Wordt u al geholpen?

In januari 2017 startte de GHOR het project: Wordt u al geholpen?. Het project kwam voort uit de strategische nota 2015, waarin de GHOR aangeeft een verandering van visie te willen. Deze visie hield onder andere in dat de GHOR goed moest peilen wat de partners van de GHOR vonden en waar er eventueel verbetersuggesties waren. Het projectteam bestond uit zes interne medewerkers van de GHOR en een flexibele schil. De flexibele schil had als taak om mee te denken, feedback te geven en te functioneren als een klankbord voor het projectteam.

Het projectteam heeft ervoor gekozen om een stakeholdersanalyse te uit te voeren in de vorm van een digitale vragenlijst en een interviewronde. De partners van de GHOR hebben een aantal aanbevelingen gedaan, waar de GHOR haar beleid op kan baseren. De resultaten van het project zijn vastgelegd in het eindrapport Wordt u al geholpen?.