FacebookTwitterLinkedin

Operationele organisatie

Introductie

operationele organisatie kleinAnders dan de politie, de brandweer en de ambulancedienst is de GHOR geen hulpdienst, maar regisseur in een netwerk van verschillende organisaties. Voor haar hulptroepen doet de GHOR, met tussenkomst van de Meldkamer Ambulancezorg, een beroep op organisaties waarmee zij afspraken heeft gemaakt. Denk daarbij aan: GGD, ambulancedienst, ziekenhuizen, huisartsen(posten), traumacentra, Nederlandse Rode Kruis, GGZ-instellingen, maatschappelijk werk en slachtofferhulp.

De GHOR heeft, net als andere veiligheidspartners, te maken met een scala aan incidenten. Van brand in een verpleeghuis, kettingbotsingen, een giftige rookwolk boven een woonwijk, noodweer bij een evenement, stroomuitval, familiedrama’s en andere ingrijpende gebeurtenissen tot mond-en-klauwzeer, Q-koorts en Ebola.
Om adequaat op deze gebeurtenissen te reageren, heeft de GHOR 24/7 een flexibele operationele organisatie beschikbaar.

Operationeel handboek GHOR

Voor de operationele GHOR-functionarissen is een handboek GHOR beschikbaar. In het handboek staan alle procesplannen van de GHOR, de werkinstructies en operationele samenvattingen van planvorming op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding. Door het handboek ontstaat meer eenduidigheid en synergie tussen de GHOR-functionarissen.

Het handboek GHOR bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Inleiding
  • Operationele Organisatie
  • Werkinstructies
  • Risico's en Aanpak
  • Bereikbaarheid