugdbrandweer

10. pdfAanvraag middelen voertuigen

Ter bespreking en vaststelling

11. pdfAVG en Baseline informatieveiligheid

12. pdfOnderhandelingsresultaat uitwerkingskader meldkamer

13. pdfKadernota 2019-2022

14. Rondvraag

15. Sluiting

Agenda voor het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Datum  : donderdag 14 december 2017
Tijd       : 11.00 - 13.00 uur
Locatie : VNOG, Auditorium, Europaweg 79, 7336 AK  Apeldoorn

1. Opening

2. Concept verslag van de vergadering van het algemeen bestuur en openbare besluitenlijst d.d. 26 oktober 2017
pdf2. Concept verslag en openbare besluitenlijst

3. Mededelingen / mededelingen vanuit het DB / ingekomen stukken
pdf3. ISM

Presentaties
4. Presentatie Terrorisme Gevolg Bestrijding (deze presentatie is verplaatst naar het DVO (Politie)

5. Presentatie stand van zaken implementatie slagkracht en gewijzigd proces dekkingsplan

Ter vaststelling
6. Gewijzigd proces dekkingsplan
pdf6. Gewijzigd proces dekkingsplan

7. Aanwijzen coördinerend functionaris gemeenten

8. Financiële verordening VNOG 2018
pdf8. Financiële verordening

9. Organisatieverordening jeugdbrandweer VNOG 2018
pdf9. Jeugdbrandweer VNOG 2018

10. Zienswijze jaarplan en begroting IFV
pdf10. Zienswijze jaarplan en begroting IFV

Ter bespreking en vaststelling
11. Bestuurlijke opdrachten en strategische agenda
pdf11. Strategische agenda

12. Beheer bluswatervoorziening
pdf12. Beheer bluswatervoorziening

13. Concept kadernota 2019-2022
pdf13. Concept kadernota 2019-2022

14. Rondvraag

15. Sluiting

pdfPosten zijn de basis 2.0 versie 01-12-2017

  

Agenda voor het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Datum : donderdag 26 oktober 2017
Tijd      : 11.00-13.00 uur
Locatie: Gemeentehuis van Voorst, H.W. Iordensweg 17, 7391 KA Twello

1. Opening

Ter vaststelling
2. Concept verslag van de vergadering van het algemeen bestuur en openbare besluitenlijst d.d. 29 juni 2017
pdf2. Concept verslag en openbare besluitenlijst

3. Mededelingen / mededelingen vanuit het DB / ingekomen stukken
pdf3. ISM

Ter kennisname
4. Terugblik tweedaagse AB VNOG
pdf4. Impressie verslag bestuurlijke tweedaagse 20 en 21 september 2017

5. Systeemtoets VNOG
pdf5. Systeemtoets VNOG

Ter bespreking en vaststelling
6. Portefeuillehouder Brandweerkamer en bestuurlijke opdrachtgevers bestuursopdrachten strategische agenda VNOG 2017-2020
pdf6. Portefeuillehouder en bestuurlijke opdrachtgevers strategische agenda

7. Gewijzigd proces dekkingsplan 
pdf7. Gewijzigd proces dekkingsplan

8. Meerjarenbeleidsplan Multidisciplinaire Vakbekwaamheid VNOG 2018-2021
pdf8. Meerjarenbeleidsplan Vakbekwaamheid

9. Samenvoegingsplan LMO Oost Nederland
pdf9. Samenvoegingsplan LMO Oost Nederland

10. Synchronisatie beleid brandkranen
pdf10. Synchronisatie beleid brandkranen

11. Tweede financiële verkenning
pdf11. Tweede financiële verkenning

Ter bespreking
12. Landelijke agenda brandweerzorg

pdf12. Landelijke agenda brandweerzorg

13. Sluiting

 

Agenda voor het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Datum : donderdag 29 juni 2017
Tijd      : 09.00 - 13.00 uur
Locatie: VNOG, Auditorium, Europaweg 79, 7336 AK Apeldoorn

 1. Opening
 2. Concept verslag van de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 30 maart 2017 en openbare besluitenlijst
  pdf2. Concept verslag en openbare besluitenlijst
 3. Mededelingen / mededelingen vanuit het DB / ingekomen stukken 
  pdf3. ISM  
 4. Presentatie Landelijke Meldkamer Organisatie

