Productenboek

OTO piramide kleinDe vakbekwaamheidstrajecten voor de GHOR zijn modulair samengesteld en opgenomen in het productenboek OTO GHOR VNOG.

De modules zijn verdeeld in:

  • Algemene basiskennis GHOR- en functieopleidingen
  • Functie specifieke kennis- en vaardigheidstrainingen
  • Oefenen
  • Kennissessie (thematische kennis en/of vaardigheid)


Specifieke activiteiten kunnen gecombineerd worden tot één activiteit afhankelijk van landelijke ontwikkelingen of de ontwikkelingen of wensen in de planvorming. 

Voor thematische kennis wordt vooralsnog geen onderscheid gemaakt in vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven. Voor beide trajecten wordt gewerkt met hetzelfde product.

Het vakbekwaam worden of blijven kan hiermee, afhankelijk van de situatie en doelgroep, georganiseerd worden per module of met een combinatie van modules. De modulaire opzet biedt ook een goede basis om te registreren en te rapporteren.

Vakbekwaam worden
Dit betreft de opleidingen en trainingen die een operationele functionaris nodig heeft om de crisisfunctie te kunnen gaan vervullen.

Vakbekwaam blijven
Dit betreft de opleidingen, trainingen en oefeningen die een operationele functionaris nodig heeft om de opgedane kennis en vaardigheden te behouden en om bijgeschoold te worden op nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

Voor meer informatie over onze activiteiten, zie het productenboek OTO GHOR.