Platformbijeenkomsten

Het regionaal platform Zorgcontinuïteit is een overleg tussen vertegenwoordigers vanuit geestelijke gezondheidszorgsector, verpleeg- en verzorginstellingen, gehandicaptenzorg, revalidatiecentra en de GHOR. Het doel van dit platform is om alle organisaties voor verpleging en verzorging in het verzorgingsgebied van de VNOG te ondersteunen bij het oplossen van vraagstukken rondom de continuïteit van zorg bij grootschalige incidenten en rampen. Zo ontstaat de mogelijkheid tot delen van kennis en ervaringen op het gebied van planvorming tussen instellingen onderling.

pdfVerslag platform zorgcontinuïteit 16 maart 2017