Natuurbrand

brand ASK 15032013 450.269

Natuur is erg kwetsbaar. Een klein brandje in het bos of op de hei loopt al snel uit de hand, want natuurbranden zijn grillig en moeilijk te bestrijden. Natuurbranden zijn ook gevaarlijk, omdat de kans bestaat dat u door het vuur ingesloten raakt en niet meer weg kunt komen. In 2011 zijn er in ons land verschillende grote natuurbranden geweest met veel impact op mens en dier, natuur en economie. Bijvoorbeeld de branden in Bergen (Noord Holland), in de natuurgebieden Aamsveen en Fochteloërveen maar ook dichterbij huis op de Veluwe.

Zo kunt u het voorkomen

Rook niet in een natuurgebied, of maak uw peuk zorgvuldig uit (nat), voordat u hem weggooit. Wees voorzichtig met barbecueën, kampvuren en vuurkorven. Houdt u aan de afspraken met uw gemeente of het vakantieverblijf. Barbecue bijvoorbeeld op veilige plaatsen met gas of elektriciteit. Gooi afval in de afvalbakken of neem het mee en gooi het thuis weg. Achteloos achtergelaten afval kan namelijk ook brand veroorzaken. Let op waar u uw auto neerzet. Parkeer bijvoorbeeld niet op bospaden; brandweervoertuigen moeten altijd vrij baan hebben.

De publieksfolder over natuurbranden getiteld "Ik houd het veilig op de Veluwe, u ook? is een gezamenlijk folder van het Bosschap, RECRON en de brandweer Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden. Naast de veluwse folder is er ook een algemene versie van de folder gemaakt.

Zo bereidt u zich voor

Informeer u zelf over de kans op een natuurbrand en de bijbehorende maatregelen via www.natuurbrandgevaar.nl.
Verblijft u op een camping of recreatiepark? Informeer dan bij de eigenaar of beheerder naar de risico’s en maatregelen.

Zo wordt u gewaarschuwd

Als er brand is, zult u dat waarschijnlijk eerst ruiken. Ook kunt u gewaarschuwd worden door een ontruimingssignaal.

Dit kunt u doen bij brand

  • Ga niet zelf proberen de natuurbrand te blussen.
  • Verlaat het gebied – laat spullen achter die het vluchten belemmeren.
  • Vlucht via de gemarkeerde plaatsen naar een veilig gebied, bijvoorbeeld de openbare weg of de bebouwde kom.
  • Bel 1-1-2, geef zo nauwkeurig mogelijk de locatie door.
  • Volg de aanwijzingen van de politie en brandweer.

Dit doet de overheid

De brandweer treft samen met recreatieondernemers, natuurbeheerders, defensie en gemeenten diverse voorbereidingen. Op de eerste plaats wordt een gebied zo beheerd dat brand weinig kans krijgt. Er wordt bijvoorbeeld begroeiing gepland die minder brandgevoelig is. Ook wordt gezorgd voor goede vluchtplannen en vluchtwegen. In tijd van grote droogte worden vliegtuigen ingezet om branden vroegtijdig op te sporen. Als er toch brand uitbreekt, wordt de schade zo klein mogelijk gehouden door de inzet van extra materieel en mankracht.