Het team

team KOHet team Kennis en Ontwikkeling (K&O). Wat doen ze? Wie zijn ze? Lees wat de meerwaarde binnen de VNOG is van Edwin Kadiks, Ilona Oolthuis, Irma Oonk, Kirsten Groote, Marina Vierhout, Richard Kraai, Stefanie van Eijden en Willemien Plante. Nieuwsgierig zijn, dat vinden wij een belangrijke eigenschap. Ons werk is gericht op de ontwikkeling en vakbekwaamheid van onze VNOG-collega’s en dan investeer je  dus  in kennis van en over de mensen met wie je werkt. We doen dat op basis van vier taakvelden:


Nog niet alle functies zijn ingevuld, maar het team komt al goed op stoom. Daarbij staan ze niet alleen; de teams  HRM, Incidentbestrijding, maar ook het programma Mens & Organisatie hebben nauwe raakvlakken met wat wij doen. Uiteindelijk zijn we allemaal onderweg naar een echt integraal werkende VNOG.
Zijn er onderwerpen waarover je in gesprek wilt of meer van wilt weten; het team K&O staat je graag te woord om te onderzoeken of ze je kunnen ondersteunen. Je kunt de medewerkers telefonisch benaderen of mailen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Op maandag en dinsdag vind je het team op Saba 6 in Apeldoorn!

Op de foto, van links naar rechts:
Stefanie van Eijden – coach en adviseur
Edwin Kadiks – teamleider, interne coach
Ilona Oolthuis – opleidingskundige
Irma Oonk – medewerker ELO
Richard Kraai – opleidingskundige, interne coach
Marina Vierhout – opleidingscoördinator
Kirsten Groote – trajectbegeleider
Pauline Hupkes – senior opleidingskundige (niet meer werkzaam bij de VNOG)
Willemien Plante - opleidingscoördinator (ontbreekt op deze foto)

 

Vakbekwaamheid

K&O levert de opleidingscoördinatoren en de trajectbegeleiders voor de “warme” brandweeropleidingen. Marina coördineert samen met Willemien de leergangen die door de BOGO worden gegeven zoals manschap, bevelvoerder, brandweerchauffeur, etc. Zij werken hierin samen met de collega’s van Incidentbestrijding, Materieel & Logistiek, Vakbekwaam Blijven en uiteraard het opleidingsinstituut BOGO. Trajectbegeleider Kirsten begeleidt de leergangen en verzorgt persoonlijke leertrajecten op momenten dat cursisten problemen binnen de leergang ervaren.

Het leren met behulp van een elektronische leeromgeving (ELO) wordt steeds meer toegepast. Maar het is uiteindelijk slechts een middel, en voordat het goed ingezet kan worden, moet de lesstof voor de opleidingen, oefeningen en trainingen - voor (nieuwe) brandweervrijwilligers en eventueel voor allerlei ‘koude’ functies in de organisatie - wel gereed staan;  Irma is vanuit haar functie medewerker ELO verantwoordelijk voor deze taak. Samen met collega’s van VB, IFV en andere veiligheidsregio’s wordt door onze opleidingskundigen Richard en Ilona gezorgd voor een kwalitatief goede lesstof dat op een passende manier wordt aangeboden.
Ook het begeleiden van  herintreders en instructeurs bij de brandweer door coach Stefanie en/of onderwijskundige Richard en het vormgeven van een inwerktraject van teams binnen de afdeling Risicobeheersing kan onder het taakveld Vakbekwaamheid worden geschaard.

Vakbekwaam worden: aanmelden opleidingen:

pdfOpleidingskalender 2019 (na openen bestand vergroten)

Afspraken: Vakbekwaam maken

Aanmeldformulier opleidingen

Lerend vermogen

Bij K&O werken onder andere coaches en opleidingskundigen. De opleidingskundigen van K&O bieden kerngroepen, maar ook teams en afdelingen, enerzijds onderwijskundige ondersteuning, én ze stimuleren het zelf ontwikkelen van lesmateriaal. De coördinatie van de  interne coachpool en binnenkort ook de externe schil van coaches ligt binnen K&O. Iedereen/elk team die/dat zich wil ontwikkelen, ontplooien, eigen grenzen wil verleggen of zijn of haar mogelijkheden wil vergroten is coaching een middel. Er lopen al verschillende individuele coachingstrajecten en  intervisietrajecten onder begeleiding van de interne coaches. De eerste reacties zijn positief. Zie hiervoor ook de Wegwijzer op intranet (afd HRM).

