LMS

Het Transitieakkoord 'Meldkamer van de toekomst' was in 2016 het startsein om te komen tot één landelijke meldkamerorganisatie (LMO), in beheer bij de politie, met tien meldkamerlocaties in Nederland die werken volgens een gestandaardiseerde werkwijze.

Voor de realisatie van de landelijke meldkamer samenwerking (LMS) in Oost-Nederland is een projectteam ingesteld. De beoogde situatie is dat de LMS Oost-Nederland in 2020 operationeel wordt. Dit houdt in dat de huidige meldkamers met elkaar 'samenwonen en samenwerken' in de nieuwe meldkamerlocatie in Apeldoorn. 

Voor de GHOR en publieke gezondheid zijn de dienstverlening en informatie uitwisseling met de LMS Oost-Nederland van belang. Daartoe heeft GGDGHOR Nederland een programma van eisen opgesteld welke door de vijf GHOR regio’s in Oost-Nederland als leidraad wordt gebruikt. De vijf GHOR-organisaties in Oost-Nederland streven naar 100% harmonisatie en zien kansen om kwaliteitsslagen te maken. De eenheid van optreden tussen verschillende regio’s kan toenemen. Maar vooral liggen er grote kansen op het gebied van informatievoorziening, zowel binnen het geneeskundige netwerk als tussen het geneeskundige netwerk en de multidisciplinaire partners.

Voor de GHOR-inbreng in het LMS project is een gezamenlijke GHOR-vertegenwoordiging in het (deel) project DPO (diensten, producten en operatiën) afgesproken. Daarnaast leveren de vijf GHOR-regio’s in Oost-Nederland elk capaciteit om de GHOR-procedures te harmoniseren en voorstellen voor het project DPO uit te werken.