FacebookTwitterLinkedin

Introductie

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland kent een Dagelijks Bestuur (DB) en een Algemeen Bestuur (AB).
Daarnaast is er een ambtelijke leiding die zorgdraagt voor de dagelijkse gang van zaken. 

Diemer Kransen tbv mail collegas

Het Reglement van Orde van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur is is hier te lezen. De Gemeenschappelijke Regeling VNOG  leest u hier, evenals deToelichting Gemeenschappelijke Regeling

Ambtelijke leiding

Diemer Kransen is directeur en regionaal commandant Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Diemer is per 21 januari 2019 gestart bij de VNOG. De VNOG is de derde Veiligheidsregio waar Diemer voor werkt. “En altijd weer valt me de passie op die in het DNA van de mensen lijkt te zitten.” Zijn persoonlijke missie is om medewerkers, beroeps- en vrijwillig, thuis te laten voelen in een organisatie waar aandacht is voor het vak en het rode hart. “Daarbij stellen we ons bij alles wat we doen de vraag: in hoeverre levert het een bijdrage aan een veiliger regio voor de inwoners?”

Kransen werkt sinds 2003 bij de brandweer. Vanaf 2011 werkte hij als regionaal commandant van de Brandweer Midden- en West- Brabant. Daarvoor was hij Directeur Operationele Dienst bij de brandweer Amsterdam - Amstelland.

Bestuurlijke planning

Hierna een overzicht van onderwerpen die in het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur aan bod komen.

pdfPlanning