Scenario's

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland heeft een risicoprofiel in kaart gebracht, om de impact en waarschijnlijkheid van de (meest) voorkomende risico’s inzichtelijk te maken. Simpelweg geeft het risicoprofiel weer wat de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland bedreigt en hoe erg dat is. Naar aanleiding van het risicoprofiel heeft het bestuur besloten dat een aantal risico’s met prioriteit behandeld moeten worden.


Met ‘behandelen’ wordt bedoeld dat er scenario’s uitgewerkt worden. Deze scenario's worden gezien als schetsen van toekomstige gebeurtenissen en worden omarmd om de risico's uit het profiel onder de loep te leggen. De uitwerkingen bieden de basis voor wat leidt tot een betere voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing en worden gebruikt bij de beleidsvoorbereiding en- vorming met de stakeholders.

Tussen 2012 en 2015 worden elf scenario’s uitgewerkt. Voor de uitwerking van ieder scenario wordt een scenariogroep samengesteld. De leden van deze groep vertegenwoordigen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, maar ook de maatschappelijke partners die betrokken kunnen zijn bij de scenario’s. Er is een handboek ontwikkeld waarin de werkwijze voor het uitwerken van een scenario is opgenomen. Het proces van uitwerking bestaat dus uit een aantal vaste stappen die de groep doorloopt.

Zodra er een scenario is uitgewerkt, wordt deze hieronder gepubliceerd. 

pdfScenario's brand in gebouwen zorg en welzijn (update maart 2015)