Operationele functionarissen

Operationele functionarissen

ghorfuncties kleinVoor de geneeskundige coördinatie van incidenten heeft de GHOR een aantal speciale functies. De GHOR-functionarissen moeten snel handelen en zijn daarom zeven dagen per week oproepbaar. In de regio Noord- en Oost-Gelderland draaien zij bij toerbeurt piketdiensten.

Directeur Publieke Gezondheid
Bij een ramp of crises is de Directeur Publieke Gezondheid eindverantwoordelijk voor de totale geneeskundige hulpverlening. Hij stuurt dan de GHOR en de GGD aan. De DPG is daarnaast de adviseur van de burgemeester in het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) en de voorzitter van de veiligheidsregio in het Regionaal Beleidsteam (RBT). Meer informatie: www.directeurpubliekegezondheid.nl.

Lees meer...