Kennis & Ontwikkeling

Het team

team KOHet team Kennis en Ontwikkeling (K&O). Wat doen ze? Wie zijn ze? Lees wat de meerwaarde binnen de VNOG is van Edwin Kadiks, Ilona Oolthuis, Irma Oonk, Kirsten Groote, Marina Vierhout, Richard Kraai, Stefanie van Eijden en Willemien Plante. Nieuwsgierig zijn, dat vinden wij een belangrijke eigenschap. Ons werk is gericht op de ontwikkeling en vakbekwaamheid van onze VNOG-collega’s en dan investeer je  dus  in kennis van en over de mensen met wie je werkt. We doen dat op basis van vier taakvelden:


Nog niet alle functies zijn ingevuld, maar het team komt al goed op stoom. Daarbij staan ze niet alleen; de teams  HRM, Incidentbestrijding, maar ook het programma Mens & Organisatie hebben nauwe raakvlakken met wat wij doen. Uiteindelijk zijn we allemaal onderweg naar een echt integraal werkende VNOG.
Zijn er onderwerpen waarover je in gesprek wilt of meer van wilt weten; het team K&O staat je graag te woord om te onderzoeken of ze je kunnen ondersteunen. Je kunt de medewerkers telefonisch benaderen of mailen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Op maandag en dinsdag vind je het team op Saba 6 in Apeldoorn!

Op de foto, van links naar rechts:
Stefanie van Eijden – coach en adviseur
Edwin Kadiks – teamleider, interne coach
Ilona Oolthuis – opleidingskundige
Irma Oonk – medewerker ELO
Richard Kraai – opleidingskundige, interne coach
Marina Vierhout – opleidingscoördinator
Kirsten Groote – trajectbegeleider
Pauline Hupkes – senior opleidingskundige (niet meer werkzaam bij de VNOG)
Willemien Plante - opleidingscoördinator (ontbreekt op deze foto)

 

Vakbekwaamheid

K&O levert de opleidingscoördinatoren en de trajectbegeleiders voor de “warme” brandweeropleidingen. Marina coördineert samen met Willemien de leergangen die door de BOGO worden gegeven zoals manschap, bevelvoerder, brandweerchauffeur, etc. Zij werken hierin samen met de collega’s van Incidentbestrijding, Materieel & Logistiek, Vakbekwaam Blijven en uiteraard het opleidingsinstituut BOGO. Trajectbegeleider Kirsten begeleidt de leergangen en verzorgt persoonlijke leertrajecten op momenten dat cursisten problemen binnen de leergang ervaren.

Het leren met behulp van een elektronische leeromgeving (ELO) wordt steeds meer toegepast. Maar het is uiteindelijk slechts een middel, en voordat het goed ingezet kan worden, moet de lesstof voor de opleidingen, oefeningen en trainingen - voor (nieuwe) brandweervrijwilligers en eventueel voor allerlei ‘koude’ functies in de organisatie - wel gereed staan;  Irma is vanuit haar functie medewerker ELO verantwoordelijk voor deze taak. Samen met collega’s van VB, IFV en andere veiligheidsregio’s wordt door onze opleidingskundigen Richard en Ilona gezorgd voor een kwalitatief goede lesstof dat op een passende manier wordt aangeboden.
Ook het begeleiden van  herintreders en instructeurs bij de brandweer door coach Stefanie en/of onderwijskundige Richard en het vormgeven van een inwerktraject van teams binnen de afdeling Risicobeheersing kan onder het taakveld Vakbekwaamheid worden geschaard.

Vakbekwaam worden: aanmelden opleidingen:

pdfOpleidingskalender 2019 (na openen bestand vergroten)

Afspraken: Vakbekwaam maken

Aanmeldformulier opleidingen

Lerend vermogen

Bij K&O werken onder andere coaches en opleidingskundigen. De opleidingskundigen van K&O bieden kerngroepen, maar ook teams en afdelingen, enerzijds onderwijskundige ondersteuning, én ze stimuleren het zelf ontwikkelen van lesmateriaal. De coördinatie van de  interne coachpool en binnenkort ook de externe schil van coaches ligt binnen K&O. Iedereen/elk team die/dat zich wil ontwikkelen, ontplooien, eigen grenzen wil verleggen of zijn of haar mogelijkheden wil vergroten is coaching een middel. Er lopen al verschillende individuele coachingstrajecten en  intervisietrajecten onder begeleiding van de interne coaches. De eerste reacties zijn positief. Zie hiervoor ook de Wegwijzer op intranet (afd HRM).

Innovatie

Innovatie is een taakveld waarin we nog veel mogelijkheden zien, maar enkele innovatieve manieren van leren zijn al geïntroduceerd:
Met ‘action learning’ is op een aantal posten geëxperimenteerd, zoals in Eerbeek bij oefeningen met O-bundels. De bedoeling ervan is dat je leert door het DOEN en zelf bepaalt in welk tempo je wat leert.

Blended Learning is een mix van verschillende manieren van leren (Praktijk, theorie op elk gewenst moment individueel tot je nemen, theorie door docent in de groep, leerwerkplek opdrachten). Dit wordt al toegepast bij het Vakbekwaam Worden. In nauwe samenwerking met de kerngroep THV, wordt gewerkt aan het inzetten van de ELO t.b.v. oefenavonden. Zo wordt Blended Learning ook bij Vakbekwaam Blijven geïntroduceerd.

Onderzoeken

Binnen de VNOG functioneert een evaluatiepool, waarvan de coördinatie bij K&O ligt. Op verzoek voert deze pool evaluaties op allerlei gebied uit (bijv. incidenten, procedures). Aan K&O ook de taak om te zorgen dat verbeterpunten die uit evaluaties voortkomen worden opgevolgd.
Andere voorbeelden waaraan vanuit K&O meegewerkt wordt (kunnen) zijn: interne audits en processen onder de loep nemen.

Coaching

coachingDenk jij wel eens; ik heb minder plezier in mijn werk, waar ligt dat aan en wat kan ik daaraan doen? Hoe kan ik beter samenwerken met mijn collega? Of, hoe kom ik beter over voor een groep. Hoe kan ik mijn prestaties in mijn nieuwe rol verbeteren? Of, hoe kunnen we als team betere resultaten behalen. Dan kan een intern coachtraject je verder helpen. In een (intern) coachtraject werk je aan het ontdekken en vinden van je eigen antwoorden die je verder helpen in je persoonlijke ontwikkeling. We gaan op zoek naar wat maakt dat jij je in een situatie op een bepaalde manier gedraagt, en hoe je dat in het vervolg anders kunt doen.

Wat is coaching
Coaching is een effectieve methode om medewerkers te stimuleren in hun professionele ontwikkeling en beter te laten presteren op de werkvloer. Er zijn veel definities van coaching. De Nobco  gebruikt deze definitie:
“Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door:

  • Bewustwording en persoonlijke groei
  • Het vergroten van het zelfvertrouwen
  • Het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden

Lees meer...