Innovatie

Innovatie is een taakveld waarin we nog veel mogelijkheden zien, maar enkele innovatieve manieren van leren zijn al geïntroduceerd:
Met ‘action learning’ is op een aantal posten geëxperimenteerd, zoals in Eerbeek bij oefeningen met O-bundels. De bedoeling ervan is dat je leert door het DOEN en zelf bepaalt in welk tempo je wat leert.

Blended Learning is een mix van verschillende manieren van leren (Praktijk, theorie op elk gewenst moment individueel tot je nemen, theorie door docent in de groep, leerwerkplek opdrachten). Dit wordt al toegepast bij het Vakbekwaam Worden. In nauwe samenwerking met de kerngroep THV, wordt gewerkt aan het inzetten van de ELO t.b.v. oefenavonden. Zo wordt Blended Learning ook bij Vakbekwaam Blijven geïntroduceerd.

Onderzoeken

Binnen de VNOG functioneert een evaluatiepool, waarvan de coördinatie bij K&O ligt. Op verzoek voert deze pool evaluaties op allerlei gebied uit (bijv. incidenten, procedures). Aan K&O ook de taak om te zorgen dat verbeterpunten die uit evaluaties voortkomen worden opgevolgd.
Andere voorbeelden waaraan vanuit K&O meegewerkt wordt (kunnen) zijn: interne audits en processen onder de loep nemen.

Coaching

coachingDenk jij wel eens; ik heb minder plezier in mijn werk, waar ligt dat aan en wat kan ik daaraan doen? Hoe kan ik beter samenwerken met mijn collega? Of, hoe kom ik beter over voor een groep. Hoe kan ik mijn prestaties in mijn nieuwe rol verbeteren? Of, hoe kunnen we als team betere resultaten behalen. Dan kan een intern coachtraject je verder helpen. In een (intern) coachtraject werk je aan het ontdekken en vinden van je eigen antwoorden die je verder helpen in je persoonlijke ontwikkeling. We gaan op zoek naar wat maakt dat jij je in een situatie op een bepaalde manier gedraagt, en hoe je dat in het vervolg anders kunt doen.

Wat is coaching
Coaching is een effectieve methode om medewerkers te stimuleren in hun professionele ontwikkeling en beter te laten presteren op de werkvloer. Er zijn veel definities van coaching. De Nobco  gebruikt deze definitie:
“Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door:

  • Bewustwording en persoonlijke groei
  • Het vergroten van het zelfvertrouwen
  • Het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden


“De essentie van coaching is het vrijmaken van iemands potentieel om zijn of haar prestaties te maximaliseren”
De VNOG beschikt sinds 2012 over een eigen poule van coaches. Dit zijn medewerkers die opgeleid zijn om collega’s te coachen. We onderscheiden loopbaancoaches welke ondersteuning bieden bij loopbaan- en opleidingsvragen. En coaches die ondersteunen bij het verbeteren van o.a. persoonlijke effectiviteit, doorontwikkeling in de loopbaan en beter zelfinzicht; zicht op sterke en zwakke kanten.
De interne coachpool is laagdrempelig: elke medewerker met een coachvraag binnen de werkcontext kan er gebruik van maken.

Hoe werkt interne coaching in de VNOG?

……. met een coachvraag. Het kan zijn dat je zelf tot deze vraag bent gekomen, of dat deze vraag voortkomt uit een overleg met je teamleider, tijdens een POP-gesprek bijvoorbeeld. Ook kan deze vraag voortkomen uit een gesprek met één van je directe collega’s. Als je met je vraag aan de slag wilt kun je contact op nemen met Stefanie van Eijden, coach en coördinator van de coachpool voor een startgesprek. Hier wordt snel duidelijk wat de mogelijkheden zijn van coaching en hoe verder. Als je eerst een verkennend gesprek wilt met één van de interne coaches kan dat natuurlijk ook altijd. Na het startgesprek maak je een afspraak met een interne coach. In dit gesprek bespreek je je je coachvraag. Als het tussen jullie beiden klikt, dan kan het traject van start gaan.
Wil je meer weten over de werkwijze, klik dan hier voor het uitvoeringsdocument.

Hoe lang duurt een intern coachtraject?
Een intern coachtraject duurt doorgaans maximaal 7 gesprekken, waarin je samen met de coach aan het antwoord op je coachvraag werkt. Afhankelijk van de tijd die je nodig hebt om te oefenen zit er ongeveer 2 a 3 weken tussen de afspraken. 

Wat verwacht de coach van jou?
Een intern coachtraject doe je omdat je zelf iets wilt onderzoeken of veranderen. Een coachtraject ingaan betekent dat je zelf de verantwoordelijkheid neemt voor je eigen ontwikkeling. Jezelf actief inzetten, afspraken nakomen, opdrachten uitvoeren en daarop reflecteren vormen belangrijke elementen.
De coach helpt je op weg om stappen te zetten. Het is aan jezelf om daadwerkelijk stappen te zetten. Dat is misschien niet altijd even gemakkelijk, maar het kan je veel opleveren. De coach helpt je daarbij, maar je houdt zelf de regie over je traject.