  Multidisciplinaire onderwerpen
  Ter bespreking
 5. Ontwikkelingen vluchtelingen 

  VNOG onderwerpen
  Ter vaststelling
 6. Formalisering DB-lid
  pdf6. Formalisering DB-lid
 7. Reglement van orde 2017
  pdf7. Reglement van orde 2017 

  Ter bespreking en vaststelling

 8. Strategische agenda VNOG
  pdf8. Strategische agenda 
 9. Aanvullend krediet waterwagens
  pdf9. Aanvullend krediet waterwagens
 10. Definitieve jaarstukken 2016
  pdf10. Definitieve jaarstukken 2016
 11. Eerste financiële verkenning 2017
  pdf11. Eerste financiële verkenning 2017
 12. Programmabegroting 2018-2021
  pdf12. Programmabegroting 2018 - 2021

  Ter kennisname

 13. Stand van zaken dekkingsplan VNOG
  pdf13. Dekkingsplan
 14. Rondvraag
 15. Sluiting       
 
Wob verzoek EenVandaag

pdfBeslissing Wob-verzoek EenVandaag
pdfWob totaal 2014-2017
pdfWob 2014
pdfWob 2015
pdfWob 2016
pdfWob 2017

 

Agenda voor het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Datum : donderdag 30 maart 2017
Tijd      : 09.00 - 11.30 uur
Locatie: Gemeentehuis van Voorst, H.W. Iordensweg 17, 7391 KA Twello

1. Opening

2. Concept verslag van de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 15 december 2016 en openbare besluitenlijst

pdfConcept verslag AB VNOG 15 december 2016

3. Mededelingen / mededelingen vanuit het DB / ingekomen stukken

pdfIngekomen stukken en mededelingen

VNOG onderwerpen

Ter vaststelling

4. Wijziging delegatiebesluit

pdfWijziging delegatiebesluit

5. Formalisering DB-lid VNOG

pdfFormalisering DB lid

Ter bespreking en vaststelling

6. Wijziging commissie Brandweerzorg en commissie Middelen

pdfWijziging commissies

7. Directeur Publieke Gezondheid

pdfDirecteur Publieke Gezondheid

8. Kadernota 2018-2021

pdfKadernota

Ter bespreking

9. Toelichting proces jaarrekening

Multidisciplinaire onderwerpen

Ter bespreking

10. Ontwikkelingen vluchtelingen

11. Staat van de rampenbestrijding

pdfStaat van de rampenbestrijding

12. Systeemtoets 2016

pdfSysteemtoets 2016

13. Rondvraag

14. Sluiting

 


2016


Agenda voor het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio NOG op donderdag 15 december 2016

Tijdstip: 10:30-13:00 uur  Plaats: Gemeentehuis van Voorst, H.W. Iordensweg 17, 7391 KA Twello

 

1. Opening

2. Concept verslag van de vergadering van het algemeen bestuur bijgevoegd

d.d. 27 oktober 2016 en openbare besluitenlijst

pdfConceptverslag en besluitenlijst

3. Mededelingen / mededelingen vanuit het DB / ingekomen stukken bijgevoegd

Multidisciplinaire onderwerpen

pdfMededelingen

Ter bespreking en vaststelling

4. Regionaal risicoprofiel en regionaal beleidsplan bijgevoegd

pdfRegionaal risicoprofiel en beleidsplan

Ter bespreking

5. Ontwikkelingen vluchtelingen mondeling

6. Ontwikkelingen vogelgriep mondeling

VNOG onderwerpen

Ter vaststelling

7. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling bijgevoegd

pdfWijziging Gemeenschappelijke Regeling

Ter bespreking en vaststelling

8. Benoeming portefeuillehouders AB bijgevoegd

pdfBenoeming portefeuillehouder AB

9. Uitvoering aanbestedingen 2017 bijgevoegd

pdfUitvoering aanbestedingen 2017

10. Zerobased begroting 2017 bijgevoegd

pdfZerobased begroting 2017

11. Concept kadernota 2018-2021 bijgevoegd

pdfConcept kadernota

12. Overige financiële onderwerpen:

A. Financiële consequenties individueel keuzebudget bijgevoegd

pdfIndividueel keuzebudget

B. Aanpassing kredieten bijgevoegd

pdfAanpassingen kredieten

C. Inzet van een drietal tijdelijke bestemmingsreserves bijgevoegd

pdfInzet betemmingsreserves

Ter informatie

13. Procedure algemeen directeur/regionaal commandant VNOG mondeling

14. Rondvraag

15. Sluiting

 

 

