Introductie

Nieuwe onderwerpen worden door de GHOR projectmatig opgepakt. Het kan gaan om een eigen GHOR-project met bijdrage van partners of de GHOR-inbreng in een groter multidisciplinair project. In de projectopzet zijn het doel, de aanpak, voorwaarden en het gewenste eindresultaat beschreven.