Gedragscode voor coaches
De VNOG-coaches hebben afgesproken dat zij de ST!R-gedragscode voor coaches respecteren en conform handelen. ST!R is een onafhankelijk register voor professioneel begeleiders in Nederland met een keurmerk voor professioneel begeleiden. Kort gezegd betekent het, dat een interne coach van de VNOG met respect, integer, verantwoord en professioneel zijn of haar taken uitvoert.
Wil je meer weten over de ST!R-gedragscode voor coaches, klik dan hier.

Teamcoaching / intervisie
De VNOG-coaches zijn opgeleid voor en hebben ervaring met individuele coaching en een aantal ook met intervisie begeleiding. Hebben jij en je collega’s interesse in teamcoaching of intervisie, neem contact op over de mogelijkheden met Stefanie van Eijden (coach en coördinator coachpool).

Meer informatie
Heb je nog meer vragen, opmerkingen of behoefte aan extra informatie? Neem contact op Stefanie van Eijden (coach en coördinator coachpool)  via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via 088-310 7095.

Wat anderen zeggen over hun coachtraject:

“Op voorzichtige wijze kreeg ik een spiegel voorgehouden, met de vragen “is dit wel het echte punt waar het voor jou om draait? En kan het ook anders? “. . Dit gaf mij inzicht en daardoor ben ik nu in staat om zaken anders te bekijken.  Door de juiste feedback kan ik nu beter omgaan met mijn collega’s “

‘Ik geef het resultaat van mijn coachtraject een 9!  Van te voren heldere afspraken gemaakt met mijn leidinggevende en de coach over de gewenste doelen en over de methode”.

Interne coaches

We hebben een pool van interne coaches die je op verschillende manieren kunt bereiken. Hieronder stellen de interne coaches zich aan je voor.  Je onderzoekt of er een klik is tussen jezelf en de coach. Als je  besluit om een coachtraject te doorlopen volgt er een gesprek met de coachee, de leidinggevende en de coach  waarin de coachvraag duidelijk wordt. Na het traject  geef jij aan of het doel dat je wilde behalen bereikt is.

Nb. De gesprekken die jij met je coach voert zijn vertrouwelijk.

Voor meer informatie of een oriënterend gesprek kun je contact opnemen met Stefanie van Eijden, coach en coördinator van de coachpool binnen de VNOG, telefonisch op 088-310 7095 of anders per email via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kadiks Edwin120.160

Edwin Kadiks

Als vader, partner, vriend, collega, leidinggevende, trainer, docent, motorrijder, sportman en ook coach vervul ik verschillende rollen. Daarbij probeer ik mezelf te zijn en invulling te geven aan wat ik belangrijk vind in het leven. Denk hierbij aan betrouwbaarheid, onvoorwaardelijkheid, passie, lachen/humor, onafhankelijkheid, oprechtheid, ontwikkeling en beweging.

Ik ben er echt  van overtuigd dat iedereen in staat is om te veranderen en talent kan ontwikkelen. De feedback die ik van coachee’s terugkreeg  geeft  een beeld van wat je van mij kunt verwachten: kan goed luisteren, kan scherp waarnemen, voelt veilig en vertrouwd, is analytisch, structureert en pelt af tot de kern, is direct, heeft geen waardeoordelen.


Coachen betekent voor mij met de ander(en) ‘meewandelen’ waarbij we samen kijken naar de situatie en/of het probleem. We starten met  focussen op het te behalen resultaat en we zorgen voor een goede afbakening. Wanneer het kan gaan we ook letterlijk de natuur in om te wandelen: bewegen is namelijk niet alleen goed voor je lijf, de ervaring leert dat bewegen ook helpt om je brein beter te laten functioneren.


Ik begeleid door te werken met wat er is en daarop voort te bouwen Tijdens onze ‘wandelingen’ zal ik je een spiegel voorhouden en je vooral vragen stellen. Ook bespreken we hoe je aan de gewenste resultaten kunt gaan werken.  Dat vraagt wel om inspanning en doorzettingsvermogen. Veranderen kan volgens mij vooral door te doen, en dat gaat gepaard met vallen en opstaan.


Ik heb ervaring met individuele coaching op het gebied van assertiviteit, verbale/non-verbale communicatie en leidinggeven. Wat betreft teamcoaching heb ik ervaring met ondersteuning bij het verbeteren van communicatie, samenwerking en prestatie. Je kunt mij bereiken op 088-310 7506 of email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 


Kraai RichardRichard Kraai

Wie ben ik?

