FacebookTwitterLinkedin

Netcentrisch werken

Netcentrisch werken is een werkwijze waarbij heldere afspraken worden gemaakt over het beschikbaar stellen van informatie, zodat de besluitvorming onder (crisis)omstandigheden altijd gebaseerd is op een actueel en consistent situatiebeeld. Bij netcentrische informatievoorziening wordt de informatie niet doorgegeven via hiërarchische lijnen, maar wordt het zo snel mogelijk gedeeld met iedereen voor wie de informatie relevant kan zijn. Het doel is een snellere en betere informatievoorziening.

Netcentrisch werken in het ziekenhuis
Bij een verstoring van de dagelijkse zorg is het belangrijk dat de verschillende teams en afdelingen in het ziekenhuis een actueel beeld van de situatie hebben. Door netcentrisch te werken wordt informatie niet meer gedeeld via rapportages en de hiërarchische lijn, maar houden alle afdelingen een actueel beeld bij van de 
daadwerkelijke situatie. 

Het operationeel team en het crisisbeleidsteam van het ziekenhuis kunnen daardoor snel besluiten nemen en tot actie overgaan. Er is een belangrijke rol voor de informatiecoördinator van het ziekenhuis weggelegd. Die heeft immers de regie op de samenvatting van de situatie in het ziekenhuis, en weet via het Hoofd Informatie van de GHOR wat er speelt in de veiligheidsregio, de buitenwereld en bij andere partners in het geneeskundig netwerk.

LCMS Geneeskundige Zorg (LCMS-GZ)
Informatiemanagement in de geneeskundige zorg wordt ondersteund met een netcentrisch systeem, het LCMS-GZ. Het systeem ‘praat’ met het multidisciplinaire LCMS, waardoor alle relevante informatie met elkaar kan worden uitgewisseld. Ga voor meer informatie naar: www.lcms.nl