A- en B-evenementen

Voor de reguliere- (A) en aandachtsevenementen (B) heeft de GHOR een standaard advies opgesteld. De gemeente kan naar behoefte de GHOR vragen voor aanvullend advies. Aan de hand van een risico analyse kunnen zowel verlichtende als verzwarende factoren een rol spelen. Verzwarende factoren zijn bijvoorbeeld: meerdaagse evenementen (met kampeervoorzieningen), bovenmatig alcohol en/of middelengebruik, evenementen met zware fysieke inspanningen en/of risicovol weer.

Aanvullend op de standaard advisering bij A- en B-evenementen heeft de GHOR een aantal folders ontwikkeld. De folders zijn ontwikkeld in samenwerking met de GGD NOG en GHOR/GGD IJsselland. De folders zijn in eerste instantie bedoeld voor vergunningverleners, daarnaast zijn er ook adviezen opgenomen die gericht zijn aan de organisatoren van evenementen.

Relevante documenten

pdfGHOR standaard advies

pdfFolder alcohol bij evenementen

pdfFolder drugs bij evenementen

pdfFolder hitte bij evenementen

pdfFolder risicovol weer bij evenementen