Agenda voor het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio NOG op donderdag 27 oktober 2016
Tijdstip: 9:00 - 13:00 uur
Plaats: Auditorium, Europaweg 79, Apeldoorn

1. Opening
Presentaties
2. Ontwikkelingen ambulancezorg in de regio Noord- en Oost-Gelderland presentatie
Presentatie door M. (Marcel) van Pijkeren, manager ambulancezorg, Witte Kruis
3. Gevolgen Omgevingswet in relatie tot de VNOG presentatie
Presentatie door R. (Renee) Linck, organisatieadviseur
Ter vaststelling
4. Concept verslag van de gecombineerde vergadering van het Algemeen Bestuur bijgevoegd
van 30 juni 2016 en openbare besluitenlijst
pdf4._Concept_verslag_en_openbare_besluitenlijst.pdf
5. Mededelingen / mededelingen vanuit het DB / ingekomen stukken bijgevoegd
Ter bespreking en vaststelling
pdf5._Mededelingen.pdf
6. Rapportage archieftoezicht 2014 – 2015 bijgevoegd
pdf6._Rapportage_archieftoezicht.pdf
7. Tweede Financiële Verkenning 2016 bijgevoegd
Ter bespreking
pdf7._Tweede_financiele_verkenning.pdf
8. Stand van zaken en vervolg opvang vluchtelingen mondeling
Ter kennisneming
9. Meerjaren Investeringsprogramma (MJIP) bijgevoegd
pdf9._Meerjaren_investeringsprogramma.pdf
10. Rondvraag
11. Sluiting

 

Agenda voor het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio NOG op donderdag 30 juni 2016
Tijdstip: 10:30 – 13:00 uur
Plaats: Auditorium, Europaweg 79, Apeldoorn

1. Opening
Multidisciplinaire onderwerpen
Ter vaststelling
2. Concept verslag van de multidisciplinaire vergadering van het AB / DVO bijgevoegd van 31 maart 2016 en openbare besluitenlijst
pdf2._Concept_verslag_multi
Ter bespreking en vaststelling
3. Regionaal risicoprofiel en ontwerp regionaal beleidsplan bijgevoegd
pdf3._Regionaal_risicoprofiel

VNOG onderwerpen
Ter vaststelling
4. Concept verslag van de vergadering van het algemeen bestuur bijgevoegd d.d. 31 maart 2016 en openbare besluitenlijst
pdf4._Concept_verslag_AB
5. Mededelingen / mededelingen vanuit het DB / ingekomen stukken 
pdf5._Mededelingen
6. Definitieve vaststelling voorwaarden BT/SB4 (voertuig natuurbrandbestrijding) 
pdf6._Def._vastst._voorwaarden_BT_SB4
Ter bespreking en vaststelling
7. Jaarstukken 2015 
pdf7._Jaarstukken_2015
8. Reserves 2015 
pdf8._Reserves_2015
9. Programmabegroting 2017-2020 
pdf9._Programmabegroting.pdf
10. Wijziging gemeenschappelijke regeling 
pdf10._Wijziging_GR
11. Benoeming portefeuillehouder Gelderse Commissie
pdf11.pdf
12. Convenant programma GEO en convenant project Informatieveiligheid 
pdf12._Convenant_progr._GEO
Ter kennisneming
13. Eerste Financiële Verkenning 
pdf13._Eerste_financ._verkenning

Opvang vluchtelingen
14. Verslag themabijeenkomst vluchtelingen 31 maart 2016 
pdf14._Verslag_themabijeenkomst_vluchtelingen
15. Terugkoppeling overleg Commissaris van de Koning mondeling
• Noodscenario VNOG
16. Actuele stand van zaken opvangplekken binnen de VNOG
pdf16._Actuele_s.v.z._opvangplekken
• Oplegnotitie
• Overzicht opvang VNOG en tijdbalk VNOG (2 tabbladen)
• Overzicht provincie huisvesting statushouders (2 tabbladen)
17. Rondvraag
18. Sluiting 

 

Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio NOG
op donderdag 31 Maart 2016
T
ijdstip: 09.00 - 10.30 uur
Plaats: Auditorium, Europaweg 79, Apeldoorn

