FacebookTwitterLinkedin

Operationeel handboek GHOR

Voor de operationele GHOR-functionarissen is een handboek GHOR beschikbaar. In het handboek staan alle procesplannen van de GHOR, de werkinstructies en operationele samenvattingen van planvorming op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding. Door het handboek ontstaat meer eenduidigheid en synergie tussen de GHOR-functionarissen.

Het handboek GHOR bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Inleiding
  • Operationele Organisatie
  • Werkinstructies
  • Risico's en Aanpak
  • Bereikbaarheid