Afd. Crisisbeheersing

Introductie

IMG 2272

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) is actief bezig met het gezamenlijk (multidisciplinair) werken aan veiligheid. De afdeling Crisisbeheersing zorgt ervoor dat alle partners in veiligheid samenkomen en samen werken aan veiligheid. Hierbij kan gedacht worden aan de Brandweer, GHOR, Defensie, Politie maar ook aan Waterschappen, Openbaar Ministerie, Provincie en Rijkswaterstaat. Binnen de afdeling Crisisbeheersing staan de volgende zeven processen centraal:

  1. Flexibele crisisbeheersing
  2. Risico-analyse en planvorming
  3. Leiding en coördinatie
  4. Informatie en coördinatie
  5. Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO)
  6. Oranje kolom
  7. Sturing

 

Klik hier voor meer informatie over Crisisbeheersing