FacebookTwitterLinkedin

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging kleinPer 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG verplicht organisaties, dus ook de VNOG, organisatorische en technische maatregelen te nemen om de privacy binnen de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen.

Om de risico’s voor de GHOR te minimaliseren wordt er regionaal en landelijk in verschillende overlegvormen deelgenomen. Informatiebeveiliging staat daarbij in al haar facetten centraal. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het ontvangen, opslaan en versturen van privacygevoelige informatie t.b.v. de afhandeling van een incident. Het menselijke element – het trainen van de bewustwording van eigen medewerkers – speelt daarbij een cruciale rol. Informatiebeveiliging staat pas echt in haar kracht als de zachte kant, alertheid, de harde kant, techniek, kan versterken. Immers, het huis kan nog zo goed beveiligd zijn, als de bewoner de achterdeur niet op slot doet, heeft het slot op de deur geen enkel nut!