1. Opening
Ter Vaststelling
2. Concept verslag van de vergadering van het algeem bestuur van d.d. 16 december 2015 en openbare besluitenlijst
pdf2. Concept-verslag
3. Mededelingen / mededelingen vanuit het DB / ingekomen stukken
pdf3. Mededelingen
Ter bespreking en vaststelling
4. A. Presentatie meerjareninvesteringsprogramma (onderzoek Falck)
    B. Uitgangspunten investeringsbesluit
    pdf4b. Uitgangspunten investeringsbeleid
5. Implementatieplan Slagkracht
pdf5. Implementatieplan slagkracht
6. Herbenoeming leden bezwaarschriftencommissie Personeelszaken
pdf6. Herbenoemingm leden bezw.schr.cie.m PZ 1
pdf6. Herbenoeming leden bezw.schr.cie. PZ Bijlage
7. Veluws Bosbrand Comité, benoeming lid Raad van Toezicht
pdf7. VBC
8. Voorstellen Financiën
    a) Begrotingswijziging-2
    pdf8a. Begrotingswijziging 2
    b) Kadernota 2016-2020
    pdf8b. Kadernota
    pdf8 Bijlage kadernota
9. Wijziging gemeenschappelike regeling
    a) Nieuw financieel verdeelmodel
    pdf9a. Nieuw financieel verdeelmodel 
    b) Systematiek stemverhoudingen
    pdf9b. Systematiek stemverhoudingen
    c) Consultatie wijziging gemeenschappelijke regeling
    pdf9c. Consultatie wijziging GR
10. Heroriëntatie Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO)
     pdf10. Herorientatie LMO
Ter Kennisneming
11. Stand van zaken VNOG risicogericht
12. Stand van zaken natuurbranden
pdf12. Sv.z. natuurbranden
13. Rondvraag
14. Sluiting

Agenda voor de multidisciplinaire vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio NOG
op donderdag 31 maart 2016
Tijdstip: 10.30 - 11.00 uur
Plaats:
 Auditorium, Europaweg 79, Apeldoorn

1. Opening
Ter vaststelling
2.Verslag van de multidisciplinaire vergadering van het AB / DVO van 16 december 2015 en openbare besluitenlijst
pdf2. Concept-verslag
3.Rampenbestrijdingsplan Primagaz
pdf3. Rampenbestrijdingsplan Primagaz

 

2015

Agenda voor de multidisciplinaire vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio NOG
op woensdag 16 december 2015

Tijdstip: 10.45 - 11.30 uur
Plaats: Gemeentehuis van Voorst, H.W. Iordensweg 17, 7391 KA  Twello

1. Opening
Ter vaststelling
2. Verslag van de multidisciplinaire vergadering van het AB / DVO van 29 oktober 2015 en openbare besluitenlijst
pdf2._Concept_verslag.pdf
3. Presentatie zoonosen/dierziekten (door dhr. D.H.A. van Hemmen)
4. Stand van zaken vluchtelingen
Ter informatie
5. Rondvraag
6. Sluiting

 

Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio NOG
op woensdag 16 december 2015

Tijdstip: 11.30 - 13.00 uur
Plaats: Gemeentehuis van Voorst, H.W. Iordensweg 17, 7391 KA  Twello

1. Opening
Ter vaststelling
2. Concept verslag van de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 29 oktober 2015 en openbare besluitenlijst
pdf2._Concept_verslag.pdf
3. Mededelingen / mededelingen vanuit het DB / ingekomen stukken
pdf3._Mededelingen.pdf
Ter bespreking en vaststelling
4. Strategische nota GHOR
pdf4._Strategische_nota_GHOR.pdf
5.Voorstellen Financiën
pdf5a._TFV.pdf
pdf5b._Div._begrotingswijzigingen.pdf
pdf5c._Kadernota.pdf
pdf5d._3_fin._notas.pdf
6. Stand van zaken VNOG risicogericht (mondeling)
7. Transitieperiode 2016
 a. Delegatiebesluit
pdf7._Transitieperiode_Delegatiebesluit.pdf
Ter kennisneming
8. Rondvraag
9. Sluiting

 

29 oktober 2015

Tijdstip: 12.15 - 13.00 uur
Plaats: auditorium, Europaweg 79, Apeldoorn


1. Opening
Ter vaststelling
2. Concept verslag van de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 3 september 2015 en openbare beslitenlijst
pdf2._Concept_verslag_en_besluitenlijst.pdf
3. Mededelingen / mededelingen vanuit het DB / ingekomen stukken
pdf3._ISM.pdf
Ter bespreking en vaststelling
4. Inkoopbeleid VNOG 2016
pdf4._Inkoopbeleid.pdf
5. Klachtenregeling bij aanbestedingen VNOG
pdf5._Klachtenregeling_aanbestedingen.pdf
6. Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving VNOG 2015
pdf6._Verordening_elektr._bekendmaking.pdf
7. Stand van zaken VNOG risicogericht (mondeling)
8. Proces verdeelmodel
pdf8._Proces_verdeelmodel.pdf
Ter kennisneming
9. Voortgangsrapportage Natuurbrand Hoge Veluwe 20 april 2014
pdf9._Voortg.rapp._natuurbrand_HV.pdf
10. Rondvraag
11. Sluiting


