FacebookTwitterLinkedin

Introductie

informatievoorziening gecomprimeerdNederland bestaat uit een groot netwerk van geneeskundige hulpverleners. Iedereen heeft een stukje van de puzzel, maar niemand heeft het totaaloverzicht. En dat is nu net waar tijdens een incident wel behoefte aan is. Om te zorgen dat (dreigende) incidenten niet verder uit de hand lopen, moeten we tijdig informatie delen en bundelen.

Ook de GHOR heeft een groot netwerk van partijen waar de GHOR samen mee werkt. En over geen van die partijen heeft de GHOR directe zeggenschap. Dat betekent dat de samenwerking binnen dit netwerk voor het grootste deel afhankelijk is van goede uitwisseling van informatie. Dit maakt dat goed informatiemanagement van levensbelang is voor het functioneren van de witte kolom. Informatiemanagement binnen de witte kolom is dan ook één van de belangrijkste processen van de GHOR. Het is een proces dat zich niet alleen afspeelt als er is opgeschaald. De kracht zit in de koppeling tussen dagelijkse en opgeschaalde zorg. Doordat zorgorganisaties al in de ‘koude fase’ gebruik maken van informatie gestuurde besluitvorming kan de werkwijze naadloos overgaan in de ‘warme fase’.