Operationele functionarissen

ghorfuncties kleinVoor de geneeskundige coördinatie van incidenten heeft de GHOR een aantal speciale functies. De GHOR-functionarissen moeten snel handelen en zijn daarom zeven dagen per week oproepbaar. In de regio Noord- en Oost-Gelderland draaien zij bij toerbeurt piketdiensten.

Directeur Publieke Gezondheid
Bij een ramp of crises is de Directeur Publieke Gezondheid eindverantwoordelijk voor de totale geneeskundige hulpverlening. Hij stuurt dan de GHOR en de GGD aan. De DPG is daarnaast de adviseur van de burgemeester in het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) en de voorzitter van de veiligheidsregio in het Regionaal Beleidsteam (RBT). Meer informatie: www.directeurpubliekegezondheid.nl.

Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg
In het Regionaal Operationeel Team (ROT) stemt de Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) af met de commandanten van politie, brandweer, gemeenten en andere organisaties. De ACGZ geeft leiding aan alle geneeskundige eenheden. Bij ingrijpende gebeurtenissen in onze regio kan het zijn dat de ACGZ de burgemeester adviseert over de te organiseren nazorg.

Hoofd Informatie & Ondersteuning Geneeskundige Zorg
Om een actueel beeld te krijgen van wat er speelt in het geneeskundig netwerk haalt en brengt het Hoofd Informatie (HIN) informatie en deelt deze met de veiligheidsregio en de partners in het geneeskundig netwerk. Daarom onderhoudt hij nauw contact met de informatiecoördinatoren van zorginstellingen. Als Hoofd Ondersteuning (HON) coördineert hij de personele en facilitaire voorzieningen op geneeskundig gebied.

Officier van Dienst Geneeskundig
Bij een incident wordt de Officier van Dienst Geneeskundig (OVDG) ter plaatse gestuurd om de geneeskundige hulpverlening te coördineren. Daar stemt hij af met andere hulpdiensten en organisaties, eventueel in het Commando Plaats Incident (CoPI). In onze regio staan er altijd drie OVDG’en paraat, in de gebieden west, midden en oost, daardoor kunnen zij elkaar gemakkelijk ondersteunen.

Operationeel Medewerker Actiecentrum
In het actiecentrum van de GHOR zitten de Operationeel Medewerkers Actiecentrum (OMAC). Zij zorgen voor ondersteuning op allerlei gebieden. Dat kan gaan over het bijhouden van een lijst met alle gewonden bij een groot ongeluk of uitzoeken welke zorginstellingen zich in een gebied bevinden waar de stroom is uitgevallen. De OMAC’s zijn niet 24/7 beschikbaar, maar worden opgeroepen uit een poule van medewerkers.