CMT oefeningen faciliteren

Het Calamiteiten Management Team van een zorginstelling is bevoegd tot het nemen van alle strategische beslissingen en maatregelen tijdens een calamiteit en in de uitwijk- en herstelfase. De GHOR kan ondersteuning bieden bij het trainen en oefenen van het CMT. Denk daarbij aan de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van een CMT-training middels het Calamiteiten Management Plan van de zorginstelling. In de jaarkalender van de GHOR wordt rekening gehouden met 5 oefeningen, waarbij de GHOR faciliteert. Voorwaarde is dat de zorginstelling planvorming heeft op basis van de ‘zeven gevolgen van disbalans’.

Een crisis verloopt elke keer anders en er zijn veel verschillende oorzaken mogelijk. Het is onmogelijk om draaiboeken te maken en plannen te ontwikkelen die op alle verschillende soorten crises toepasbaar zijn. Elke crisissituatie heeft, ongeacht het type of de omvang ervan, bepaalde gevolgen die vaak in combinatie met elkaar optreden (zeven gevolgen van disbalans):

1. Sluiting van (delen van) de locatie
2. Groot aanbod van cliënten
3. Verplaatsen van cliënten
4. Tekort aan personeel
5. Uitval nutsvoorzieningen, apparatuur en ICT-middelen
6. Logistieke stagnatie
7. Uitbraak infectieziekten