Gebouwde omgeving

geografische gebieden VNOG 4 kleinDe GHOR adviseert de 22 gemeenten in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland proactief op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen. De GHOR maakt samen met de brandweer een integraal advies voor de gemeente. De GHOR richt zich op de geneeskundige aspecten en betrekt de GGD in het advies als het gaat over gezondheidskundige aspecten.

Door het vroegtijdig betrekken van de GHOR worden (directe) oorzaken van onveiligheid en vervolg(letsel)schade zoveel mogelijk voorkomen en beperkt. Ook is het mogelijk om in te kunnen spelen op voorzieningen en maatregelen die noodzakelijk zijn om onveilige situaties te voorkomen en te beperken, de hulpverlening te optimaliseren en bij de bevolking de zelfredzaamheid te bevorderen.