Text Size
FacebookTwitterLinkedin

De rol van de GHOR bij evenementen

Folders GHOR/GGD evenementen

Aanvullend op de standaard advisering bij A- en B-evenementen en de maatwerk advisering bij C-evenementen heeft de GHOR een aantal folders ontwikkeld. De folders zijn ontwikkeld in samenwerking met de GGD NOG en GHOR/GGD IJsselland. De folders zijn in eerste instantie bedoeld voor vergunningverleners, daarnaast zijn er ook adviezen opgenomen die gericht zijn aan de organisatoren van evenementen. 

pdfFolder alcohol bij evenementen

pdfFolder drugs bij evenementen

pdfFolder hitte bij evenementen

pdfFolder risicovol weer bij evenementen

Evenementenadvisering

pop evenementEvenementen hebben een belangrijke economische en sociale betekenis en kunnen het imago van een gemeente positief bevorderen. Rondom evenementen kunnen zich echter ook problemen van allerlei aard afspelen; dat maakt ze kwetsbaar. Veiligheid en gezondheid zijn belangrijke voorwaarden voor het slagen van een evenement.

Bij grootschalige evenementen en/of evenementen met bijzondere risico’s betrekt de gemeente, aan de hand van een risicoscan, de GHOR bij de vergunningverlening. De GHOR stelt dan een advies op, waarin de relevante gezondheidsaspecten van het evenement worden meegenomen. Op basis van een landelijk model wordt berekend hoeveel geneeskundig medewerkers van welke discipline (EHBO, arts, verpleegkundige, ambulancepersoneel, OvDG) ingezet moeten worden bij het evenement. De aard van het evenement, de samenstelling van het publiek, omgeving, plaats en tijdstip zijn hierbij bepalende factoren.

Relevante documenten:

pdfEvenementenbeleid GHOR 2015

docHandreiking multidisciplinair evenementenbeleid

pdfGHOR standaardadvies