GHOR4ALL faciliteren

GHOR4allGHOR4all is een internetapplicatie waarmee de GHOR tijdens een crisis over alle relevante gegevens beschikt van zorginstellingen. Denk hierbij aan: bereikbaarheidsgegevens, aantal en mobiliteit van cliënten, opvangplaatsen etc. De GHOR kan deze relevante gegevens gebruiken ten behoeve van een snellere en effectievere hulpverlening.

Inzicht in zorgcontinuïteit zorginstellingen
GHOR4all laat zien hoe het is gesteld met de continuïteit van een zorginstelling. Het is de wettelijke taak van de GHOR om inzichtelijk te maken hoe het ervoor staat met de planvorming rondom zorgcontinuïteit van zorgpartners. De inhoudelijke controle op continuïteitsplannen is geen verantwoordelijkheid van de GHOR, maar van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).