3 september 2015

Tijdstip: 12:30 – 13:30 uur
Plaats: De Boschvijver, J.C. Wilslaan 25, 7313 HK Apeldoorn

1. Opening
Ter vaststelling
pdf2. Concept verslag van de vergadering van het algemeen bestuur
d.d. 1 juli 2015 en openbare besluitenlijst
pdf3. Mededelingen / mededelingen vanuit het DB / ingekomen stukken

Ter bespreking en vaststelling
4. VNOG risicogericht
pdfa) Slagkracht
b) Posten zijn de basis (de vernieuwde versie Posten zijn de basis 2.0 staat bij de vergaderstukken van 14-12-2017)
pdfc) Afwegingskader variabele voertuigbezetting

Ter kennisneming
5. Rondvraag
6. Sluiting

3 juli 2015

Tijdstip: 11.30 - 13.00 uur
Plaats: Auditorium, Europaweg 79, Apeldoorn

1. Opening
Ter vaststelling
2. Concept verslag van de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 26 maart 2015 en openbare besluitenlijst
pdf2._Concept_verslag_en_openbare_besluitenlijst.pdf
3. Mededelingen / mededelingen vanuit het DB / ingekomen stukken
pdf3._ISM.pdf
Ter bespreking en vaststelling
4. Instellen publicatieblad
pdf4._Instellen_publicatieblad.pdf
5. Financiën
a) Jaarrekening- en verslagVNOG 2014 (incl. accountantsverslag)
pdf5a._Jaarrekening_en_verslag.pdf
b) Programmabegroting
pdf5b._Programmabegroting.pdf
c) Uitkomsten onderzoek AEF naar verdeelsystematiek (mondeling)
6. VNOG risicogericht
a) Consultatie organisatie- en formatieplan
pdf6a._Consultatie_org._en_formatieplan.pdf
b) Uitruk op maat middels BT/SB4
pdf6b._Uitruk_op_maat.pdf
Ter kennisneming
7. Voortgang opdracht onderzoek beheer kazernes
pdf7._Voortgang_opdracht_onderzoek.pdf
8. Rondvraag
9. Sluiting

 

26 maart 2015

Tijdstip: 09.00 – 10.30 uur
Plaats: Auditorium, Europaweg 79, Apeldoorn

1. Opening
- Presentatie Rembrand
Presentatie van de uitkomsten van het landelijk project Rembrand door de heer E. van Strien (Brandweercommandant Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, projectleider Rembrand) 
Ter vaststelling 
2.
Concept verslag van de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 18 december 2014 en openbare besluitenlijst
pdf2. Concept verslag
3. Mededelingen / mededelingen vanuit het DB / ingekomen stukken
pdf3. Mededelingen
4. Jaarverslag Documentaire Informatievoorziening 2012-2013
pdf4. Jaarverslag DIV
5. Europese aanbesteding vervangingsprojecten M&L
pdf5. Eur. aanbesteding vervangingsproj. ML.
6. Financiële gevolgen Periodiek Preventief Medisch Onderzoek
pdf6. Fin. gevolgen PPMO.
7. Kadernota 2016-2019
pdf7. Kadernota.
pdfNazending aangepaste tabel gemeentelijke bijdragen 2016.
8. Evaluatierapport SIV project
pdf8. Evaluatierapport SIV.
9. VNOG risicogericht
a) Voorwaarden SIV2
pdf9a. Voorwaarden SIV2.

b) Definitieve vaststelling voorwaarden TS4
pdf9b. Def. vastst. voorwaarden TS4.
c) Afwegingskader uitruk op maat VNOG
pdf9c. Afwegingskader uitruk op maat.
d) Risicogestuurde slagkracht incl. bluswaterzorg
pdf9d. Bluswatervoorziening i.r.t. slagkracht.
e) Informatienota opdracht financieel verdeelmodel
pdf9e. Opdracht financieel verdeelmodel.
10. Rondvraag
11. Sluiting


op 26 maart 2015

Tijdstip: 10.45 – 11.30 uur
Plaats: Auditorium, Europaweg 79, Apeldoorn
1. Opening
Ter vaststelling
2. Verslag van de multidisciplinaire vergadering van het AB / DVO van 30 oktober 2014 en openbare besluitenlijst
pdf2. Concept verslag.