Wat wil ik?

Wat kan ik?

Wat ga ik doen?

Op deze vragen krijg je een antwoord als je besluit te gaan werken aan persoonlijke groei.

Ik kan je als coach helpen bij jouw groei.

Dat doe ik door in een sfeer van veiligheid en vertrouwen jou inzicht te geven in wie jij bent, wat je wilt en wat je kunt.  Samen gaan we vooral doen. Het coachtraject is praktisch en actie gericht.

Mijn naam is Richard Kraai. Ik ben opgeleid tot coach en coach vanaf 2010. Daarnaast werk ik als Onderwijskundige/Officier van Dienst/Instructeur vanaf 2009 bij de VNOG. Ik ben getrouwd, woon in Apeldoorn en ben vader van drie tieners. Mijn motto is: ‘volg je hart, want dat klopt.’

Ik vergelijk een coachtraject wel eens met een reis.  Jij maakt de reis en ik ben jouw gids. Voor die reis heb je lef , doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheid nodig.  Als gids ben ik jouw zekerheid en jouw vangnet. Jij maakt de tocht, ik houd je op het juiste spoor en zorg dat jij jouw doel bereikt.

Contact? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via 088-310 6607 

Stefanie

Stefanie van Eijden

Voor wie is coaching bedoeld? 
Voor iedereen die zich wil ontwikkelen, ontplooien, eigen grenzen wil verleggen of zijn of haar mogelijkheden wil vergroten is coaching een middel om je doel te bereiken.

Voor mijn gevoel blijft een mens een leven lang leren, kom je dingen tegen waar je iets mee wilt of kunt.
Soms zijn dit talenten die je nog niet hebt ontdekt, soms heb je last van een overtuiging of ben je even op zoek naar de nieuwe richting waarin je je wilt ontwikkelen. Pas als je echt weet wie je bent en waar je voor staat, sta je werkelijk in je kracht.
Ieder vraagstuk dat zich in je (werkzame) leven aandient maakt dat je jezelf weer wat beter leert kennen.

Ik ondersteun je graag bij het vinden van je eigen antwoorden op de vragen die zich gevraagd of ongevraagd aandienen.
Mijn wijze van coaching is oplossingsgericht, verdiepend, relativerend met humor en als nodig confronterend maar altijd met warmte, respect en betrokkenheid

Wie ben ik: Stefanie van Eijden
Moeder van 2 jongens (15 en 11), samengesteld gezin met partner met 1 jongen (15) en 1 meisje (13). Elke keer weer ontdek ik dat het (werk)geluk zit in ontdekken wat je echt wil, hoe goed je jezelf echt kent, welke mogelijkheden je ziet en op je pad krijgt. En dat, ook als je het soms even niet ziet, je zelf aan het stuur zit. In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met: mijn gezin, koken, lezen, spinning, vakantie, (mooi weer) zeilen.

Mijn motto is “De toekomst ligt voor je”, en ik werk graag samen met je naar een nieuwe stap in jouw toekomst. Ik ben beschikbaar voor individuele coaching, persoonlijke ontwikkeling en leiderschap en intervisiebegeleiding.

Je kunt mij bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 088-310 7095. Naast coach ben ik ook coördinator van de coachpool, voor vragen of een oriënterend gesprek bel of mail me.

Buiting Arnoud 120.160Arnoud Buiting 

Zoek jij een coach die je kan ondersteunen bij persoonlijke processen en veranderingen en je helpt bij het krijgen van meer inzicht in jezelf en je persoonlijke groei? Vind je het prettig als jouw coach echt in je geïnteresseerd is en samen met jouw op ontdekkingstocht gaat om tot resultaten te komen? Misschien ben ik dan wel de juiste coach voor jou.

Ik heb verschillende opleidingen op het gebied van coaching gevolgd omdat ik het bijzonder boeiend en verrassend vind wat je met coaching kunt bereiken. Samen opzoek gaan naar jouw (nog onbekende?) mogelijkheden om zelf bewust de juiste keuzes te maken die op dit moment het best bij jou passen, vind ik iedere keer weer een fascinerend proces. Hierbij is het kiezen van de juiste diepgang en het leggen van verbanden en het ontdekken van patronen erg belangrijk om meer inzicht te krijgen. Met deze inzichten ga jij aan de slag om de veranderingen die jij wil bereiken te realiseren.

Klinkt allemaal serieus en dat is het ook, maar met een gezond portie relativeringsvermogen en humor zorgen we er samen voor dat het proces ook leuk is en blijft.
Ik ben beschikbaar voor individuele coaching en voor het coachen van groepen. (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 
088-310 7789).