FacebookTwitterLinkedin

Bedrijfsvoering

Kwaliteitssysteem

Man met vergrootglas grootKwaliteitsmanagement GHOR is door wijzigingen in de organisatie en in de HKZ-normen aan verandering onderhevig. Steeds meer regio’s kiezen ervoor om de HKZ-certificering los te laten.
Dat wil echter niet zeggen dat het kwaliteitsmanagement wordt losgelaten. Wel zoeken regio’s naar een andere invulling van de rol van de certificerende instelling en het instrument van externe audit. Zo heeft ook de GHOR VNOG de HKZ-certificering losgelaten.

Het stopzetten van de HKZ-certificering betekent niet dat de GHOR de kwaliteitsnormen van de HKZ-norm loslaat. De GHOR gaat het komende jaar aan de slag om het kwaliteitsbeleid zo op haar afdeling af te stemmen dat ze continue blijft verbeteren. Om kwaliteit te borgen binnen de afdeling gaat de GHOR met omliggende regio's een collegiale visitatie opzetten.

Doel van een visitatie is het leren en ontwikkelen van een regio, als kritische vriend bekijken wat goed gaat en wat beter kan. Met andere woorden waar ligt de kracht van een regio en wat zijn aandachtspunten.

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging kleinPer 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG verplicht organisaties, dus ook de VNOG, organisatorische en technische maatregelen te nemen om de privacy binnen de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen.

Om de risico’s voor de GHOR te minimaliseren wordt er regionaal en landelijk in verschillende overlegvormen deelgenomen. Informatiebeveiliging staat daarbij in al haar facetten centraal. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het ontvangen, opslaan en versturen van privacygevoelige informatie t.b.v. de afhandeling van een incident. Het menselijke element – het trainen van de bewustwording van eigen medewerkers – speelt daarbij een cruciale rol. Informatiebeveiliging staat pas echt in haar kracht als de zachte kant, alertheid, de harde kant, techniek, kan versterken. Immers, het huis kan nog zo goed beveiligd zijn, als de bewoner de achterdeur niet op slot doet, heeft het slot op de deur geen enkel nut!