C-evenementen

Bij C-evenementen (risico evenementen) geeft de Veiligheidsregio een integraal advies aan de gemeente. De adviezen van de GHOR, de brandweer en de politie worden gebundeld tot één advies en dit wordt door de coördinator van de afdeling Crisisbeheersing bij de gemeente aangeboden.

Bij dit maatwerkadvies van de GHOR wordt ook het advies van de GGD met betrekking tot Technische Hygiëne Zorg (THZ) meegenomen. Ook wordt een partner als de ambulancedienst betrokken als er bijvoorbeeld advies nodig is omtrent de bereikbaarheid van een evenement.

KSCDN2A2723 klein formaat