3. Harmoniseren evenementenbeleid
pdf3. Harmoniseren evenementenbeleid.
4.
Inzetprocedure NL-Alert 
pdf4. Inzetprocedure NL-Alert.
5.
Convenant VNOG, Politie en Prorail.
pdf5. Convenant VNOG Politie Prorail.

Ter informatie
6. Rondvraag
7. Sluiting
                                                

 

2014


18 december 2014

Tijdstip: 10.15 - 12.00 uur
Plaats: hotel De Cantharel (vergaderruimte Hoog-Soeren), Van Golsteinlaan 20, in Apeldoorn

1.  Opening
pdf
1. Agenda
Ter vaststelling
2. a) Concept verslag van de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 30 oktober 2014 en openbare besluitenlijst
pdf2a. Concept verslag 30 oktober
   b)Concept verslag van de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 20 november 2014 en openbare besluitenlijst
pdf2b. Concept verslag 20 november 

3. Mededelingen / mededelingen vanuit het DB / ingekomen stukken
pdfMededelingen
4. MOED
a) Beëindiging project MOED
pdf4a. MOED beeindiging project
b) Variabele voertuigbezetting
pdf4b. MOED variabele voertuigbezetting 

5. Financiën
a) Aanbesteding accountant
pdf5a. Aanbesteding accountant
b) Uitgangspunten begroting 2016
pdf5b. Uitgangspunten begroting 2016
c) Update financiële regelingen
pdf5c. Update fin. regelingen
d) Treffen voorziening seniorenregeling
pdf5d. Treffen voorziening seniorenregeling
6. Samenvoeging Opleidingsinstituut VNOG en BOGO
pdf6. Samenvoeging opleidingsinstituut 

Ter kennisneming 
7. Opdracht tot onderzoek eenduidige werkwijze beheer kazernes
pdf7. Opdracht onderzoek demarcatie
8. Evaluatie Natuurbrand Hoge Veluwe
pdf8. Evaluatie natuurbrand Hoge Veluwe
9. Rondvraag

10. Sluiting 

 

Agenda voor het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio NOG op 20 november 2014
Tijdstip: 15.00 - 16.30 uur
Plaats: Restaurant De Boschvijver, J.C. Wilslaan 15, 7313 HK Apeldoorn

1. Opening
pdf1. Agenda
Ter vaststelling
2. Concept verslag van agendapunt 6 (MOED) van de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 30 oktober 2014
pdf2. Conceptverslag agp 6 MOED 30-10-2014
3. MOED
pdf3. Voorstel MOED AB 20 nov 2014
pdf3.1 Bijlage 1 Q en A
pdf3.2 Bijlage 2 AB voorstel 30 okt 2014 incl. bijlagen
Ter kennisneming
4. Rondvraag
5. Sluiting
  

Agenda voor de multidisciplinaire vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio NOG op 30 oktober 2014
Tijdstip: 10.00 - 10.45 uur
Plaats: Auditorium, Europaweg 79, Apeldoorn
1. Opening
    pdf1. Agenda multi
Ter vaststelling
2. Verslag van de multidisciplinaire vergadering van het AB / RC van 3 juli 2014 en openbare besluitenlijst
    pdf2. Concept verslag en besluitenlijst
3. Beleidskader rampbestrijdingsplannen en incidentbestrijdingsplannen VNOG
    pdf3. Beleidskader rampbestrijdingsplannen
Ter informatie
4. Presentatie Defensie door Kolonel M. Bastin
   
Na de presentatie zullen onze voorzitter, de heer Berends, het hoofd
    Operatiën van de Politie Oost-Nederland, de heer Slort en de Regionaal
    Militair Commandant West (RMC), Kolonel Bastin een update van het
    Samenwerkingsconvenant VNOG, Politie en Defensie ondertekenen.
    pdf4. Convenant Samenwerking Defensie
5. Rondvraag
6. Sluiting

