Introductie

Omgevingsveiligheid gaat over het inrichten van Nederland. Hoe kan je de ruimte in Nederland zo veilig mogelijk inrichten waarbij de veiligheids- en gezondheidsrisico’s zo veel mogelijk beperkt zijn? De GHOR adviseert en denkt mee met het bevoegd gezag om de omgeving zo veilig en gezond mogelijk in te richten. De GHOR richt zich op de geneeskundige aspecten.

De GHOR volgt de ontwikkelingen omtrent de komst van de Omgevingswet en onderzoekt wat de Omgevingswet in de toekomst betekent voor de GHOR en haar adviesrol.