Afd. GHOR

Introductie

informatievoorzieningDe taakopdracht die de Wet veiligheidsregio’s aan de GHOR geeft, vormt de grondslag voor het karakter van de organisatie: een netwerkorganisatie, die op basis van afspraken met zorginstellingen zorgaanbieders en de GGD invulling geeft aan de geneeskundige hulpverlening bij rampen en ongevallen.Meer informatie over de GHOR