Agenda voor het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio NOG op 30 oktober 2014
Tijdstip: 11.00 - 13.30 uur
Plaats: Auditorium, Europaweg 79, Apeldoorn
1. Opening
   pdf1. Agenda
Ter vaststelling
2 a) Conceptverslag van de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 3 juli en openbare besluitenlijst
   pdf2a. Concept verslag en besluitenlijst

   b) Concept verslag van de themabijeenkomst MOED d.d. 3 juli 2014
   pdf2b. Concept verslag themabijeenkomst MOED
3 Mededelingen / mededelingen vanuit het DB / ingekomen stukken
   pdf3. Mededelingen
4 Financiën
   a) Financiële verkenning 2014
   pdf4a. Fin. verkenning

   b) Aanpassing begroting 2014 en 2015
   pdf4b. Aanpassing begroting
5 Hoogwerkers
   pdf5. Hoogwerkers
6 MOED
   pdf6. MOED
Ter kennisneming
7 Rondvraag
8 Sluiting

Themabijeenkomst MOED*
3 Juli 2014
Tijdstip: 09.00 - 11.15 uur

*de themabijeenkomst MOED is een besloten bijeenkomst
pdfThemabijeenkomst MOED

Agenda voor de multidisciplinaire vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio NOG op 3 juli 2014
Tijdstip: 13.00 - 13.30 uur
1. Opening
pdf1. Agenda multi
Ter vaststelling
2. Verslag van de multidisciplinaire vergadering van het AB / RC van 3 april 2014 en openbare besluitenlijst

pdf2. Verslag en besluitenlijst
3. Aanwijzen coördinerend functionaris gemeenten
pdf3. Aanwijzing coord. functionaris gemeenten
4. Implementatie Landelijk Slachtofferinformatie Systematiek (SIS), opheffen CRIB
pdf4. SIS
Ter kennisneming
5. Rondvraag
6. Sluiting

Agenda voor het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio NOG op 3 juli 2014
Tijdstip: 13.45 - 14.30 uur
1. Opening
pdf1. Agenda
Ter vaststelling en ter bespreking
2. Concept verslag van de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 3 april 2014 en openbare besluitenlijst
pdf2. Verslag en besluitenlijst
3. Mededelingen / mededelingen vanuit het DB / ingekomen stukken
pdf3. Mededelingen
4. Formaliseren richtinggevende uitspraken themabijeenkomst MOED
pdf4. MOED
5. Inrichting brandweerkamer
pdf5. Brandweerkamer
6. Financiën
a) Aanbesteding accountant
pdf6a. Aanbesteding accountant
b) Jaarrekening en jaarverslag 2013
pdf6b. Jaarrekening en jaarverslag
c) Begrotingswijzigingen 2014
pdf6c. Begrotingswijzigingen
d) Begroting 2015
pdf6d. Begroting 2015
Ter kennisneming
7. Inkoopvisie VNOG
pdf7. Inkoopvisie
8. Visie nieuwe operationele GHOR
pdf8. Visie nieuwe operationele GHOR
9. Rondvraag
10. Sluiting
  

Agenda voor het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio NOG op 3 april 2014
Let op: Tijdstip 15.30 - 16.30
Locatie: Restaurant De Boschvijver
      J.C. Wilslaan 25
      7313 HK  Apeldoorn
1. Opening
pdf1 Agenda
Ter vaststelling
2. Concept verslag van de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 18 december 2013 en openbare besluitenlijst
pdf2. Concept verslag en besluitenlijst
3. Mededelingen / mededelingen vanuit het DB / ingekomen stukken
4. Kadernota
5. PRIS
Ter kennisneming
6. Bestuurlijke rapportage GHOR 2013
7. Rondvraag
8. Sluiting

2013
 
Agenda voor het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio NOG op 18 december 2013
Tijdstip 09.00 - 10.30 uur
1. Opening
Ter vaststelling
2. Concept verslag van de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 30 oktober 2013 en openbare besluitenlijst
3. Mededelingen / mededelingen vanuit het DB / ingekomen stukken
4. Financiën
a) Tweede financiële verkenning
b) Uitgangspunten begroting 2015
c) Aanbesteding accountant
5. Tarieven dienstverlening brandweer 2014
6. Wijziging delegatiebesluit
7. Aanbesteding ademluchtcilinders
8. Proef SIV (Snel Inzetbaar Voertuig)
9. Variabele voertuigbezetting post Silvolde
Ter bespreking
10. MOED
Ter Kennisneming
11. Rondvraag
12. Sluiting
  
