FacebookTwitterLinkedin

Bestuur & management

Introductie

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland kent een Dagelijks Bestuur (DB) en een Algemeen Bestuur (AB).
Daarnaast is er een ambtelijke leiding die zorgdraagt voor de dagelijkse gang van zaken. 

 

Het Reglement van Orde van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur is is hier te lezen. De Gemeenschappelijke Regeling VNOG   leest u hier, evenals de Toelichting Gemeenschappelijke Regeling

Ambtelijke leiding

Diemer Kransen is directeur en regionaal commandant Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Diemer is per 21 januari 2019 gestart bij de VNOG. De VNOG is de derde Veiligheidsregio waar Diemer voor werkt. “En altijd weer valt me de passie op die in het DNA van de mensen lijkt te zitten.” Zijn persoonlijke missie is om medewerkers, beroeps- en vrijwillig, thuis te laten voelen in een organisatie waar aandacht is voor het vak en het rode hart. “Daarbij stellen we ons bij alles wat we doen de vraag: in hoeverre levert het een bijdrage aan een veiliger regio voor de inwoners?”

Kransen werkt sinds 2003 bij de brandweer. Vanaf 2011 werkte hij als regionaal commandant van de Brandweer Midden- en West- Brabant. Daarvoor was hij Directeur Operationele Dienst bij de brandweer Amsterdam - Amstelland.

Bestuurlijke planning

Hierna een overzicht van onderwerpen die in het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur aan bod komen.

pdfPlanning

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland bestaat uit alle burgemeesters van de gemeenten in onze regio. Zij komen in principe vier keer per jaar bij elkaar. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar.

De voorzitter van het Algemeen- en Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is de burgemeester van de gemeente Apeldoorn,  Dhr. A.J.M. (Ton) Heerts.

De vergaderdocumenten worden ongeveer een week voorafgaande aan de vergadering geplaatst op de pagina Vergaderstukken Algemeen Bestuur.

 

 

Vergaderstukken Algemeen Bestuur

Hier treft u de vergaderstukken aan van de bijeenkomsten van het Algemeen Bestuur van het lopende jaar en het hele voorgaande kalenderjaar.
Zoekt u oudere vergaderdocumenten dan kunt u dit bij ons opvragen. U kunt dan mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Lees meer...

Vastgestelde besluitenlijsten Algemeen Bestuur

Hier treft u de concept- en vastgestelde besluitenlijsten aan van het Algemeen Bestuur:

Lees meer...

Dagelijks Bestuur

De dagelijkse aansturing van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is in handen van het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur is gekozen uit het Algemeen Bestuur.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit zes leden: 

Dhr. A. J. M (Ton) Heerts, burgemeester Apeldoorn
Voorzitter Veiligheidsregio Noord-en Oost-Gelderland 
Portefeuille: Bestuurlijke coördinatie  

Dhr. M. (Mark) Boumans, burgemeester Doetinchem
Portefeuille: Brandweer (incl. voldoende vrijwillig personeel)

Mw. A.H. (Annette) Bronsvoort, burgemeester Oost Gelre
Portefeuille: Crisisbeheersing en gemeentelijke processen (incl. risicobeheersing)

Dhr. J.N. (Jan-Nathan) Rozendaal, burgemeester Elburg
Portefeuille: Informatievoorziening & Meldkamer

Dhr. H.J. (Harm-Jan) van Schaik, burgemeester Harderwijk
Portefeuille: Middelen 

Mw. M (Marianne) Besselink, burgemeester Bronckhorst 
Portefeuille: GHOR (tevens bestuurslid GGD Noord- en Oost Gelderland)

Vastgestelde besluitenlijsten Dagelijks Bestuur

Hier treft u de vastgestelde besluitenlijsten aan van het Dagelijks Bestuur

Lees meer...

Informatie voor raadsleden

Raadsleden van de 22 gemeenten in Noord- en Oost-Gelderland mogen van veel belangrijke onderwerpen de kaders van het beleid vaststellen en toezien op de naleving hiervan. In het online magazine, gericht op gemeenteraadsleden, is informatie te vinden over de formele rol en bevoegdheden van raadsleden ten opzichte van de VNOG.  

Bekijk hier het online magazine.

Bekendmakingen / Verordeningen / Regelingen

Algemeen verbindende voorschriften van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland worden bekendgemaakt door ze op te nemen in het Blad gemeenschappelijke regeling dat via www.overheid.nl geraadpleegd kan worden. Ook andere regelingen en besluiten die bekendgemaakt moeten worden kunnen in het Blad gemeenschappelijke regeling worden opgenomen.

Lees meer...