FacebookTwitterLinkedin

Informatievoorziening

Introductie

informatievoorziening gecomprimeerdNederland bestaat uit een groot netwerk van geneeskundige hulpverleners. Iedereen heeft een stukje van de puzzel, maar niemand heeft het totaaloverzicht. En dat is nu net waar tijdens een incident wel behoefte aan is. Om te zorgen dat (dreigende) incidenten niet verder uit de hand lopen, moeten we tijdig informatie delen en bundelen.

Ook de GHOR heeft een groot netwerk van partijen waar de GHOR samen mee werkt. En over geen van die partijen heeft de GHOR directe zeggenschap. Dat betekent dat de samenwerking binnen dit netwerk voor het grootste deel afhankelijk is van goede uitwisseling van informatie. Dit maakt dat goed informatiemanagement van levensbelang is voor het functioneren van de witte kolom. Informatiemanagement binnen de witte kolom is dan ook één van de belangrijkste processen van de GHOR. Het is een proces dat zich niet alleen afspeelt als er is opgeschaald. De kracht zit in de koppeling tussen dagelijkse en opgeschaalde zorg. Doordat zorgorganisaties al in de ‘koude fase’ gebruik maken van informatie gestuurde besluitvorming kan de werkwijze naadloos overgaan in de ‘warme fase’.

Netcentrisch werken

Netcentrisch werken is een werkwijze waarbij heldere afspraken worden gemaakt over het beschikbaar stellen van informatie, zodat de besluitvorming onder (crisis)omstandigheden altijd gebaseerd is op een actueel en consistent situatiebeeld. Bij netcentrische informatievoorziening wordt de informatie niet doorgegeven via hiërarchische lijnen, maar wordt het zo snel mogelijk gedeeld met iedereen voor wie de informatie relevant kan zijn. Het doel is een snellere en betere informatievoorziening.

Netcentrisch werken in het ziekenhuis
Bij een verstoring van de dagelijkse zorg is het belangrijk dat de verschillende teams en afdelingen in het ziekenhuis een actueel beeld van de situatie hebben. Door netcentrisch te werken wordt informatie niet meer gedeeld via rapportages en de hiërarchische lijn, maar houden alle afdelingen een actueel beeld bij van de 
daadwerkelijke situatie. 

Het operationeel team en het crisisbeleidsteam van het ziekenhuis kunnen daardoor snel besluiten nemen en tot actie overgaan. Er is een belangrijke rol voor de informatiecoördinator van het ziekenhuis weggelegd. Die heeft immers de regie op de samenvatting van de situatie in het ziekenhuis, en weet via het Hoofd Informatie van de GHOR wat er speelt in de veiligheidsregio, de buitenwereld en bij andere partners in het geneeskundig netwerk.

LCMS Geneeskundige Zorg (LCMS-GZ)
Informatiemanagement in de geneeskundige zorg wordt ondersteund met een netcentrisch systeem, het LCMS-GZ. Het systeem ‘praat’ met het multidisciplinaire LCMS, waardoor alle relevante informatie met elkaar kan worden uitgewisseld. Ga voor meer informatie naar: www.lcms.nl