Agenda voor de multidisciplinaire vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio NOG op 18 december 2013
Tijdstip: 10.45 - 11.30 uur
Ter vaststelling
2. Verslag van de multidisciplinaire vergadering van het AB / RC van 11 september 2013 en openbare besluitenlijst
Ter kennisneming
3. Evaluatie burgemeestersgame (Ron de Groot)
4. Terugkoppeling systeemoefening 
5. Rondvraag
6. Sluiting 
 
Agenda voor het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio NOG op 30 oktober 2013
Let op: Tijdstip 09.30 - 11.30 uur
1. Opening
2. Presentatie communicatie
Ter vaststelling
3. Concept verslag van de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 11 september 2013 en openbare besluitenlijst
4. Mededelingen / mededelingen vanuit het AB / ingekomen stukken
Ter bespreking en vaststelling
5. Overname roerende zaken
6. MOED
Ter Kennisneming
7. Evaluatie Wet veiligheidsregio's
8. Rondvraag
9. Sluiting 
 
Agenda voor het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio NOG op 11 sepember 2013
Let op: Tijdstip 09.30 - 12.00 uur 
1. Opening
Ter vaststelling
2. Concept verslag van de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 26 juni 2013 en openbare besluitenlijst
3. Mededelingen / mededelingen vanuit het AB / ingekomen stukken
Ter bespreking en vaststelling
4. Exploiteren Regionaal Brandmeldsysteem
5. Transitieakkoord meldkamer
6. Voorstellen financiën
a) Treasury statuut
b) Overdracht vastgoed
7. Bestuursopdracht:
Opgeleid en getraind de rol van burgemeester uitvoeren
8. Stand van zaken risicoprofiel
 9. Presentatie Hart Veilig Wonen door de heer Spekreijse
10. Presentatie resultaten pilot natuurbrand door de heer Van der Hoeve
Ter Kennisneming
11. Rondvraag
12. Sluiting
 
 
Agenda voor het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio NOG op 26 juni 2013 
Tijdstip: 09.00 - 10.30 uur  
1. Opening
   Ter vaststelling 
2. Concept verslag van de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 20 maart 2013 en openbare
    besluitenlijst
3. Mededelingen / mededelingen vanuit het DB / ingekomen stukken
4. Verordening Klachtenregeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2012
   Ter bespreking en vaststelling
5. Exploiteren Regionaal Brandmeld Systeem
6. Convenant grensonverschrijdende samenwerking Vreden
7. MOED
    a) Visie MOED      
    b) Terugdringen nodeloze uitrukken
8. Voorstellen financiën
    a) Jaarrekening 2012 en Jaarverslag 2012
    b) Programmabegroting 2014
    pdf8b. Programmabegroting 2014      
    c) Eerste financiële verkenning 2013
Ter kennisneming
9. Rondvraag 
10. Sluiting
  
 
Agenda voor de multidisciplinaire vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio NOG op 26 juni 2013 
Tijdstip: 10.45 - 11.30 uur 
1. Opening
Ter vaststelling
2. Verslag van de multidisciplinaire vergadering van het AB / RC van 20 maart 2013 en openbare
    besluitenlijst
Ter bespreking en vaststelling
3. Transitie meldkamer
4. Bovenregionale samenwerking
Ter kennisneming
5. Rapportage Regionaal Beleidsplan i.c.m. Staat van de rampenbestrijding
6. Jaarverslag 2012 en werkplan 2013/2014 oranje kolom
7. Rondvraag
8. Sluiting
 
Vergaderstukken AB VNOG 2013:
 
Vergaderstukken multi AB 2013: 
 
 
2012
 
Vergaderstukken AB VNOG 19 december 2012:
 
  
Vergaderstukken AB RC VNOG 19 december 2012:
 
 
   
Vergaderstukken AB VNOG 14 november 2012: 
                             
 
 
Vergaderstukken AB VNOG 27 juni 2012:
 
 
 
Vergaderstukken AB RC VNOG 27 juni 2012:
 
 
 
 
Vergaderstukken AB VNOG / RC 21 maart 2012:
 
Vergaderstukken AB VNOG 21 maart 2012:
 
 
2011
 
Vergaderstukken AB VNOG 21 december 2011:
 
Vergaderstukken AB VNOG / RC 21 december 2011:
 
Vergaderstukken AB VNOG 16 november 2011:
 
Vergaderstukken AB VNOG / RC 16 november 2011:
 
Vergaderstukken AB VNOG 29 juni 2011:
 
Vergaderstukken AB VNOG / RC 29 juni 2011: