Afd. Risico- en Crisisbeheersing

Introductie

De afdeling Risico- en Crisisbeheersing volgt de organisatiebrede missie en visie van de VNOG en is multidisciplinair. Het team Crisisbeheersing richt zich op de voorbereiding en coördinatie van multidisciplinaire processen, de informatiepositie van de Veiligheidsregio en het realiseren van ambtelijke ambities op het vlak van informatiegestuurde crisisbeheersing. Hierbij wordt intensief samengewerkt met andere teams binnen de VNOG, maar ook met een groot aantal externe partners zoals de politie, ambulancediensten, meldkamer, etc.

Risicobeheersing werkt samen met de partners aan een risicobewuste & brandveilige leefomgeving. Daarbij levert Risicobeheersing een belangrijke bijdrage aan de maatschappelijke doelstellingen van de VNOG (vanuit Wet Veiligheidsregio’s, overige wet- en regelgeving, regionaal beleidsplan en het risicoprofiel). De medewerkers Risicobeheersing werken lokaal om te zorgen voor lokale borging en zichtbaarheid voor de partners waarmee wordt samengewerkt.

Het organogram van de afdeling Risico- en Crisisbeheersing (klik op de afbeelding voor een vergroting):

Organogram RC CB V2