Afd. Bedrijfsvoering

Introductie

Teams:

• Middelen
• Informatie
• Bestuur, strategie en communicatie
• HRM

De afdeling Bedrijfsvoering zorgt voor een goede balans tussen dienstverlening en professionaliteit en een doelmatige inzet van middelen. Middelen is verantwoordelijk voor financieel advies/beheer, secretariële/managementondersteuning en diverse administraties/dossiers. Het team Informatie zorgt ervoor dat de VNOG medewerkers en overige stakeholders zowel regionaal als landelijk een adequate informatiepositie hebben. 

Bestuur, Strategie & Communicatie draagt er aan bij dat beleid en ontwikkelingen in verbinding zijn en blijven met de doelstellingen. Gestuurd wordt op samenhang, samenwerking en integraliteit. Het team HRM draagt zorg voor een optimaal ingerichte organisatie met duurzaam inzetbare medewerkers.