Introductie

af kleinZorginstellingen zijn volgens de Wet toelating zorginstelling (WTZi) wettelijk verplicht om onder alle omstandigheden (dus ook bij een crisis) zorg te blijven verlenen en zich voor te bereiden om de continuïteit van zorgverlening te waarborgen. De GHOR ondersteunt en faciliteert zorginstellingen bij hun voorbereiding op calamiteiten en het waarborgen van hun zorgcontinuïteit.

De Accounthouder Zorgcontinuïteit van de GHOR is het eerste aanspreekpunt voor vragen omtrent dit thema. De accounthouder kan gezien worden als ‘Netwerkbeheerder Zorgcontinuïteit’ en heeft een adviserende, stimulerende, informerende, faciliterende en signalerende rol.

De GHOR heeft een informatiekaart ontwikkeld waarop staat beschreven hoe een zorginstelling contact kan leggen met de GHOR (bij dreigende en niet-dreigende situaties).